0

Uitvinden tekst homepage

Uitvinden tekst homepage

De route heeft als doel om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen middels kunst en cultuureducatie te stimuleren. Het biedt leerlingen de mogelijkheid om uit te vinden wie zij zijn en waar zij staan ten opzichte van elkaar en hun omgeving. Zij leren om eigen ervaringen en gevoelens ter inspiratie te gebruiken, individueel en gezamenlijk keuzes te maken en zichzelf en hun werk te presenteren.