0

Over Kunstmenu

Algemeen

In het Kunstmenu.nu staat de verkenning van kunst en cultuur middels actief aanbod centraal. Het aanbod voldoet aan de kerndoelen 54, 55 en 56 van Kunstzinnige Oriëntatie en is gericht op de ontwikkeling van het cultureel zelfbewustzijn. Daarnaast is er veel aandacht voor de vakoverstijgende vaardigheden, de 21ste century skills.
Het Kunstmenu kan het hele jaar door worden afgenoemen! Maar ook voor losse projecten of invulling van een themaweek kan het Kuntstmenu uitkomst bieden! Wij helpen hier graag bij! (info@onderwijs-cultuur.nl)

Keuze vooraf
Het Kunstmenu is voorzien van een aantal keuzeroutes. Door te kiezen voor een keuzeroute geeft de school een duidelijke richting aan de kunst- en cultuuractiviteiten. Overwegingen bij het kiezen van een keuzeroute zijn de vragen: Willen wij algemene ontwikkeling op het gebied van kunst en cultuur of willen wij het inzetten ter ondersteuning van andere vakgebieden? Wat hebben wij al in huis wat betreft kunst- en cultuureducatie en waarop hebben wij aanvulling nodig? Vervolgens kan gekozen worden voor een route gebaseerd op de verschillende kunstdisciplines of juist voor kunst en taal of wereldoriëntatie. Ondersteuning vanuit het SOC voor het maken van een keuze uit het aanbod is altijd mogelijk!

Keuzeroutes; Ontdekken
Deze route is gericht op het ontdekken van de verschillende disciplines waarbij er gekozen kan worden voor beeldend, muziek, multi media, dans, theater of een combinatie van deze disciplines. De route staat voor verkenning van de mogelijkheden, het ontwikkelen van een brede blik waarbij het ontdekken van een eigen voorkeur van de leerling centraal staat.

Uitvinden
De route heeft als doel om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen middels kunst en cultuureducatie te stimuleren. Het biedt leerlingen de mogelijkheid om uit te vinden wie zij zijn en waar zij staan ten opzichte van elkaar en hun omgeving. Zij leren om eigen ervaringen en gevoelens ter inspiratie te gebruiken, individueel en gezamenlijk keuzes te maken en zichzelf en hun werk te presenteren.

Veroveren
Bij deze route ligt de nadruk op techniek en vakspecifieke vaardigheid. Binnen de kunst en cultuur activiteiten maken de leerlingen kennis met de mogelijkheden van de diverse instellingen en disciplines en leren de kennis hiervan gebruiken en toe te passen binnen hun eigen werk.

Verbinden
Binnen deze route zijn een aantal thema’s uitgewerkt waarbij kunst en cultuureducatie als middel wordt ingezet. Het gaat hierbij om de volgende drie routes; Kunst en Taal, Kunst en Wereldoriëntatie en Kunst en Erfgoed.

Kieswijzer

Het vernieuwde kunstmenu kan op twee manieren gebruikt worden. Er kan gekozen worden voor het kunst en cultuuraanbod dat verwerkt is in keuzeroutes of er kan een keuze gemaakt worden uit het Totale Aanbod. Uitgangspunt van het Kunstmenu is dat er voor elke groep, met uitzondering van Ridderkerk, één kunst- of cultuuractiviteit per jaar gekozen kan worden. Alle activiteiten vinden plaats op school onder schooltijd. Wanneer een activiteit buiten de school plaats vindt staat dit vermeld bij het aanbod.


Een belangrijke verandering in het Kunstmenu is het feit dat er voor alle groepen in één leerjaar hetzelfde aanbod gekozen wordt.


Daardoor kan er gewaarborgd worden wat de leerlingen na acht jaren kennen en kunnen op het gebied van kunst en cultuur. Binnen elke keuzeroute kan de school een keuze maken uit maximaal drie activiteiten, waardoor zij haar eigen accenten kan leggen binnen de route!


Let op! Voorafgaand aan het kiezen van kunst en cultuuraanbod uit de keuzeroutes moet er eerst gekozen worden voor een regio!


Zoeken in Totaal Aanbod

Voor alle scholen blijft het mogelijk om in plaats van de keuzeroutes een keuze te maken uit het totale kunst en cultuur aanbod. Dit gebeurt middels drie filters waarbij er gezocht kan worden op discipline, groep en/of thema. Scholen die een duidelijk cultuurbeleid hebben en hun eigen kunst en cultuur programma willen aanvullen middels het Kunstmenu, kunnen ook via deze filters gemakkelijk en gericht zoeken in het totale kunst en cultuur aanbod van hun regio. Voor de kostprijs van het extra / losse aanbod klik hier.

Ook bij het Totaal Aanbod geldt dat er bij het samenstellen van een Kunstemenu voor elke groep, met uitzondering van Ridderkerk, één kunst- of cultuur activiteit per jaar gekozen kan worden. De gekozen activiteit geldt dan voor alle groepen in één leerjaar. Daardoor kan er gewaarborgd worden wat de leerlingen na acht jaren kennen en kunnen op het gebied van kunst en cultuur.

Let op! Voorafgaand aan het kiezen van kunst en cultuuraanbod uit het Totaal Aanbod moet er eerst gekozen worden voor een regio!

Prijs per Regio

Binnen het Kunstmenu nemen de lokale aanbieders van kunst en cultuur een belangrijke plaats in. Daarnaast zijn er verschillende gemeentelijke regelingen er regio. Hierdoor heeft elke regio zijn eigen prijs per leerling voor het afnemen van het Kunstmenu.

Drechtsteden

Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, Sliedrecht, Alblasserdam
De kosten van het Kunstmenu bedragen € 10,50 per deelnemende leerling.
Hiervoor kunnen de scholen in bovenstaande gemeentes ÉÉN ACTIVITEIT per groep afnemen!
Eventuele extra kosten voor materiaal of instrumentenhuur staat bij elk aanbod vermeld.

Ridderkerk
De kosten van het Kunstmenu bedragen € 10,25 per deelnemende leerling.
Hiervoor kunnen de scholen in de gemeente Ridderkerk TWEE ACTIVITEITEN per groep afnemen, met uitzondering van de theatervoorstelling, deze mogen slechts één keer worden afgenomen. Eventuele extra kosten voor materiaal of instrumentenhuur staat bij elk aanbod vermeld.      

Hoeksche Waard
De kosten van het Kunstmenu bedragen € 10,50 per deelnemende leerling.
Hiervoor kunnen de scholen in bovenstaande gemeentes ÉÉN ACTIVITEIT per groep afnemen!
Eventuele extra kosten voor materiaal of instrumentenhuur staat bij elk aanbod vermeld.

Inschrijfprocedure

Telkens als er een keuze is gemaakt dan wordt deze in het ‘Kunstmandje’ opgeslagen. Tussentijds zijn er nog steeds wijzigingen mogelijk. Indien de definitieve keuze is gemaakt dan moet de school inloggen, waarna er, na het invullen van alle gegevens, een bevestiging en overzicht van het gekozen aanbod per email naar de school wordt verzonden. Tevens wordt de inschrijving doorgestuurd naar de coördinator van het Kunstmenu en de administratie/planning. Zij nemen contact op met de school voor de verdere afhandeling en bij eventuele onduidelijkheden.

Bij inschrijving worden er eenmalig  € 7,50 administratiekosten per schoollocatie in rekening gebracht.

Annuleren

Mocht een aangevraagde workshop niet door kunnen gaan, dan dient de school dit zo snel mogelijk aan onderwijs@tobe.nl te melden. Bij niet tijdige afmelding is ToBe helaas genoodzaakt onderstaande kosten bij de school in rekening te brengen;
Annulering 8 – 14 dagen voor aanvang van de workshop: 50%
Annulering 1 week voor aanvang: 100%

UITZONDERING Indien een school, na bevestiging vanuit het Theater of de Schouwburg, een bezoek aan een theatervoorstelling annuleert worden de kosten van de voorstelling te allen tijde  in rekening gebracht.

Privacy beleid

Op 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht zijn.
Transparantie over het gebruik van persoonlijke gegevens wordt steeds belangrijker. In ons privacy beleid kun je lezen welke informatie we van je hebben, hoe we die verwerken en bewaren en wat je rechten zijn.
Zo weet je precies wat we met jouw gegevens doen en waarom.
Hier vind je het privacy beleid van Kunstmenu
Als je vragen hebt over dit beleid, je gegevens of onze beveiligingsmaatregelen neem dan contact op met de Klantenservice via info@onderwijs-cultuur.nl of bel naar 078-6133144.