0

Dahl; Taal, Dans en Theater

“ If you are going to get anywhere in life, you have to read a lot of books.”
-Roald Dahl-

Geen schrijver ter wereld bedacht ooit zulke angstaanjagende, onuitstaanbare en fantastische figuren als Roald Dahl. Zijn grappige, vreemde, absurde verhalen spreken tot de verbeelding en vormen een perfect uitgangspunt om tot dans en toneelspel te komen.
Gaan jullie mee op reis binnen Roald Dahl’s wonderbaarlijke wereld?

We starten vanuit zijn geschreven taal en maken dit binnen de kortste keren theatraal. De deelnemende klassen krijgen apart een workshop dans en een workshop toneelspelen van 45 minuten.  We gaan hard aan de slag om Dahl’s teksten te vertalen naar een spetterende presentatie. Natuurlijk laten we ons eindresultaat aan elkaar zien en sluiten we af met een daverend applaus!

De leerlingen leren de basisvaardigheden van toneelspelen en dansen.  Durven en doen staan centraal. Door in (kleine) groepen zelf korte toneelscènes en dansen vorm te geven, oefenen de leerlingen in creatief denken, samenwerken en communiceren. We leren hoe we als theaterpubliek naar elkaar kijken. Persoonlijke en sociale verantwoordelijkheid is hierin heel belangrijk.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: theater
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Deelname: minimaal 2 groepen
Ruimte: speellokaal
Code KM258

Xylofoon heel gewoon!!
In deze workshop gaan we muziek spelen die nog niet eens bestond toen het klokkenspel werd uitgevonden. Rock!
Er kleeft een beetje duf imago aan het klokkenspel maar daar komt nu verandering in.
Gewapend met dertig klokkenspellen komt de muzikant naar de groep en spelen we mee met verschillende rockstukken.
Uitdagende ritmes en spannende melodieën. Rocken!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Muziek
Groep(en): 6 – 8
Tijdsduur: 3 x 45 minuten
Kosten: € 12,50 per les instrumentenhuur
Locatie: leslokaal
Code: KM257

Poëzie is een kunst op basis van taal en geeft uitdrukking aan een bepaalde gemoedstoestand.

Gedichten waren er al voor het schrift werd uitgevonden. Ze  werden voorgedragen of gezongen om verhalen en rituelen te vertellen en door te geven aan nieuwe generaties. Men gebruikte daarbij ritme en rijm als geheugensteuntje. Vanaf het moment dat gedichten werden opgeschreven was rijm en ritme niet meer noodzakelijk. Zo ontstonden er allerlei dichtvormen zonder rijm. Ook ging men gedichten versieren met beelden zodat er een extra laag aan werd toegevoegd.

De leerlingen gaan aan de hand van een thema en met behulp van een aantal gerichte handgrepen een rijmloos gedicht schrijven. Ze leren op speelse wijze uitdrukking te geven aan een gebeurtenis en hun gevoel. Als het gedicht  af is, worden er beelden toegevoegd. Daarbij worden ze gestimuleerd om tekst en beeld op creatieve wijze samen te brengen tot één geheel.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend & Taal
Groep : 5 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Materiaalkosten: € 1,00 per leerling
Ruimte: leslokaal;  Digi bord
Code KM248

De leerling gaat door een fase waarbij lichamelijke bewustwording een grote rol speelt. Door op leuke en dansante wijze aan de slag te gaan met je lichaam, je danspartner en (kunst)culturele trends ontwikkelen zij een groter bewustzijn van hun lichaam.

Wat zijn danstrends? Aan welke doe jij mee? Welke vind je niet leuk? En waarom?

De verschillende danstrends worden doorlopen. O.a. de Charleston uit de jaren ‘20, Rock and Roll uit de jaren ‘50, disco uit de ’70, Vogue en de moves van Michael Jackson uit de ’80 en nog vele andere danstrends.

Tijdens de derde les maken de leerlingen aan hun eigen danstrend. Zo ontstaat misschien de nieuwste danstrend die in de geschiedenisboeken voor eeuwig blijft bestaan.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Dans
Groep: 7 – 8
Tijdsduur: 3 x 45 min.
Locatie: Gym of Speellokaal
Code KM246

Om zich voor te bereiden op de afscheidsvoorstelling in groep 8 biedt Jeugdtheaterschool Dordrecht leerlingen van groep 5 t/m 8 jaarlijks een workshop aan. De leerlingen krijgen in twee trainingen een beeld van het maken van een voorstelling. In overleg met de school komen de onderdelen aan bod die belangrijk zijn bij het maken van de afscheidsvoorstelling in groep 8. Maken de leerlingen zelf het stuk of is er al een script? Wat is de planning en is er een generale repetitie? Wat doet een regisseur, choreograaf of zangdocent? Wat is een mise en scène en een lichtplan? Wat voor decor en kostuums komen er en wie maakt dat? Wie maakt de uitnodiging? Zo gaan docenten en jonge acteurs met veel nieuwe ideeën en tips repeteren aan hun bruisende eindvoorstelling!

Theater is een vak waarbij de leerlingen veel van zichzelf moeten laten zien, zij zijn inspiratiebron en het medium tegelijkertijd. De leerlingen leren zichzelf te uitten en samen te werken. Zij vergroten hun zelfvertrouwen en incasseringsvermogen, door open te staan voor elkaars feedback en respect te hebben voor elkaars spel.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline; theater
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Ruimte: grote ruimte in de school
Code KM245

Kruip in de huid van Van Gogh en maak kennis met zijn speciale schildertechnieken!

Door middel van een powerpoint krijgen de leerlingen een inkijkje in het leven van Van Gogh, zij maken kennis met de schilderkunst en schildertechnieken van die tijd.  Daarna gaan zij zelf aan de slag!
Met een aantal schilderijen van Van Gogh als inspiratiebron gaan de leerlingen experimenteren met kleurgebruik, ritme en abstraheren, om in de geest van Van Gogh een tot een eigen kunstwerk te komen!
De leerlingen werken op doek en krijgen een demonstratie over kleurenmengen en de verschillende manieren waarop je een kwast kunt gebruiken.
Aan het eind van de schilderles heeft elke leerling zijn eigen interpretatie gemaakt op een schilderij van Van Gogh en wordt het werk gezamenlijk nabesproeken.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Groep: 6 – 8
Tijdsduur: 2, 5 uur
Materiaalkosten: € 2,60 per leerling
Ruimte: lokaal met voldoende tafels, evt. digibord, mogelijkheid om kwasten uit te spoelen, potten water te vullen.
Het is belangrijk dat de docent actief meewerkt tijdens de les.
Code: KM222

Wie kan het beste een reportage maken voor de jeugd, dan de jeugd zelf? Tijdens dit programma zijn de leerlingen dan ook zelf de journalisten en gaan in kleine groepjes een reportage maken over het onderwijs van vroeger en nu. Na een korte rondleiding door studio 2.0. (de tentoonstelling van het museum) krijgen de leerlingen een iPod en professionele microfoon mee – journalistiek is tenslotte een serieus vak! De afzonderlijke reportages vormen samen het uiteindelijke Jeugdjournaal 2.0. die de leerlingen in de klas via YouTube kunnen bekijken.
Het Onderwijsmuseum is dé plek om het onderwijs van vroeger en nu te beleven. Speciaal voor de leerlingen van het primair onderwijs heeft het Nationaal Onderwijsmuseum educatieve programma’s ontwikkeld met een interactief karakter.

Kijk voor meer informatie op: www.onderwijsmuseum.nl/educatie
Het aanbod van het Nationaal Onderwijsmuseum is, tegen kostprijs, onbeperkt af te nemen naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE:
Groep: 7-8
Tijdsduur: 1, 15 uur
Kosten: € 50,- per 15 leerlingen (inclusief alle benodigde materialen)
Locatie: Onderwijsmuseum (Burgemeester de Raadtsingel 97, Dordrecht)
Dit programma sluit aan bij kerndoelen 1, 4 , 37, 51 en 56 en is specifiek gericht op het bevorderen van creativiteit bij leerlingen.
Code: KM193

Museum Hoeksche Waard heeft voor alle groepen van de basisschool een programma. Voor groep 7 en 8 is er het programma Tweede Wereldoorlog in de Hoeksche Waard. Dit programma kan aangepast worden voor groep 5 en 6.

Een jaar lang, tot eind maart 2016 is er in Museum Hoeksche Waard een expositie over de Tweede Wereldoorlog. Met de thema’s Dagelijks leven, Strijd, Joden, Onder water, Verzet en Bevrijding wordt weergegeven hoe deze oorlog in de Hoeksche Waard verlopen is.
Museum Hoeksche Waard en Bibliotheek Hoeksche Waard hebben een programma samengesteld met vijf verschillende activiteiten, waarbij kinderen in aanraking komen met deze thema’s. Zo kunnen ze fietsen om energie op te wekken, puzzelen welke gebieden in de Hoeksche Waard onder water stonden en horen hoe het verzet te werk ging. Via een Touch screen over Anne Frank komen de kinderen meer te weten wat er met de Joden gebeurde. Ook uit de Hoeksche Waard zijn Joodse mensen weggevoerd.

Het programma in het museum is een aanvulling op de geschiedenislessen of themalessen over de Tweede Wereldoorlog. Kijk voor meer informatie www.museumhw.nl

Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: erfgoed
Plaats: Museum Hoeksche Waard, locatie Oost-Leeuwenstein, Dorpsweg 13, 3274 BB Heinenoord
Groep:7 – 8
Tijdsduur: 1 à 1 ¼ uur
Kosten naast het Kunstmenu: € 60,- per groep van maximaal 25 leerlingen, bij elke leerling meer: € 3,-
Code: KM189

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Als er iets spannends te beleven valt, zijn zij er als de kippen bij.
Stichting Archeologie Hoeksche Waard maakt hiervan graag gebruik in haar lessen en workshops. Doel is: leerlingen belangstelling bijbrengen voor ons ‘begraven’ verleden. Hierbij is het uitgangspunt: leerlingen zoveel mogelijk zelf laten doen en ervaren. SAH beschikt over een leskast met opgegraven bodemschatten uit de Hoeksche Waard. Ook kan zij allerlei materialen en gereedschappen van een archeoloog tonen. De lessen worden steeds in overleg met de docent samengesteld en aangepast aan het niveau en de wensen van de klas.
De mogelijkheden tot museumbezoek zijn op dit moment niet aanwezig, door ontwikkelingen rond het museum Het Oude Raadhuis in Oud-Beijerland. Wel wordt er samengewerkt met het Museum Hoeksche Waard (voorheen Streekmuseum)in Heinenoord.
Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats; school en een stuk land waar leerlingen mogen ‘opgraven’
Groep: 6 – 8
Tijdsduur: 1 ½ uur
Code KM083

De Oostmolen is een wipwatermolen met buitenscheprad. Het is de laatst overgebleven molen van dit type op de Zuid-Hollandse eilanden. De Oostmolen was een van de molens die de polder ‘Moerkerken’ bemaalden. De molen heeft in 1953 nog dienst gedaan als noodbemaling.

In de molen is de oorspronkelijke molenaarswoning nog aanwezig. Leerlingen bezoeken de Oostmolen. Molenaar de heer de Rooij geeft een rondleiding in en om de molen. Hij vertelt over de werking en geschiedenis van de molen en het belang van de molen en het water.
Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats; Oostmolen
Groep: 5 t/m 8
Tijdsduur: 1 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage
Code KM 055

Anders kijken naar je omgeving vanuit een historisch perspectief

Toen de mensen nog reisden met de postkoets liep de route van de postkoets tussen Parijs en Den Haag dwars door de Hoeksche Waard. Het veer bij Strijen Sas bracht je naar Brabant en bij Puttershoek stak je over naar Holland. Strijen was een belangrijk centrum waar de leenheren vergaderden. Beroemde mensen als Mozart en prins Willem Friso zijn over de dijk gereisd en hebben uitgekeken over de polders; zij hebben overnacht in de logementen en gegeten in de veerhuizen.Het was toen druk op de dijk. Het reisverkeer bracht handel en levendigheid in het weidse polderlandschap.De bebouwing van de dijken herinnert nog aan deze periode en we gaan op stap met ons fototoestel om dit vast te leggen. Met deze foto’s maken we een beeldverslag van de rijke geschiedenis van dit deel van de Hoeksche Waard. Deze foto’s kunnen we in de school exposeren, bijvoorbeeld op de website. Is het toevallig dat de route van de HSL ook door de Hoeksche Waard gaat of waren de mensen vroeger zo gek nog niet? Medewerkers van het Historisch Museum te Strijen geven de nodige historische toelichting en gaan mee tijdens de wandeling of fietsroute.De leerkracht doet natuurlijk ook mee met deze activiteit en wellicht kunnen enkele ouders meegaan. Maatje van Eck overlegt met de school welke mogelijkheden er zijn. Zij leidt het project en ondersteunt de fotografische kant.
Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats; Museum ‘Het land van Strijen’en fiets- of wandelroute over de Keizersdijk
Groep: 8
Tijdsduur: 2 dagdelen
Benodigdheden: eigen fototoestel digitale camera’s & mogelijkheden om de foto’s te exposeren
Code KM095

In het dorp Rijsoord voltrekt zich in een ontruimt klaslokaal van de plaatselijk christelijke school op 15 mei 1940 een historische gebeurtenis: ‘Nederland capituleert’.
Museum Johannes Postschool is de historische plek waar de capitulatie getekend is. Het lijkt wel of de klok in deze school stil is blijven staan op dat moment. Leerlingen nemen een kijkje in een goed ingerichte schoollokaal uit 1940. Vervolgens bezoeken zij het klaslokaal waar de capitulatie werd ondertekend en proeven de leerlingen de sfeer die daar is blijven hangen. In de gang kunnen leerlingen kennis maken met documenten en spulletjes die in de WOII een belangrijke rol speelden. Na de rondleiding kan een keuze gemaakt worden uit: Historische filmbeelden van het dagelijks leven uit de WOII in de filmzaal of een 3D-documentaire over de geschiedenis van Rotterdam van 1940 tot heden, inclusief het bombardement op Rotterdam.
Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats: Johannes Postschool
Groep: 7 – 8
Tijdsduur: 45 minuten
Kosten buiten Ridderkerk: € 5 per leerling
Code KM165

Gemeente Zwijndrecht heeft een bijzonder beeldenpark op een unieke locatie. Het Beeldenpark is in 1996 officieel geopend door Koningin Beatrix. Een park van internationale allure, waar werk van diverse kunstenaars in verschillende stijlen en stromingen wordt getoond. Met een gids bezoekt de groep dit beeldenpark. Er wordt verteld over de verschillende stijlen en stromingen en er worden verbanden gelegd. De leerlingen maken op een leuke en leerzame manier kennis met de beelden en de kunstenaars. Naar aanleiding van de ontdekkingen in de rondleiding gaan de leerlingen op school onder leiding van een beeldend kunstenaar/docent een ontwerp maken en uitvoeren voor een eigen ‘buitenbeeld’! Het creatieve proces van schetsen, keuzes maken en het verbeelden staan centraal in deze verwerkingsles!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats; Beeldenpark Zwijndrecht
Groep: 7 – 8
Tijdsduur: Rondleiding: 1 uur, verwerkingsles: 2 uur
Materiaalkosten: € 2,- per leerling
Code KM038

Het oudheidkundige museum is gevestigd in de voormalige Marechausseekazerne. Naast een wisseltentoonstelling over de historie van Papendrecht en heeft het museum een aantal vaste onderdelen zoals een in oude stijl ingerichte keuken, leeszaal en een cel, waarin de geschiedenis van het pand en zijn bewoners zijn ondergebracht. In een apart gedeelte van het museum is een permanente expositie te zien van een, op 21 juli 1944, neergestorte Lancaster bommenwerper in de Oostpolder te Papendrecht. Precies 60 jaar later werd op de plek waar het vliegtuig is neergestort, een monument onthuld. Een bezoek aan deze expositie in combinatie met een het monument is, vooral tijdens de herdenkingsdagen in mei, aan te bevelen voor de bovenbouw. Het museum heeft voor scholen een speurblad met vragen beschikbaar voor de hele museumcollectie. Naar aanleiding van een bezoek aan het museum kan er gekozen worden voor een verwerkingsles op school. Hierbij vormen de interieurstukken van het museum het uitgangspunt voor het ontwerpen van moderne en eigentijdse interieurstukken.
Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats: Museum Dorpsbehoud Papendrecht
Groep: 5 – 8
Tijdsduur museumbezoek: 1 uur; verwerkingsles: 2 uur
Kosten buiten Papendrecht: € 25,- per groep
Materiaalkosten verwerkingsles; € 2, – per leerling
Code KM049

In de Filmblik workshop leren de leerlingen wat er komt kijken bij het maken van een speelfilm. In een klassikale instructie wordt er verteld wat er nodig is om een film te maken en welke verschillende taken er zijn. Aan de hand van een bestaande scène, maar ook een scène die als voorbeeld samen met een aantal leerlingen wordt opgenomen, wordt er duidelijk wat een scène en een shot is en welke soorten shots en camerastandpunten er zijn. Hierdoor wordt het werkproces verduidelijkt en weet iedereen wat er moet gebeuren. In groepjes van 4 of 5 personen bedenken de leerlingen een filmscène en maken daar een eenvoudig storyboard van. Communicatie en samenwerking staat centraal in dit deel van de workshop. Het is belangrijk dat de leerlingen allemaal deelnemen aan het creatieve proces en dat er een taakverdeling ontstaat op basis van interesse en kunnen. Als het storyboard af is wordt er geoefend met de acteurs, wordt de camera ingesteld en gaat het gebeuren; Stilte! Actie! En opnemen! Tot slot worden de resultaten gezamenlijk bekeken en besproken.

Bekijk het filmpje!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Media / Film
Groep: 6 – 8 (max. 30 leerlingen)
Tijdsduur: 3 uur
Materiaalkosten: € 25,00 per workshop
Ruimte: Een smartboard/digiboard of een computer met beamer en whiteboard / schoolbord; Een ruim lokaal zonder tafels met stoelen. De mogelijkheid om een dvd af te spelen op een groot scherm met geluidsweergave en de mogelijkheid om de filmpjes op een computer op te slaan en vanuit de computer weer te geven op een groot scherm.
code KM134

Het museum 40-45 is totaal gewijd aan de Tweede Wereldoorlog en beschikt over unieke voorwerpen, foto’s, films, literatuur en geluidsbanden die betrekking hebben op vrijwel alle aspecten van oorlog en bezetting uit de periode 1940 tot 1945. Aan de hand van verschillende tentoonstellingen ontstaat een levendig beeld van de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder de situatie in Dordrecht. Een schoolbezoek aan het museum bestaat uit een rondleiding en een film, waarna mogelijk is een puzzeltocht door het museum te maken. Als voorbereiding op het museumbezoek kan een gastdocent van het Museum 40-45 een presentatie over de Tweede Wereldoorlog op school geven. Het bezoek aan het museum zelf biedt daarop een verdieping. Daarnaast beschikt het museum over een leskoffer die tegen een vergoeding door de school geleend kan worden. Deze koffer bevat, naast verschillende voorwerpen, gedocumenteerde lessen die de leerkracht kan geven ter voorbereiding op het museumbezoek of ter ondersteuning bij het onderwerp WOII in de klas!
Het aanbod van museum 40-45 is, tegen kostprijs, onbeperkt af te nemen naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats; Museum 1940-1945
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Kosten:
a.Bezoek van een klas aan Museum 1940 – 1945, inclusief 2 begeleiders, kost € 15,00 (kosten extra begeleiders – € 3,00 per persoon)
b. Gastles van 2 vrijwilligers van Museum 1940 – 1945 met behulp van een PowerPoint presentatie op school kost € 17,50
c. Leskoffer voor een periode van 1 week op school als voorbereiding op een bezoek aan Museum 1940 – 1945 kost € 20,00
Afname: bij aanvraag wordt na gebeld over de keuze a – c
Periode: Dagen; dinsdag, woensdag en vrijdag
code KM005

Wat is inspiratie? Hoe kun je je als kunstenaar uiten? Wat gebeurt er in een schildersatelier? Hoe werkt perspectief eigenlijk? Ontdek de trucjes en technieken van de schilders en probeer ze zelf uit! Een deel van de groep begint met een interactieve rondleiding. Aan de hand van actieve vragen bij diverse kunstwerken worden de leerlingen uitgedaagd te filosoferen over kunst. De leerling wordt in staat gesteld de bedoelingen van de kunstenaar te verwoorden en mag daar een eigen (beargumenteerde) mening over geven.

In het Atelier gaan de anderen aan de slag met het maken van een gezamenlijk kunstwerk. Ze gebruiken technieken die schilders van vroeger ook gebruikten. De workshop is naar aanleiding van een schilderij waarbij vader en zoon Cuyp samenwerken, geïllustreerd aan de hand van een filmpje. Leerlingen werken in tweetallen en gaan gezamenlijk twee kunstwerken maken. Beiden beginnen met het tekenen van de achtergrond. Dan wisselen ze van plek. In het landschap van je ‘kunstpartner’ worden vervolgens de figuren getekend. Het resultaat? Twee zeer diverse kunstwerken met twee zeer verschillende stijlen! Het resultaat wordt gepresenteerd aan de rest van de groep. Daarna wordt gewisseld. Kijk voor actuele informatie over de onderwijsprogramma’s op www.dordrechtsmuseum.nl

Leerdoelen

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats: Dordrechts Museum
Groep: 7 – 8
Tijdsduur: 1½ uur incl. workshop, voorbereidende en verwerkingslessen 2 uur
Kosten buiten Dordrecht: € 65,- per groep
Randvoorwaarden: Zorg voor minimaal 1 volwassen begeleider op 10 leerlingen. De begeleider is op de hoogte van de huisregels van het museum en is verantwoordelijk voor de orde in de groep tijdens het bezoek. Hij/zij helpt actief mee bij de activiteit.
Afname: max 30 leerlingen per groep
Het museum is op maandag gesloten.
code KM067

Het doel van de workshop is om de leerlingen als een slagwerkensemble te laten samenspelen met Braziliaanse percussie instrumenten waarbij speelplezier voorop staat. Het uitgangspunt is een presentatie waar plaats is voor alle deelnemers op hun eigen manier. In drie lessen leren de leerlingen spelen met o.a. de tambourim, agogo en surdo, met daarbij informatie over de gemengde Braziliaanse bevolking van inheemse, Afrikaanse en Europese afkomst, hun cultuur en geschiedenis. De leerlingen leren om samen te spelen waarbij luisteren en stilte belangrijke voorwaarden zijn. De ritmes variëren al naar gelang de samenstelling en impulsen van de groep en door middel van solo’s is er ook ruimte voor de individuele leerling. De workshop biedt niet alleen de basis bouwstenen van muziek, zoals luisteren, maat, tempo en toon, maar ook een vakoverstijgende vorming door een speelse kennismaking met rekenen, taal, geografie en geschiedenis.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Muziek
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 3 x 45 min
Materiaalkosten: huur instrumenten € 37,50 per workshop
Ruimte: Speellokaal (de ruimte mag niet teveel galmen) of leslokaal met stoelen in U vorm.
Code KM019

Een cd-opname en Rapworkshop ineen met als thema het verlaten van de basisschool! De workshop bestaat uit twee delen. In het eerste deel schrijven alle leerlingen onder begeleiding een korte rap over wie ze zijn, hun hobby’s, vrienden, de nieuwe school, toekomstverwachtingen, etc. Als de teksten klaar zijn worden de raps middels allerlei leuke oefeningen geoefend, want een tekst uitspreken is nog geen rappen. Hierbij leren de leerlingen meer over dynamiek, ritme, melodieverloop en stemgebruik. Zij ontdekken dat de stem een veelzijdig instrument is, dat telkens anders klinkt en een ander gevoel over kan brengen.

In het tweede van de workshop wordt er op school een echte opnamestudio ingericht en gaan de leerlingen één voor één de raps opnemen. Het refrein zingen zij met z’n allen. Hierna wordt de opname afgemaakt en ontvangt iedereen als aandenken een mp3 met het nummer!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Muziek
Groep: 8
Tijdsduur: 2 uur
Montagekosten: 90 euro
Materiaalkosten: instrumentenhuur € 12,50 per workshop
Ruimte: Leslokaal
Code KM063