0

Werelddans

Tijdens deze workshop staan dansen vanuit de verschillende continenten centraal. Naast beweging, het aanleren en herkennen van ritmes is er ook culturele achtergrondinformatie in verwerkt. De leerlingen kunnen kennis maken met één of meerdere dansen uit Afrika, Rusland, China, Ierland, Nederland, Indonesië. In overleg met de dansdocent kan deze workshop aansluiten bij een landenthema dat op dat moment binnenschools speelt!
Binnen de discipline dans leren de leerlingen hun lichaam op een andere manier ontdekken. Muziek kan inspireren om emoties te uiten en om te zetten in een beweging. Verder leren de leerlingen zich presenteren als groep en als individu. Er is aandacht voor de bewustwording van elkaar in de ruimte en het innemen van ruimte. Daarnaast leren de leerlingen eenvoudige ritmes te volgen en om te gaan met frasering in muziek en dans.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Dans
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 2 x 1 uur
Ruimte: Speellokaal of gymlokaal.
code KM290

Jezelf presenteren wordt in de toekomst steeds belangrijker! Hoe zorg je ervoor dat je zelfbewust en met zelfvertrouwen op een podium staat? En ook nog een goed verhaal hebt! In deze workshop ga je middels theatertechnieken aan de slag met deze vaardigheden. Middels ‘het debat’ leert een vakdocent van Hofplein de leerlingen verschillende vormen van debatteren en werkt daarbij aan houding, stem en overtuigingskracht. De leerlingen leren zich te presenteren voor een groep, hun mening te formuleren en te luisteren naar het standpunt van een ander. De training sluit af met een openbaar debat!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Debattraining
Groep: 6 – 8
Tijdsduur: 3 sessies van 60 minuten, inclusief openbaar debat
Kosten: reiskosten vakdocent
Locatie: klaslokaal, speellokaal
Overig: Maximaal 1 groep per training. Minimale afname van 2 groepen per dag.
Code KM242

Tijdens deze workshop maken de leerlingen muziek met als instrument hun eigen lichaam, oftewel Bodypercussion. De leerlingen starten door middel van voordoen en nadoen op een lekkere beat, om te ontdekken welke verschillende klanken het lichaam kan maken! Hierna gaan ze experimenteren met deze klanken en maken daar ritmische patronen van.
Hierna gaan de leerlingen experimenteren met deze klanken en maken zij daar ritmische patronen van. Het doel van de workshop is om in duo’s een ritmisch muziekstuk te maken met als basis de bodypercussion. De leerlingen mogen zelf muziek uitzoeken die zij voor hun bodypercussie optreden gaan gebruiken. Zij gaan dit muziekale stuk aan elkaar laten zien. Goed luisteren en kijken naar elkaar zijn cruciale onderdelen hierbij, net als open staan voor de mogelijkheid om met alternatieve middelen muziek te maken!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Muziek
Groep : 5 – 8
Tijdsduur: 2 x 1 uur
Ruimte: Eigen lokaal of speellokaal met tafels en stoelen
code KM239

Hoe wordt een televisieprogramma gemaakt? Wat komt daar allemaal bij kijken? In twee uur tijd gaan de leerlingen in groepjes drie items voorbereiden en deze zelf filmen. Zij worden begeleid bij het plannen en produceren van deze items, waarbij zij gezamenlijk keuzes moeten maken over het onderwerp en hoe zij dit in beeld brengen. Ook moeten de rollen en taken onderling verdeeld worden waarbij iedereen een bijdrage moet leveren aan het eindresultaat. Vaardigheden als communiceren, presenteren en leiding nemen of ondergaan worden bij deze workshop aangesproken! Afhankelijk van de inhoud van de items kunnen er, na overleg, leerlingen of leerkrachten van de school geïnterviewd worden en indien mogelijk kan er ook een groepje langs de deuren in de wijk gaan. Alle items worden op school gemonteerd door de vakdocent tot een korte aflevering van “Man bijt hond.”

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Media / Video
Groep : 7 – 8
Tijdsduur: 3 uur
Materiaalkosten: € 35,- per workshop
Ruimte: Leslokaal (smartboard is wenselijk), daarnaast werken de groepjes in de gehele school en op het schoolplein.
code KM225

De nieuwe interactieve presentatie in het Hof van Nederland biedt veel aanknopingspunten voor het onderwijs. Er is een uitgebreid educatief programma beschikbaar, voor diverse niveaus. De programma’s sluiten onder andere aan bij de Canonvensters Karel de Vijfde, Willem van Oranje, De Republiek, De Statenbijbel en De watersnood.

Maar Het Hof van Nederland vertelt natuurlijk ook het verhaal van Dordrecht als oudste stad van Holland. Een stad die dankzij haar gunstige ligging aan het water al vroeg een Gouden Eeuw beleefde. Een stad ook die door de eeuwen heen een stempel heeft gedrukt op ontwikkelingen in de regio en op de vorming van Nederland zoals we dat nu kennen.

De educatieve programma’s zijn m.i.v. het schooljaar 2015-2016 beschikbaar. Bij alle programma’s wordt een docentenhandleiding aangeboden met inhoudelijke en praktische informatie.

Het raadsel van Thuredrith
In de kelders van het Hof is een oude brief gevonden. Een monnik uit het verleden vraagt de leerlingen om hulp: kunnen zij er voor zorgen dat een groot oud geheim van de stad bewaard blijft? Aan de hand van een kaart, aanwijzingen van de Hofwachters en mysterieuze kistjes komen leerlingen stap voor stap dichterbij de oplossing. Met een speciale zaklamp vinden ze verborgen codes, die van groot belang zijn voor de ontrafeling van het raadsel.
Na afloop testen de leerlingen hun opgedane ervaringen en kennis in de spannende Hofkwis.

Bij dit programma worden bijna alle 21ste century skills getraind. Samenwerken, innovatief denken, dingen uitzoeken, vragen stellen en presenteren om er een paar te noemen. Kinderen worden uitgedaagd om zelf en vooral in teamverband aan de slag te gaan. Spelenderwijs maken ze kennis met de geschiedenis van Dordrecht en Nederland.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Cultureel erfgoed, geschiedenis van Dordrecht
Groep(en): 6 – 8
Tijdsduur: 1 uur
Kosten buiten Dordrecht:
locatie: Het Hof van Nederland
Randvoorwaarden: Maximaal 30 leerlingen per groep, onder begeleiding van 1 museumdocent per 15 leerlingen. Ook vragen wij per 5 leerlingen één begeleider.
Code: KM210

In het Gouden Eeuw Fotoportret leren de leerlingen spelenderwijs over de mogelijkheden van het medium fotografie. In de eerste anderhalf uur krijgen de leerlingen korte opdrachten van steeds ongeveer 10 à 15 minuten, waarbij ze in groepjes de drie belangrijkste instellingen van de fotocamera onderzoeken: sluitertijd, diafragma en ISO.
De docent leidt de Gouden Eeuw in door vier schilderijen van Rembrandt en drie foto’s te bespreken die Hendrik Kersten van zijn dochter maakte in de Gouden Eeuw stijl.
In het tweede deel van de workshop gaan de leerlingen de kennis over de fotocamera toepassen door samen te werken aan een Gouden Eeuw fotoportret
Elk groepje leerlingen zoekt binnen de school een plek en gaat deze plek met doeken aankleden in de stijl van de Gouden eeuw. De docent helpt bij het verbeelden van het idee en het installeren van de camera, waarna de leerlingen elkaar gaan portretteren.
Zodra alle leerlingen de opdracht gemaakt hebben, presenteren zij hun portretten klassikaal aan elkaar.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Media / Fotografie
Doelgroep: 7 – 8
Tijdsduur: 3 uur
Materiaalkosten: € 25,00 per workshop
Ruimte: Een smartboard/digiboard of een computer met beamer voor de introductie van de Gouden Eeuw en voor het terugkijken van de door de leerlingen gemaakte foto’s; een ruim lokaal / aula zonder tafels en stoelen waar gordijnen hangen of grote zwarte doeken kunnen worden opgehangen, waar de leerlingen de Gouden Eeuw fotoportretten kunnen maken.
Code: KM204

Pictura is in 1774 opgericht en daarmee de oudste kunstenaarsvereniging in Dordrecht. Het is een podium voor hedendaagse kunst en biedt werkruimte voor diverse kunstenaars.

De mens is binnen de beeldende kunst altijd een grote inspiratiebron geweest. Zo ook bij Pictura, waar in de wintermaanden, aan het einde van de achttiende eeuw en in de negentiende eeuw, er driemaal per week in de hoge zalen door de kunstenaars naar model werd getekend.

In deze workshop laten we die tijden herleven. Onder begeleiding van een kunstenaar wanen de leerlingen zich in vervlogen tijden, van beroemde mensen die konden toveren met krijt. Met mooie stoffen en kleding mogen de leerlingen om de beurt model zijn. Iedereen maakt daarna met krijt een tekening van zichzelf of zijn buurman/vrouw.

Leerdoelen

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Plaats: Pictura, Voorstraat 190-192 Dordrecht
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Afname: max 30 leerlingen per groep
Kosten: € 60,- per rondleider, bijdrage aan Pictura € 40,-
Materiaalkosten: € 3,- per leerling
Openingstijden basisonderwijs: dinsdag t/m vrijdag
Randvoorwaarden: Zorg voor minimaal 1 volwassen begeleider op 10 leerlingen. De begeleider is verantwoordelijk voor de orde in de groep tijdens het bezoek. Hij/zij helpt actief mee bij de activiteit.
Code: KM196

Dit gezellige en beknopte museum bevat gebruiksvoorwerpen die een relatie hebben met het huis van Oranje. Het Nederlands Koninklijk huis vanaf stadhouder Willem de Vijfde tot heden wordt belicht. Fraai herdenkingsaardewerk, serviezen, beelden, spelden, munten en foto’s, geëtaleerd in zo’n veertig vitrines. Een collectie van 4500 items Oranjehuisartikelen, zoals Delfts blauwe borden, beelden, bekers etcetera. De verzameling gaat terug tot halverwege de negentiende eeuw. Er is een speciale kamer ingericht waar het leven en werken van Koningin Wilhelmina centraal staat. Uiteraard hebben Koningin Beatrix, prins Willem Alexander en prinses Maxima een prominente plaats in dit alles. Door een bezoek aan het Oranjemuseum krijgen leerlingen een idee hoe het koningshuis in onze samenleving staat en stond.

Ieder jaar is er naast de vaste tentoonstelling een extra expositie, die inspeelt op de actuele gebeurtenissen rondom het koningshuis. Er is een kleine gevarieerde bibliotheek met naslagwerken die teruggaan tot de eerste Oranje-Nassau’s. Hier kunnen de leerlingen zich laten inspireren tot een schoolwerkstuk of spreekbeurt. Er is een lesbrief beschikbaar.
Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats; Oranjemuseum
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 1 uur, bezoek alleen op afspraak
Periode: april t/m oktober
Code KM084

Het museum is gevestigd in een voormalige dorpssmederij, vermoedelijk daterend uit de 16e eeuw, met woning. In het benedenpand bevinden zich een stijlkamer en stijlkeuken. Deze zijn beiden volledig ingericht en geven een beeld uit de dertiger en veertiger jaren van de vorige eeuw. In de stijlkamer is nog een bedstede aanwezig en een middeleeuwse toogkelder. Ook is hier een bibliotheek gevestigd, ingericht met meubilair uit de ‘stijlperiode’, afkomstig uit het voormalige raadhuis van Strijen.

Op de zolderverdieping van de smederij is onder meer het Archeologisch museum Hoeksche Waard Oost gevestigd. Hier zijn talrijke belangwekkende archeologische vondsten te zien uit Strijen en de regio. De vondsten betreffen een periode vanaf de ijzertijd tot aan de achttiende eeuw. Daarnaast worden er op de zolderverdieping en in de kelderruimte wisselende exposities gehouden. Vanuit het museum worden ook rondwandelingen verzorgd door de historische dorpskern van Strijen.

Mogelijke projecten voor scholen
-Demonstraties ambachtelijke smederij en smidsgebruiken
-Door middel van de stijlkamer een indruk geven over het wonen in de vorige eeuw
-Door middel van middeleeuwse vondsten inzicht geven in bewonersgeschiedenis van de regio en over archeologie in het algemeen
-Religie in samenhang met een bezoek aan de Lambertuskerk
Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats; Museum het Land van Strijen
Groep: 6 – 8
Tijdsduur: 1 uur
Code KM094

In het Atelier van kunstenares Janneke gaan de leerlingen een schilderij maken n.a.v. een beroemde schilder uit de kunstgeschiedenis. Dit kan bijvoorbeeld Kandinsky zijn met zijn abstracte schilderijen of misschien is het zwierige landschap van Vincent van Gogh het uitgangspunt, maar Henri Rousseau met zijn werk van bv. het oerwoud met dieren kan als inspiratiebron dienen. In overleg met de leerkracht kunnen ook andere beroemde schilders worden gekozen die aansluiten bij andere vakken of thema’s van dat moment.

Spreken deze thema’s u aan, maar is uw groep te groot voor in het atelier, dan kan Janneke eventueel naar de school toe komen. De scholen zorgen dan zelf voor materiaal.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Plaats; Atelier Janneke Verhoeven, Numansdorp
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Materiaalkosten: in overleg met de school
Afname: max. 20 leerlingen in atelier
Code: KM097

Museum Hoeksche Waard heeft voor alle groepen van de basisschool een programma. Voor groep 7 en 8 is er het programma Polders en Besturen.

De Hoeksche Waard is een eiland. Tijdens de Sint-Elisabethsvloed was de Sint-Anthoniepolder droog gebleven. Dat was de eerste polder, waar andere polders aan vastgemaakt zijn. Vele polders maken samen het eiland. In het programma Polders en Besturen vinden de leerlingen antwoorden op de vragen wie er voor zorgden dat de polders aangelegd werden, hoe dat in zijn werk ging en wie de polders bestuurden. Er wordt ook een lijn doorgetrokken naar de huidige tijd. De kinderen onderzoeken in welke polder ze wonen, wie nu zorg draagt voor de dijken en het behoud van het polderlandschap.

Na aanmelding krijgt de school lesideeën die de leerkracht met de kinderen op school uitvoert ter voorbereiding van het museumbezoek. Voor meer informatie kijk op www.museumhw.nl
Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: erfgoed
Plaats: Museum Hoeksche Waard,
Groep: 7
Tijdsduur: 1 à 1 ¼ uur
Kosten buiten het Kunstmenu: € 60,- per groep van maximaal 25 leerlingen, bij elke leerling meer: € 3,-
Code KM090

Jeugdtheaterschool Dordrecht

Om zich voor te bereiden op de afscheidsvoorstelling in groep 8 biedt Jeugdtheaterschool Dordrecht leerlingen van groep 5 t/m 8 jaarlijks een workshop aan. In drie workshops wordt op een speelse manier de basis van acteren aangereikt. Theater is een vak waarbij de leerlingen veel van zichzelf moeten laten zien, zij zijn inspiratiebron en het medium tegelijkertijd. De leerlingen leren zichzelf te uitten en samen te werken. Zij vergroten hun zelfvertrouwen en incasseringsvermogen, door open te staan voor elkaars feedback en respect te hebben voor elkaars spel. De workshops zijn ook afzonderlijk van elkaar te volgen.

JTSD 3

De leerlingen krijgen in twee trainingen een beeld van het maken van een voorstelling. In overleg met de school komen de onderdelen aan bod die belangrijk zijn bij het maken van de afscheidsvoorstelling in groep 8. Maken de leerlingen zelf het stuk of is er al een script? Wat is de planning en is er een generale repetitie? Wat doet een regisseur, choreograaf of zangdocent? Wat is een mise en scène en een lichtplan? Wat voor decor en kostuums komen er en wie maakt dat? Wie maakt de uitnodiging? Zo gaan docenten en jonge acteurs met veel nieuwe ideeën en tips repeteren aan hun bruisende eindvoorstelling!

 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline; theater
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Ruimte: grote ruimte in de school
Code KM175

In Move & Mix komen in een notendop verschillende muziek- en dansstijlen aan bod. Van Streetdance tot modern, Jazz en klassiek. Door dezelfde bewegingen te doen op verschillende muziekstijlen ontstaat er ineens een heel ander beeld, wat kan leiden tot een andere emotionele beleving van dans. We schakelen in rap tempo over van de ene naar de andere stijl, alsof we achter de draaitafel van een DJ staan te mixen! Al dansend leren de leerlingen hun lichaam op een andere manier ontdekken. Muziek kan inspireren om emoties te uiten en om te zetten in een beweging. Verder leren de leerlingen zich presenteren als groep en als individu. Zij worden zich bewust van elkaar in de ruimte en ervaren hoe ze de ruimte kunnen innemen. Daarnaast leren ze hun concentratie vast te houden en om te gaan met frasering in muziek en dans. Maar bovenal staat het plezier in dans en expressie!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Dans
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 2 x 1 uur
Ruimte: Speellokaal of gymlokaal
Code KM127

Piepende deuren, krakende treden…Op het hoogtepunt van de spanning stoppen we de scène. Deze “ cliffhanger” zorgt er voor dat we benieuwd zijn naar de afloop. In deze workshop gaan we op zoek naar spanningselementen. Enge geluidseffecten, sfeerbepalende muziek en spannende onderwerpen. Durf jij mee te doen, met deze spannende theaterles?

De leerlingen leren de basisvaardigheden van toneelspelen, waarbij durven en doen centraal staan. Zij doen onderzoek naar hoe je theater spannend kunt maken. Zowel door het kiezen van een spannend onderwerp, als door het toepassen van muziek of door een aantal theater vaardigheden (zoals uitstellen, herhalen en vertragen) toe te passen. Door in kleine groepen zelf korte toneelscènes te bedenken, op te schrijven en te presenteren, oefenen de leerlingen in taalgebruik, creatief denken, samenwerken en communiceren. De theaterregels die tijdens de les aangeleerd worden (elkaar niet uitlachen, met aandacht naar elkaar kijken, geen commentaar leveren) dragen bij aan de ontwikkeling van de sociale en emotionele vaardigheden!

 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline; Theater
Groep: 7 – 8
Tijdsduur: 2 x 1 uur
Ruimte: Speellokaal
code KM081

De eerste grotbewoners maakten tekeningen om iets te vertellen. Egyptenaren gebruikten symbolen om woorden te verbeelden. Ons schrift bestaat uit abstracte tekens die woorden vormen. Collages van tekst en beeld scheppen samen verassende mogelijkheden om iets uit te drukken. Zo kan het woord cirkel verbeeld worden door letters in een ronde vorm neer te leggen. Of het woord muziekdoos door dansende nootjes uit een doosje te tekenen. Beroemde kunstenaars zoals Miro en Matisse maakten veelvuldig gebruik van collagetechnieken in hun werk. De leerlingen gaan met behulp van uitdrukkingen over eten en drinken op speelse wijze een collage maken. Ze verkennen verschillende collagetechnieken die door kunstenaars gebruikt worden. Ze leren over compositie en om eigen creatieve oplossingen te bedenken om tekst en beeld tot een geheel te vormen. Het thema kan in overleg worden aangepast.

Er wordt voor enkele collagematerialen zoals papiersoorten gezorgd. In overleg met de school kunnen leerlingen zelf collagematerialen meenemen zoals bladen, folders en kranten of gebruik maken van materialen die op de school aanwezig zijn.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Groep : 6 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Materiaalkosten: € 1,00 per leerling
Ruimte: Leslokaal
code KM037

In deze bijzondere workshop ontdekken de leerlingen hoe foto’s in het nieuws ons wereldbeeld bepalen. Zij verplaatsen zich in de rol van fotojournalist en komen meer te weten over hoe je met fotografie een verhaal kunt vertellen en leren na te denken over de ethische en sociale gevolgen van het publiceren van beelden. Informatieoverdracht, zoek-, schrijf-, teken-, en fotografie-opdrachten wisselen elkaar af. Het resultaat is een zelfgemaakte KLASSE-BLOG, bestaande uit eigen gemaakte nieuwsfoto’s en tekst. Het Klasse-Blog kan worden gekoppeld aan de eigen schoolwebsite en wordt gemaakt volgens een vast stramien, maar met genoeg ruimte voor de leerlingen om er vanuit hun eigen beleveniswereld een persoonlijke invulling aan te geven. Voorbeelden van nieuwsitems kunnen zijn: Wat is het belangrijkste nieuws van deze week op school/de wijk of de wereld? Een artikel over de laatste trends, de leukste app, een tentoonstelling/concert/of een ander onderwerp waarin een leerling geïnteresseerd is. Deze workshop brengt beeldende vaardigheden, fotografie, schrijfvaardigheid en mediawijsheid samen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Media / Fotografie
Groep: 7 – 8
Tijdsduur: 3 x 1 uur
Ruimte: Leslokaal met digibord
code KM131

‘Heer Halewijn zong een liedekijn’. De beroemde ballade over Halewijn en de schone koningsdochter, is een mysterieus verhaal over een heer die zo mooi zingt, dat iedereen er door verleid kan worden. De dappere Isabeau gaat de confrontatie aan met deze geheimzinnige figuur……. Komt zij wel heelhuids terug van dit avontuur? De leerlingen worden aan de hand van een oude ballade meegenomen op reis door de middeleeuwse muziek. Zij luisteren en zingen mee met een middeleeuwse canon. Tegelijkertijd wordt er een link gelegd naar hun eigen belevingswereld, want zijn de verlokkingen van toen niet ook de verlokkingen van nu? Wie is wat hij schijnt te zijn en wie kun je vertrouwen? De muziekdocenten dragen, behalve middeleeuwse kleding, een schat aan informatie en bijzondere – meestal onbekende – oude, handgemaakte voorwerpen en muziekinstrumenten met zich mee. Zo maken de leerlingen kennis met de wereld van kunst (muziek) en cultureel-historisch erfgoed!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Muziek
Groep: 7 – 8
Afname: minimaal twee schoolconcerten
Tijdsduur: 45 minuten
Matriaalkosten: instrumentenhuur €12,50 per workshop
Ruimte: Speellokaal
Code KM060

Deze workshop over de geschiedenis van en het gebruik van Glas in Lood komt goed tot zijn recht na een rondleiding in de Grote Kerk van Dordrecht, maar kan ook als beeldende workshop ingezet worden. Aan de hand van voorbeelden komen de leerlingen meer te weten over de glas -in-loodvensters van de kerk en de bijbehorende verhalen. Hierbij wordt er aandacht besteed aan de functie van deze ramen, het tijdsbeeld en de technisch- en kunstzinnig aspecten van deze vorm van verbeelding. De leerlingen kiezen daarna een glas-in-lood voorstelling of detail hiervan. Dit dient als inspiratiebron voor hun eigen glas-in-lood ontwerp waarvan zij verschillende schetsen op papier maken. Zij leren hun eigen ideeën en belevingswereld te verbeelden binnen de (on)mogelijkheden van de glas-in-lood techniek, maar worden ook aangemoedigd om verder te gaan dan de eerste schets! De definitieve schets wordt overgezet op papier of schilderdoek en met een speciale techniek geschilderd waardoor ook het “lood” om de kleurvlakken heen zichtbaar wordt! Hierbij kunnen de leerlingen elk een individueel doek maken of samen een meerluik.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Doelgroepen: Groepen 3 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Materiaalkosten: € 1,00 per leerling
Ruimte: Leslokaal met digiboard of een computer met beamer en met tafels en stoelen waaraan geschilderd kan worden.
Code KM022

In de Aboriginal schilderworkshop leren de leerlingen de betekenis en functie van de symbolen zoals de Aboriginals die gebruik(t)en als communicatiemiddel voor het doorgeven van belangrijke plaatsen in hun leef /jachtgebied. In een klassikale instructie wordt er verteld hoe er, gebruik makend van deze symbolen, een plattegrond geschilderd kan worden. De leerlingen werken samen in groepjes waarbij iedereen 2 à 3 eigen symbolen uit mag kiezen, die op een doekje van 30×30 cm worden geschilder. De leerlingen oefenen beeldende technieken en vaardigheden, leren creatief denken, met elkaar te communiceren en samen te werken.

Als de individuele doekjes af zijn worden zij per groepje aan elkaar gelegd en in overleg met elkaar aan elkaar verbonden middels lijnen en de Aboriginal stippeltechniek. Aan het einde van de workshop wordt er gezamenlijk gereflecteerd op de plattegronden!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline:   Beeldend
Groep: 6 – 8
Tijdsduur:  2 uur
Materiaalkosten: € 1,00 per leerling
Ruimte: Leslokaal met digiboard of een computer met beamer en met tafels en stoelen waaraan geschilderd kan worden.
code KM015

De Zonnewijzer is een bijzondere klok die de Romeinen naar ons land hebben gebracht. De techniek oogt eenvoudig maar is briljant, door middel van de stand van de zon is het mogelijk om de tijd af te lezen. De leerlingen leren meer over de techniek van de zonnewijzer door een eigen zonnewijzer te maken van klei! Om de tijd af te kunnen lezen moeten zij de romeinse cijfers en de tijdsaanduiding aanbrengen, die de Romeinen wiskundig berekend hebben. Ze leren dat hoe zorgvuldig zij werken hoe beter de zonnewijzer werkt, doorzetten, creatief en oplossingsgericht denken komen aanbod. Naast kennis van het materiaal leren zij ook hoe ze details aan moeten brengen d.m.v. textuur, engobe en Sgraffito techniek.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline:   Beeldend / Keramiek
Groep: 7 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Materiaal: € 1,70 per leerling
Code KM156