0

Het licht van de toekomst

Over de hele wereld zijn kunstenaars bezig met duurzaamheid. Zo ontwierp kunstenaar Simon Starling van divers hout een huisje van dat hij kon ombouwen tot boot en visa versa. In deze workshop gaan de leerlingen een duurzame lamp van de toekomst ontwerpen. Met behulp van een zaklampje op zonne-energie en met diverse plastic materialen. Ze leren  hoe je met verschillende plastic materialen een geheel eigentijds en duurzaam gebruiksvoorwerp kunt ontwerpen. Daarbij worden ze gestimuleerd en uitgedaagd om technische en creatieve oplossingen te bedenken. om zo tot een eigen & unieke vormgeving te komen.
Gaandeweg worden de leerlingen zich bewust van hoe je zuinig en duurzaam met energie kunt omgaan door gebruik te maken van een zaklampje op zonne-energie dat in de ontworpen lamp bevestigd wordt!
De leerlingen en de school kunnen in overleg zelf plastic verpakkingsmaterialen verzamelen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Groep(en): 6 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Kosten:
Materiaalkosten € 3,25 per leerling ( inclusief zaklampje op zonne energie)
Locatie: leslokaal
Overig: Digi bord om met stick voorbeelden te laten zien van hergebruik
Code: KM254

In deze workshop staat de “Stripsody”  van Cathy Berberian centraal. In dit muziekstuk gebruikt de zangeres diverse stemtechnieken met als inspiratiebron stripboekklanken. In drie lessen gaan de leerlingen aan de slag met hun eigen stemgebruik, het verbeelden en verklanken van stripgeluiden.

In de eerste les staat een fragment uit de “Stripsody” en de bijbehorende partituur centraal. Hoe worden zachte, harde, hoge, lage geluiden genoteerd? De leerlingen gaan in groepjes op zoek naar getekende geluiden in stripboeken. Door ze vervolgens zelf te tekenen onderzoeken zij hoe je geluid uit kunt beelden en hoe kleurgebruik en vorm hierin een rol spelen.

In de volgende lessen maken de leerlingen d.m.v een beeld/geluidscollage een nieuw stripverhaal. Belangrijke vragen die aan bod komen zijn: hoe zorg je dat er afwisseling in je verhaal zit? Hoe kun je het spannend maken? Ze worden uitgedaagd om samen te werken en elkaars ideeën de ruimte te geven. Dan is het tijd om stripverhaal te verklanken! De leerlingen leren hun stem expressief te gebruiken, hoge, lage, harde, zachte geluiden te maken maar ook spannende, droevige en boze geluiden. Voordat de collage wordt opgenomen moeten er keuzes worden gemaakt over de presentatie en verdeling van de geluiden, samen, om de beurt of afwisselend? Aan het einde van de workshop worden de opnames gezamenlijk beluisterd en besproken.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Dans
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 3 x 45 min.
Locatie: leslokaal + geluidsapparatuur
Materiaalkosten: opnameapparatuur €25,00 per workshop
Code KM237

Wel eens gehoord van een ramenspuit of een rolveger? Het zijn voorwerpen die vroeger werden gebruikt in het huishouden. De kans is groot dat ze bij jou thuis niet meer te vinden zijn. Toch lappen we nog steeds de ramen en wordt er gestofzuigd. Wat is dan het verschil tussen toen en nu
Juffrouw Fijn van Draat weet er alles van. Zij is de huishoudster van Simon van Gijn en kent elke plek van zijn prachtige huis. De leerlingen krijgen een ‘magisch horloge’ van haar. Je kunt ermee terug in de tijd. Op het klokje staat een afbeelding van een vreemd voorwerp. Simon is benieuwd of het vandaag de dag nog steeds gebruikt wordt. Of zijn er tegenwoordig misschien nieuwe spullen waar hij geen weet van heeft?
Een rondleiding voert de leerlingen door het hele huis, van keuken tot slaapkamer. In elke ruimte zoeken zij naar het voorwerp dat op hun magische horloge staat. Onderweg vergelijken de kinderen het huishouden van toen met dat van thuis, waardoor zij hun eigen culturele omgeving onderzoeken. Op die manier verwerven de leerlingen enige kennis over cultureel erfgoed en leren zij deze te waarderen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Cultureel Erfgoed en Wereldoriëntatie
Groep: 5 – 6
Tijdsduur:  1 uur
Locatie: Huis van Gijn, Dordrecht
Randvoorwaarden: Maximaal 30 leerlingen per groep. Minimaal 1 volwassen begeleider op 8 leerlingen. De begeleider is op de hoogte van de huisregels van het museum en is verantwoordelijk voor de orde in de groep tijdens het bezoek.
Code: KM211

Leerdoelen

–  Leerlingen kunnen zich inleven in het leven rond 1900, hoe het bijvoorbeeld was om zonder elektriciteit, riolering, gas, warm water te leven.
– Leerlingen leren en ervaren het verschil tussen het leven van toen en het leven van nu.
– De leerlingen zien allerlei verschillende voorwerpen van vroeger en leren hoe de voorwerpen werden gebruikt.
– De leerlingen ontdekken de historische waarde van (heel gewone) gebruiksvoorwerpen.
– Leerlingen maken kennis met Simon Van Gijn en het cultureel erfgoed van Dordrecht.
– Leerlingen leren dat er verschillende musea zijn.
– Leerlingen leren waarom het belangrijk is oude voorwerpen te bewaren.
– Leerlingen ervaren dat een museumbezoek leuk is.

Bewandel de weg van graan tot meel!
Molens die graan malen waren de eerst bekende molens ter wereld. Korenmolen “De Lelie” werd in 1836 gebouwd als opvolger van een houten molen uit 1610. In die tijd stond in ieder dorp wel een korenmolen; zij waren het immers die het graan van de akkers tot meel vermaalden voor de bakkers. Molen de Lelie is uitgerust met allerlei soorten werktuigen die laten zien hoe het graan vroeger verwerkt werd. Sinds de laatste restauratie in 1987 wordt de molen wekelijks in bedrijf gesteld door een team van enthousiaste molenaars. Door zijn ruime opzet is de molen prima geschikt voor het ontvangen van grote groepen leerlingen. Een molenaar geeft een rondleiding in en om de molen. Hij laat zien en vertelt over de werking van de molen en legt het maalproces van graan uit. Voor extra informatie zie www.korenmolendelelie.wix.com/website
Dit aanbod kan onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats; Molen De Lelie,
Groep: 5 t/m 8
Tijdsduur: 1 uur, bezoek op afspraak
Kosten: vrijwillige bijdrage voor het onderhoud van de molen
Code KM053

In deze workshop maken leerlingen kennis met beeldhouwen in steen. We starten met een (interactief) stukje steenkunde; hoe ontstaat steen, hoe oud is steen, wat kun je er allemaal mee maken, bijvoorbeeld gebruiksvoorwerpen. Daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag en maken van een ruw stukje speksteen of albast een echt eigen beeld of creatie. Ze verkennen het materiaal en leren het gereedschap van een beeldhouwer te hanteren.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 3½ uur (woensdagochtend)
Materiaalkosten: per 4 leerlingen 1 kilo steen, € 3,- per kilo
Afname: maximaal 30 leerlingen, per groepje van 6 leerlingen een begeleider
Code KM093

Museum Hoeksche Waard heeft voor alle groepen van de basisschool een programma. Voor groep 6 is er het programma Verzamelen.

In ’t Hof van Assendelft bezoeken de leerlingen historische stijlkamers zoals een keuken, opkamer en salon. Tevens is er een tentoonstelling over het ontstaan van de Hoeksche Waard met archeologische vondsten, polderbesturen en ambachtsheren.
Terwijl de helft van de groep een rondleiding krijgt door het Hof van Assendelft, is de andere helft bezig met de ogen van een conservator voorwerpen uit de verzameling van het museum te onderzoeken. Natuurlijk wisselen de groepen van activiteit, zodat iedereen een deel van de verzameling gezien heeft. Na aanmelding ontvangt de school lesideeën die de leerkracht met de kinderen op school uitvoert ter voorbereiding van het museumbezoek. Voor meer informatie kijk op www.museumhw.nl

Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: erfgoed
Plaats: Museum Hoeksche Waard,
Groep: 6
Tijdsduur: 1 à 1 ¼ uur
Kostprijs buiten Kunstmenu: € 60,- per groep van maximaal 25 leerlingen, bij elke leerling meer: € 3,-
Code KM089

Jeugdtheaterschool Dordrecht

Om zich voor te bereiden op de afscheidsvoorstelling in groep 8 biedt Jeugdtheaterschool Dordrecht leerlingen van groep 5 t/m 8 jaarlijks een workshop aan. In drie workshops wordt op een speelse manier de basis van acteren aangereikt. Theater is een vak waarbij de leerlingen veel van zichzelf moeten laten zien, zij zijn inspiratiebron en het medium tegelijkertijd. De leerlingen leren zichzelf te uitten en samen te werken. Zij vergroten hun zelfvertrouwen en incasseringsvermogen, door open te staan voor elkaars feedback en respect te hebben voor elkaars spel. De workshops zijn ook afzonderlijk van elkaar te volgen.

JTSD 2

Hoe maak je een spannende scène? Deze vraag staat centraal bij de workshop. De theaterdocent speelt als opening het begin van een scène voor de groep. Vervolgens schrijven de leerlingen in groepjes het midden en einde van deze scène. Wat is spanning en hoe bouw je die op? Wat is geconcentreerd acteren? Naast het letten op je eigen techniek is ook het kijken en luisteren naar elkaar belangrijk. Wat gaat er goed en hoe wordt de scène nog beter?

 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: theater
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Ruimte: grote ruimte in de school
Code KM174

Vanaf de oudheid ontwierpen kunstenaars en architecten gebouwen die tot de verbeelding spreken zoals Pyramides, Griekse tempels en de Inca steden. Latere beroemde architecten zoals Gaudi lieten zich door het verleden inspireren en ontwierpen nieuwe fantasierijke architectuur zoals de kerk de Sagra de Familia in Barcelona. In deze workshop gaan de leerlingen met hun eigen verbeelding aan de slag en ontwerpen in kleine groepen een bouwwerk van de toekomst. De leerlingen leren tijdens het proces hun eigen creatieve mogelijkheden te verkennen, zelf oplossingen te bedenken, met elkaar samen te werken, en naar elkaars mening te luisteren en te accepteren. Recycling neemt in de toekomst een steeds belangrijkere plaats in en dus wordt er gewerkt met allerlei soorten afvalmaterialen zoals plastic, karton, verpakkingsmateriaal etc.

In overleg kunnen leerlingen zelf afvalmateriaal meenemen of gebruik maken van materialen die op de school aanwezig zijn, anders wordt er voor allerlei afvalmateriaal gezorgd.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Groep : 6 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Materiaalkosten: € 1,40 per leerling
Ruimte: Leslokaal
code KM141

‘Kan je met één portretfoto een verhaal over iemand vertellen?’ De leerlingen gaan op een speelse manier aan het werk met polaroidcamera’s en maken onder leiding van professioneel fotograaf Jørgen M. Snoep, portretten van elkaar. Leerlingen doen onderzoek naar het begrip portret en maken kennis met licht, standpunt, uitsnede en…. met direct resultaat.

Binnen het gegeven kader bepalen leerlingen zelf hoe het resultaat eruit komt te zien. Maar vanwege de kostbaarheid van het fotomateriaal mogen ze maar één foto maken en worden zo gedwongen om goed na te denken hoe zij op de foto gaan. De leerlingen ervaren hoe het is om samen, in de rol als fotograaf én model, tot een beeld te komen, waar alles draait om keuzes maken. Daarnaast oefenen zij met het zich verplaatsen in anderen en het geven van positieve feedback. Aan het einde van de workshop wordt er gezamenlijk gereflecteerd op de resultaten.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Fotografie
Groep: 4 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Materiaalkosten: € 3,50 per leerling
Ruimte: Leslokaal met digiboard of schrijfbord / evt kunnen verduisteren / tafels en stoelen
code KM082

Verscholen achter het moderne winkelcentrum ligt de prachtige oude kern van Ridderkerk. Daar vindt u in de geheel verbouwde Singelschool de Oudheidkamer van Ridderkerk. In dit museum kunnen de leerlingen beleven hoe het vroeger was. Op de entresol zijn een huisje, een winkel en een schoenmakerij ingericht. Verder is er gereedschap van de timmerman en de klompenmaker. Hoe werd een brand geblust met de oude brandspuit? En welke spelletjes werden gespeeld? Waarom moest de meester op school zo streng zijn? De leerlingen van nu mogen in een oude schoolbank zitten en ervaren of het moeilijk is om met een griffel op een lei te schrijven!
Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats: Oudheidkamer Ridderkerk
Groep: 4 – 8
Tijdsduur: Rondleiding in overleg
Materiaalkosten: € 0,50 per leerling
Code KM041

Het museum 40-45 is totaal gewijd aan de Tweede Wereldoorlog en beschikt over unieke voorwerpen, foto’s, films, literatuur en geluidsbanden die betrekking hebben op vrijwel alle aspecten van oorlog en bezetting uit de periode 1940 tot 1945. Aan de hand van verschillende tentoonstellingen ontstaat een levendig beeld van de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder de situatie in Dordrecht. Tijdens een museumbezoek is op aanvraag een speurtocht beschikbaar die zowel individueel als klassikaal gebruikt kan worden. De leerlingen gaan aan de hand van vragen door de tentoongestelde museumcollectie op zoek naar de antwoorden, die zij door aandachtig speurwerk kunnen vinden! Deze liggen verscholen in een bepaalde afbeelding, een voorwerp, uniform of een voertuig. Na het afronden van de speurtocht kunnen de antwoorden door middel van een uitslagenblad gecontroleerd worden en geeft de score een beeld over de (opgedane) kennis van de Tweede Wereldoorlog van de leerlingen!
Het aanbod van museum 40-45 is, tegen kostprijs, onbeperkt af te nemen naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats; Museum 1940-1945
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Kosten:
a.Bezoek van een klas aan Museum 1940 – 1945, inclusief 2 begeleiders, kost € 15,00 (kosten extra begeleiders – € 3,00 per persoon)
b. Gastles van 2 vrijwilligers van Museum 1940 – 1945 met behulp van een PowerPoint presentatie op school kost € 17,50
c. Leskoffer voor een periode van 1 week op school als voorbereiding op een bezoek aan Museum 1940 – 1945 kost € 20,00
Afname: bij aanvraag wordt na gebeld over de keuze a – c
Dagen; dinsdag, woensdag en vrijdag
Code KM006

Tijdens deze workshop staan Afrikaanse dans en bodypercussie centraal. Naast beweging, het aanleren en herkennen van ritmes is er ook culturele achtergrondinformatie in verwerkt. De leerlingen maken kennis met de Afrikaanse percussie muziek, de basispassen en leren een verhaal te vertellen door middel van bewegingen. De rol van de dierenwereld en het agrarische leven vormt een belangrijk uitgangspunt bij deze dansstijl. Vrij en los bewegen, waarbij alles eigenlijk goed is en het plezier en de vrolijkheid de boventoon voeren. Binnen de discipline dans leren de leerlingen hun lichaam op een andere manier ontdekken. Muziek kan inspireren om emoties te uiten en om te zetten in een beweging. Verder leren de leerlingen zich presenteren als groep en als individu. Ze leren naast dansroutines ook hun eigen verhaal te vertellen d.m.v. bewegingen. Er is aandacht voor de bewustwording van elkaar in de ruimte en het innemen van ruimte. Daarnaast leren de leerlingen eenvoudige ritmes te volgen en om te gaan met frasering in muziek en dans.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Dans
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 2 x 1 uur
Ruimte: Speellokaal of gymlokaal.
code KM128

Een uitdagende workshop waar samenwerking tussen leerlingen en creativiteit samenkomen. De klas wordt omgetoverd tot een moderne opname-studio, waarbij de leerlingen actief mee denken en doen aan het eindresultaat, een eigen song!

Al kijkend en luisterend leren de leerlingen hoe een song is opgebouwd en uit welke muzikale elementen een song bestaat. Een gedeelte van de song is al klaar maar het belangrijkste ontbreekt nog: een tekst en een mooie melodie! Deze schrijven de leerlingen zelf in kleine groepjes. Dan komt het grote moment en gaan de leerlingen zingen en rappen achter de microfoon. Op deze manier ervaren zij wat hier allemaal bij komt kijken! Samenwerken staat centraal in deze workshop, naast het gelijk zingen of spelen van een ritme is ook het werken aan een gezamenlijk doel een belangrijk aspect. Als alle teksten zijn opgenomen heeft de klas een eigen song en wie weet wordt het wel een hit!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Muziek
Groep: 6 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Materiaalkosten: € 25,00 per workshop
Ruimte: Leslokaal met digibord of beamer
code KM040

De MiniMegaMuzikaleMeedoeshow is een unieke en interactieve muziekbeleving! Leerlingen verkennen op speelse wijze het verband tussen muziek en gevoel. Zij ontdekken bijvoorbeeld dat verschillende muziekstijlen ook verschillende gevoelens en gedachten oproepen. Het rebelse van de Rock ‘n Roll, de triestheid van de Blues, het luie gevoel van de Reggae etc. De leerlingen worden tijdens de workshop uitgedaagd hun eigen gevoelens en gedachten te vertalen naar beweging en zang en dit met elkaar te delen. Zodoende ervaren ze dat iedereen muziek op zijn eigen wijze beleeft en uit. Daarbij steken ze meteen wat op over elementaire muzikale zaken als ritme, toonhoogte, tempo en hard/zacht. Tekstbeleving is ook een belangrijk element, een tekst is meer dan wat woordjes op een melodie het is een ondersteuning van het door de muziek aangedragen gevoel. De liedjes zijn speciaal voor deze show geschreven zoals een vurig Spaans lied met bodypercussie en een stierengevecht, een vrolijk jodelliedje, een sprookje met ‘foute’ tekst en een zilt zeemanslied. De stopdans wedstrijd is ook een vast onderdeel van de MMMMshow. Alles bij elkaar een onvergetelijke ervaring!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Muziek
Groep: 1 – 6
Tijdsduur: 1 uur
Ruimte: Speellokaal
Code KM014

Streetdance komt uit New York waarbij er meestal wordt gedanst op hiphop of R&B. De leerlingen leren in 3 lessen hoe een streetdance choreografie wordt opgebouwd en hoe zij deze samen kunnen vormgeven. Zij worden aangespoord om creativiteit in te zetten bij het bedenken van moves, maar ook uitgedaagd in coördinatie, uithoudingsvermogen en durf!

Het presenteren van de choreografie en het samenwerken als team staat in de workshop centraal. Daarbij zijn vaardigheden als ruimtelijk inzicht en oriëntatie van groot belang als er als team wordt gedanst. Net als aan het synchroon bewegen wordt hier dan ook veel aandacht aan besteed. Middels het vertonen van de les op het digibord wordt hierop gezamenlijk gereflecteerd.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Dans
Groep: 4 – 8
Tijdsduur: 3 x 45 minuten
Ruimte: Schoon speellokaal / gymzaal
code KM024