0

Dierenmasker

Wat is klei? Hoe ontstaat het, waar gebruiken we het dagelijks voor en hoe verandert het in steen?  Hoe zorg je ervoor, dat het niet stuk gaat in de oven?  Centraal in deze workshop staat de bewustwording het materiaal. In onze omgeving maken wij veel gebruik van klei. Het is een bijzonder materiaal. Eerst zacht en kneedbaar eenmaal gebakken hard als steen. Met je handen werken is voor leerlingen (die in taal en rekening niet zo goed zijn), een openbaring, ze ontdekken hun talent op een ander gebied!

Het thema waarmee de leerlingen gaan werken is het dierenmasker. De vakdocent laat inspirerende voorbeelden zien waarna de leerlingen worden uitgedaagd om hun fantasie en inspiratie om te zetten naar hun eigen masker. Zij leren hoe zij het masker moeten opbouwen, maar ook hoe je met verschillende kleuren klei diepte kunnen krijgen en hoe je door middel van stokjes textuur aan kunnen brengen. Ook het werken van een plat vlak naar een 3 D voorstelling is een bijzondere ontdekking.

Zo leren de leerlingen de technieken die bij klei horen en waarom je zorgvuldig moet werken met dit materiaal. De maskers worden in het atelier van de vakdocent gebakken.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: :  2 x 1,5 uur op een ochtend, splitsing van de klas
Materiaalkosten: € 1,80 per kind
Ruimte: op school, in overleg
Code KM22

De nieuwe interactieve presentatie in het Hof van Nederland biedt veel aanknopingspunten voor het onderwijs. Er is een uitgebreid educatief programma beschikbaar, voor diverse niveaus. De programma’s sluiten onder andere aan bij de Canonvensters Karel de Vijfde, Willem van Oranje, De Republiek, De Statenbijbel en De watersnood.

Maar Het Hof vertelt natuurlijk ook het verhaal van Dordrecht als oudste stad van Holland. Een stad die dankzij haar gunstige ligging aan het water al vroeg een Gouden Eeuw beleefde. Een stad ook die door de eeuwen heen een stempel heeft gedrukt op ontwikkelingen in de regio en op de vorming van Nederland zoals we dat nu kennen. De educatieve programma’s zijn m.i.v. het schooljaar 2015-2016 beschikbaar. Bij alle programma’s wordt een docentenhandleiding aangeboden met inhoudelijke en praktische informatie.

Het grote Hofspel
Hoe speelden kinderen in de Middeleeuwen? En wie was vroeger de baas van ons land? Tijdens het Grote Hofspel gaan leerlingen op onderzoek uit. Ze worden ontvangen door een museumdocent en spelen vervolgens in kleine groepjes het spel. Het museum is hun speelbord, de leerlingen zijn de levende pionnen. Met vragen en opdrachten verzamelen ze zoveel mogelijk punten en proberen zo het spel te winnen.

Bij dit spel worden bijna alle 21ste century skills getraind. Samenwerken, innovatief denken, dingen uitzoeken, vragen stellen en presenteren om er een paar te noemen. Kinderen worden uitgedaagd om zelf en vooral in teamverband aan de slag te gaan. Spelenderwijs maken ze kennis met de geschiedenis van Dordrecht en Nederland.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: cultureel erfgoed, geschiedenis Dordrecht
Doelgroep: 3 – 5
Tijdsduur: 60 min.
Kosten buiten Dordrecht:
Locatie: het Hof van Nederland
Randvoorwaarden: Maximaal 30 leerlingen per groep, onder begeleiding van 1 museumdocent per 15 leerlingen. Ook vragen wij per 5 leerlingen één begeleider.
Code: KM209

In het Nationaal Baggermuseum leren leerlingen wat baggeren is, waarom je moet baggeren en waarom de baggerindustrie in Sliedrecht is ontstaan. Door vooral praktische opdrachten uit te voeren, kunnen ze zelf ondervinden wat voor techniek, inspanning, en vaardigheden baggeren vraagt. Voor meer informatie: nationaalbaggermuseum.nl

De workshop bestaat uit 2 onderdelen:

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Cultureel Erfgoed
Doelgroep: 5 – 8
Tijdsduur: voorbereidende lesbrief: 75 min, museumles 105 minuten
Kosten: 60 euro per groep
Randvoorwaarden: Max.30 leerlingen per les, min. 5 begeleiders (incl. leerkracht) per groep, actief bij groepsopdrachten
Code: KM205

Leerlingen bezoeken Molen Windlust in Goudswaard. Molenaar Johan van Kaam geeft een rondleiding in en om de molen. Hij vertelt over de werking van de molen en legt het maalproces van graan uit. Het bezoek aan de molen is alleen mogelijk als u zich aanmeldt via dit programma.
Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats; Molen Windlust,
Groep: 5 t/m 8
Tijdsduur: 1 uur
Kosten: bezoek € 3,- per leerling met een minimum van € 75,- per groep, (te voldoen bij de molen)
Graag van te voren contact opnemen met de molenaar Johan van Kaam
Code KM052

Museum Hoeksche Waard heeft voor alle groepen van de basisschool een programma. Voor groep 5 is er het programma Wat een monument!

Museum Hoeksche Waard is gevestigd in twee monumentale gebouwen. Bij het programma Wat een monument leren de kinderen wat de kenmerken van een monument zijn. De leerkracht krijgt lesideeën om het bezoek voor te bereiden en te verwerken. Bij het bezoek aan ’t Hof van Assendelft zoeken de kinderen samen met een museummedewerker aan de hand van een vragenlijst binnen en buiten naar sporen van vroeger. Voor meer informatie kijk op www.museumhw.nl

Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: erfgoed
Plaats: Museum Hoeksche Waard,
Groep: 5
Tijdsduur: 1 à 1 ¼ uur
Kostprijs buiten Kunstmenu: € 60,- per groep van maximaal 25 leerlingen, bij elke leerling meer: € 3,-
Code KM088

Jeugdtheaterschool Dordrecht

Om zich voor te bereiden op de afscheidsvoorstelling in groep 8 biedt Jeugdtheaterschool Dordrecht leerlingen van groep 5 t/m 8 jaarlijks een workshop aan. In drie workshops wordt op een speelse manier de basis van acteren aangereikt. Theater is een vak waarbij de leerlingen veel van zichzelf moeten laten zien, zij zijn inspiratiebron en het medium tegelijkertijd. De leerlingen leren zichzelf te uitten en samen te werken. Zij vergroten hun zelfvertrouwen en incasseringsvermogen, door open te staan voor elkaars feedback en respect te hebben voor elkaars spel. De workshops zijn ook afzonderlijk van elkaar te volgen.

JTSD 1

We werken vanuit een uitdagend boek dat theatraal is en perfect aansluit bij de leeftijd. De kinderen worden meegenomen in het verhaal en spelen een aantal scènes uit het boek. Er wordt gewerkt aan de fysiek van de spelers; hoe beweegt jouw karakter zich? Wat gebeurt er met je stem? Welke emoties zijn er en hoe speel je die? We dagen de leerlingen uit hun eigen fantasie te gebruiken. Vaak staan we versteld van hun ontdekkingen!

 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: theater
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Ruimte: grote ruimte in de school
Code KM173

Tijdens deze workshop gaan de leerlingen aan de slag met ritme en melodie. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van Boomwhackers, dit zijn plastic buizen met elk een eigen kleur, lengte en toon. In twee lessen ontdekken de leerlingen wat er allemaal mogelijk is met Boomwhackers, hoe wordt een ritme en een melodie gespeeld en hoe zorg je voor een goed samenspel. Naast muzikale vaardigheden worden de leerlingen ook creatief uitgedaagd. Zij moeten in groepjes een eigen ritme bedenken. Samenwerken, ideeën wegen, naar elkaar luisteren en keuzes maken staan centraal. Aan het einde van de workshop gaan de leerlingen hun muziekstuk presenteren aan de rest van de groep.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Muziek
Groep : 3 – 8
Tijdsduur: 2 x 1 uur
Ruimte: Eigen klaslokaal
code KM058

Tijdens deze workshop duiken de leerlingen in de wereld van de film of de soap en kruipen in de huid van verschillende personages. Na een korte introductie, waarin het vertalen van een verhaal in beelden aan bod komt, gaan de leerlingen onderzoeken wat de ingrediënten bij een spannende film of soap horen. Zij gaan hun eigen personages ontwikkelen en de bijbehorende karakters uitwerken. Samen met de andere leerlingen worden scènes en verhaallijnen voor een film of soap uitgewerkt, met aan het einde natuurlijk een spannende trailer of cliffhanger! In ongeveer 5 minuten wordt deze gespeeld en opgenomen! De leerlingen worden uitgedaagd om voor de camera te acteren, hiervoor moeten zij soms zichzelf overwinnen! Ook wordt er een beroep gedaan op hun empatisch vermogen, er wordt van hun verwacht dat zij elkaar steunen en op een positieve manier aanmoedigen! Als afsluiting wordt resultaat gezamenlijk bekeken en besproken!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Media / Video
Groep : 5 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Materiaalkosten: € 35,- per workshop
Ruimte: Leslokaal (smartboard is wenselijk), daarnaast werken de groepjes in de gehele school en op het schoolplein.
code KM139

Deze workshop brengt beeldende vaardigheden, theater en fotografie samen. Voorafgaand aan de workshop bouwen de leerlingen in groepjes een 3D-landschap van diverse (afval)materialen. Tijdens de workshop maken ze het werkstuk verder af, dat gaat dienen als decor waarin zij zelf een rol gaan spelen! Samen met de leerling wordt er een pose voor een portretfoto bedacht die aansluit bij de inhoud van het werkstuk. Er wordt rekening gehouden met poses van andere leerlingen uit de groep, zodat een samenhangend geheel ontstaat. De foto’s worden geprint, de leerlingen knippen zichzelf uit en plaatsen zichzelf in het werkstuk. Vervolgens wordt hiervan opnieuw een foto gemaakt. Dit is het eindproduct van de workshop. In deze activiteit wordt een fantasie omgezet naar een concreet beeld. Dit is een voortdurend proces van creatief en kritisch denken, aandachtig kijken en reflectie. De leerling speelt de hoofdrol in zijn eigen verhaal en wordt zich bewust van de illusie van het medium fotografie!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend / theater / fotografie
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Materiaalkosten: € 0,75 per leerling.
Ruimte: Digibord aanwezig, tafels en stoelen. Eventueel een extra (kleine) ruimte dichtbij het leslokaal waar de foto’s van de kinderen kunnen worden gemaakt.
code KM039

In stijldansen met je eigen klas leren de leerlingen de basispassen van de quickstep, cha cha en jive. Naast deze basispassen maken de leerlingen kennis met verschillende figuren in de betreffende dansen. De leerlingen leven zich uit tijdens het dansen en gaan swingend de deur uit! Dansen vergroot de lichamelijke expressie, de motoriek en het zelfvertrouwen! De leerlingen worden zich bewust van de ruimte die zij en anderen innemen. In de lessen is er ruimte voor eigen inbreng van de leerlingen!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline; Dans
Plaats: Jacques Dance Passion of op school
Groep: 3 – 8
Tijdsduur: 3 x 1 uur
Ruimte: Speellokaal
Kosten buiten Barendrecht en Ridderkerk: € 75,00 per uur
Code KM047

Wat is een (zelf)portret? Welke soorten portretten zijn er? Hoe zag een portret er in de 17de eeuw uit? En in de 21ste eeuw? Een deel van de groep begint met een interactieve rondleiding. Leerlingen vormen een beeld van portretten en hun verhaal. Zij leren goed te kijken naar bijvoorbeeld de symmetrie van een gelaat. Er wordt gelet op de verhoudingen en details die de kunstenaar heeft gebruikt om een gezicht zijn uitdrukking geven. De anderen gaan in het educatieatelier aan de slag met het bewerken van een bestaand portret waarbij de nadruk ligt op de compositie ervan. Ze kiezen daarvoor een materiaalsoort waarvan zij vinden dat dat het best bij hun kunstwerk past. Zo leren de leerlingen keuzes te maken en deze te onderbouwen tijdens het bespreken van de opdracht in groepjes. Daarna wordt gewisseld. Kijk voor actuele informatie over de onderwijsprogramma’s op www.dordrechtsmuseum.nl.

Leerdoelen

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats: Dordrechts Museum
Groep: 5 – 6
Tijdsduur: 1½ uur incl. workshop, voorbereidende en verwerkingslessen 2 uur
Kosten buiten Dordrecht: € 65,- per groep
Randvoorwaarden: Zorg voor minimaal 1 volwassen begeleider op 10 leerlingen. De begeleider is op de hoogte van de huisregels van het museum en is verantwoordelijk voor de orde in de groep tijdens het bezoek. Hij/zij helpt actief mee bij de activiteit.
Afname: max 30 leerlingen per groep
Het museum is op maandag gesloten.
code KM065

Planeten, astronauten, hemellichamen en andere onaardse zaken… In deze workshop verwerken de leerlingen via dans kennis over het heelal en ons zonnestelsel. Al dansend leren de leerlingen hun lichaam op een andere manier te gebruiken en in te zetten om deze begrippen te verbeelden. Hoe voelt een astronaut zich in de ruimte, hoe straalt een ster, hoe kun je bewegen in verschillende tijdzones en snelheden? De leerlingen onderzoeken verschillende onderwerpen zoals groot/klein, licht/zwaar en vast/zwevend. Zij worden zich bewust van elkaar in de ruimte en ervaren hoe ze de ruimte kunnen innemen. Daarnaast leren ze hun concentratie vast te houden en om samen te werken! Een workshop waarbij eigenlijk alles goed is en het vrij en los bewegen, de expressie en het plezier hebben, de boventoon voeren!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline; Dans
Groep: 3 – 5
Tijdsduur: 2 x 1 uur
Ruimte: Speellokaal of gymzaal

Code KM171

Het wapenschild in de Middeleeuwen is het visitekaartje van nu! Naar aanleiding van de geschiedenis van het wapenschild en wat het allemaal op vereenvoudigde wijze communiceert, gaan de leerlingen hun eigen wapenschild bedenken en ontwerpen. Zij duiken in hun eigen familiegeschiedenis en maken een keuze uit de dingen die betrekking hebben op henzelf zoals de stad waar ze wonen, het symbool en de kleuren van die stad, hun naam etc. Vervolgens maken de leerlingen schetsontwerpen op papier waar zij de symbolen ontwerpen voor hun keuze. Belangrijk hierbij is hoe complexe begrippen kunnen worden vereenvoudigd tot een symbool. Daarna wordt er gekeken hoe ze deze symbolen bij elkaar brengen op de beperkte ruimte van een schild. Centraal staan vlakverdeling, kleurgebruik, vorm en lijn. Uiteindelijk wordt alles geschilderd met acrylverf op een MDF plaatje en omgetoverd tot een daadwerkelijk wapenschild.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 3 uur
Materiaalkosten: € 3,00 per leerling
Ruimte: Leslokaal met tafels en watervoorziening
code KM076

Taaltextiel is een verbindingsproject – letterlijk en figuurlijk! Wat is belangrijk voor de groep? Wat bindt de leerlingen? Of wat ontbreekt juist en zou beter kunnen? Daarover overlegt de groep voorafgaand aan de workshop en verzint met elkaar een groepskreet. Dit kan gaan over een waarde die zij belangrijk vinden bv. “in deze groep wordt niet gepest” of over de beleving van de groep zoals “dit is een toffe groep”. In de workshop ontwerpt elke leerling een letter van de groepskreet, naar eigen inzicht en creativiteit. Daarna wordt deze letter verwerkt op een lapje stof.Door gezamenlijk te werken aan het aan elkaar vast maken van de losse lapjes ontstaat de groepskreet en de verbinding. De lapjesslinger kan worden opgehangen in het lokaal of op een mooie plek binnen de school.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend / textiel
Groep : 5 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Materiaalkosten: € 2,50 per leerling
Ruimte: Leslokaal
code KM075

Over de hele wereld wordt er gedanst, waarbij elk land zijn eigen karakteristieke dansstijl en muziek heeft. Ook is het in veel culturen een sociale aangelegenheid geworden, van bruiloft tot begrafenis wordt er gedanst!
In de workshop Dans de wereld rond maken de leerlingen kennis met dans en muziek uit verschillende landen. Welk instrument speelt in elk land een belangrijke rol? Wat voor taal spreken ze daar? Kunnen we meezingen? Hoe wordt er op deze muziek gedanst? Er kan een koppeling naar de aardrijkskunde- en geschiedenislessen gemaakt worden zodat de workshop een bredere context krijgt.

De lessen zullen naast instructies van authentieke dansen, ook ruimte bieden voor eigen inbreng en creativiteit. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Sommige dansen vragen om samenwerking, met z’n tweeën of met de hele groep, waarbij verantwoordelijkheid voor en acceptatie van elkaar een rol spelen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Dans
Groep:   3 – 8
Tijdsduur: 3 x 45 minuten
Ruimte: Schoon speellokaal of gymzaal
Code KM023

In het eerste deel van deze workshop maken de leerlingen kennis met Pauwelken en Hadewig, twee middeleeuwse speellieden op doortocht. Altijd op zoek naar onderdak en een plek om de mensen te vermaken. Wat draagt zo’n speelvrouw eigenlijk? Wat eet en drinkt ze? Wat heeft zij “in haar mars”? Wie komt ze tegen onderweg? Het verliefde meisje, de marskramer, de kasteelheer….

In het tweede deel oefenen zij met de leerlingen voor een bruiloft naar middeleeuws gebruik! De leerlingen zingen een lied, leren een dans en spelen een ritmische begeleiding bij een instrumentaal stuk. Zij zijn op speelse wijze bezig met taalontwikkeling, samenwerken en muzikale vaardigheden zoals luisteren en samenspel. De muziekdocenten dragen, behalve middeleeuwse kleding, een schat aan informatie en bijzondere – meestal onbekende – oude, handgemaakte voorwerpen en muziekinstrumenten met zich mee. Zo maken de leerlingen kennis met de wereld van kunst (muziek) en cultureel-historisch erfgoed!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Muziek
Groep: 5 – 6
Afname: minimaal twee schoolconcerten
Tijdsduur: 2 x 45 minuten
Matriaalkosten: instrumentenhuur €12,50 per workshop
Ruimte: Speellokaal
Code KM061

In deze workshop gaan de leerlingen na een korte introductie meteen Ukulele spelen waarbij de basisakkoorden en technieken worden aangeleerd. Zij ontdekken dat met eenvoudige middelen al muziek gemaakt kan worden. Er wordt klassikaal gewerkt maar ook in groepsverband waarbij de sociale vaardigheden zoals luisteren, samenwerken, samen zingen, elkaar feedback geven en ontvangen centraal staan. Iedere les leren de leerlingen nieuwe akkoorden, liedjes, ritmes. Op internet zijn alle mogelijke liedjes te vinden die de leerlingen zelfstandig kunnen opzoeken en instuderen! De laatste les wordt er opgetreden op het open Ukulelepodium. In overleg kan er rekening gehouden worden met thema’s en aansluiten bij andere vakken.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: muziek
Groep: 3 – 8
Tijdsduur: 2 x 1 uur
Ruimte: Speellokaal met stoelen, digiboard of beamer
Materiaalkosten: instrumentenhuur € 25,00 per workshop
Aantal deelnemers: 15 leerlingen (indien nodig wordt de groep in tweeën gesplitst)
Code KM028