0

Kunst van toevallig materiaal!

De mens heeft altijd gewerkt met materiaal waarover hij op dat moment kon beschikken. De middeleeuwse bouwmeester beschikte niet over staal en aluminium dus bouwde hij anders dan de architect van nu. Zo gaan wij ook werken.
Werken met het materiaal dat we voorhanden hebben. Aan de hand van een thema starten we met een Power Point over de geschiedenis of wetenswaardigheden over het thema. Daarna gaan we een schetsontwerp maken. Opzet is dat de leerlingen vanuit hun eigen fantasie, creatief aan de slag gaan. Meestal ontdekken ze al snel dat wat ze bedacht hebben niet kunnen maken van de materialen die ze zelf hebben meegenomen. En dan begint het improviseren en is het creatieve proces een feit. Er wordt veel samen gewerkt, waarbij de leerlingen leren omgaan met diverse materialen, zoals: takken, stukjes hout, plastic, karton, blik, textiel, etc en gereedschappen. We sluiten de sessies van meer dan 2 lessen altijd af met een expositie voor ouders en overige belangstellende.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Groep: 3 – 8
Tijdsduur: 1,5 uur
Locatie: lokaal of speelplaats
Code KM247

Peuter en de wolf is een muzikale raam vertelling voor één dirigent / verteller en een orkest(band).
De dirigent vertelt het verhaal van Peter en de wolf met een klein verschil: zijn opa noemt Peter Peuter omdat hij toen hij klein was de EE niet goed kon uitspreken. De interactie met het jonge publiek is groot. De kinderen mogen vragen beantwoorden, meedirigeren en oplossingen aandragen.

Een spannende muzikale voorstelling waarin kinderen op een speelse manier kennismaken met de klassieke muziek en de daar bijbehorende  instrumenten.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: muziektheatervoorstelling
Doelgroep(en): groep 0 t/m 3
Tijdsduur: ca. 60 min. interactief
Reiskosten: n.b.t.
Minimaal 2, maximaal 4 voorstellingen aaneengesloten op een dag
Voorwaarde: minimaal 15 leerlingen per voorstelling
Locatie: op school
Periode: hele schooljaar
Code: KM219

In het atelier van Janneke Verhoeven kun je luisteren naar een sprookje. Naar aanleiding hiervan gaan de leerlingen aan de slag met de ‘drie primaire’ kleuren rood, geel en blauw op het palet, waaruit je zoveel mooie, andere kleuren kunt toveren.

Spreekt dit thema u aan, maar is uw groep te groot voor in het atelier, dan kan Janneke eventueel naar de school toe komen. De scholen zorgen dan zelf voor materiaal.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Plaats; Atelier Janneke Verhoeven, Numansdorp
Groep: 1 – 4
Tijdsduur: 2 uur
Materiaalkosten: in overleg met de school
Afname: max. 20 leerlingen in atelier
Code KM096

Museum Hoeksche Waard heeft voor alle gropen van de basisschool een programma. Voor groep 3 en 4 is er het programma Zoeken en Vinden.

Zoeken en vinden

De historische buitenplaats ’t Hof van Assendelft werd in de 18e eeuw gebouwd door Sara Louise du Faget van Assendelft. Wat zag je in een buitenhuis van vroeger? In kleine groepjes zoeken de leerlingen met een foto in de hand naar een voorwerp. Bij dat voorwerp worden vragen gesteld om zo interessante, grappige of mooie dingen van vroeger te ontdekken. Na aanmelding ontvangt de school lesideeën die de leerkracht met de kinderen op school uitvoert ter voorbereiding van het museumbezoek. Voor meer informatie kijk op www.museumhw.nl

Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: erfgoed
Plaats: Museum Hoeksche Waard, Heinenoord
Groep: 3 en 4
Tijdsduur: 1 à 1 ¼ uur
Kostprijs buiten Kunstmenu: € 60,- per groep van maximaal 25 leerlingen, bij elke leerling meer: € 3,-
Code KM087

Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht

Het Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht is opgericht in 1980. Het Genootschap is gevestigd in gebouw Den Brommert, nu één pand maar vroeger waren dit drie oude pandjes uit het jaar 1777! Het doel van de vereniging van het Historisch Genootschap is de geschiedenis van het mooie Waaldorp Hendrik-Ido-Ambacht voor het nageslacht te bewaren en de veranderingen die heel snel gaan, zoals bv. de bouw van de nieuwe wijk De Volgerlanden vast te leggen. Om dit te realiseren, beheert zij een eigen archief met foto’s, boeken en tijdschriftartikelen en organiseert zij lezingen en jaarlijks zo’n drie exposities. Enkele van deze exposities zijn geschikt voor leerlingen uit het primair onderwijs. Verder kan er op verzoek van de scholen een passende en praktische historische ‘leergang’ worden opgezet. Voor meer informatie: www.histgenhia.nl
Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats: Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht
Groep: 3 – 6
Tijdsduur: 1 uur (bezoek op aanvraag)
Code KM051

In de workshop ‘Toverschool’ leren de leerlingen spelenderwijs over de mogelijkheden en de magie van het medium animatie film. Eerst worden de verschillende animatie technieken klassikaal besproken en het werkproces uitgelegd. Dit wordt ondersteund door samen met een paar leerlingen een voorbeeld van een pixalation animatie te maken: met de digitale fotocamera op statief worden er stapje voor stapje foto’s gemaakt van een groepje leerlingen die steeds een klein stukje verschuiven en zodoende door een deur lopen, of bijvoorbeeld als een treintje van stoelen achter elkaar door het lokaal bewegen. Daarna wordt de groep in tweeën gesplitst en bedenkt elk deel zijn eigen pixalation. De leerlingen leren vakspecifieke begrippen en vaardigheden waardoor, door de laagdrempelige apparatuur en software, de leerling in staat is om de geleerde vaardigheid ook thuis toe te passen. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op het creatieve vermogen van de leerlingen en moeten zij samenwerken waarbij elk een rol krijgt in het proces. Aan het einde van de workshop is er een gezamenlijke reflectie op het resultaat.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Media / Animatie
Groep: 3 – 5
Tijdsduur: 2 uur
Materiaalkosten: € 25,00 per workshop
Ruimte: Een ruim lokaal zonder tafels met stoelen. De mogelijkheid om vanaf Internet op een groot scherm met geluidsweergave een PES pixelation te bekijken. De mogelijkheid om de foto’s op een computer op te slaan, te verwerken in Windows Movie Maker en vanuit de computer weer te geven op een groot scherm.
code KM133

In het Magische Portretten Atelier leren de leerlingen spelenderwijs over de mogelijkheden van het medium fotografie. In drie verschillende studio’s, die speciaal hiervoor zijn opgebouwd op school, gaan zij aan de slag met drie onderwerpen bestaande uit: 1. ‘Schrijven met licht’, waarbij de leerlingen elkaar fotograferen terwijl zij met zaklampjes tekenen of schrijven; 2. ‘Beweging en Tijd’, de leerlingen fotograferen elkaar waarbij zij voor de camera verschillende bewegingen uitproberen; 3. ‘Fotoportret’, hierbij zoeken de leerlingen afbeeldingen of vormen die binnen hun interesse liggen en portretteren elkaar hiermee. Naast de vakinhoudelijke ontwikkeling staat het creatieve proces en de samenwerking onderling centraal. Aan het einde van de workshop is er tijd voor reflectie; het klassikaal terugkijken, vergelijken en bespreken van de resultaten van zichzelf en de anderen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Media / Fotografie
Groep: 3 – 5 (max. 30 leerlingen)
Tijdsduur: 2 uur (incl. 15 minuten opbouw 3 studio’s)
Materiaalkosten: € 25,00 per workshop
Ruimte: Een smartboard/digiboard of een computer met beamer voor het terugkijken van de door de leerlingen gemaakte foto’s; een ruim lokaal / aula zonder tafels en stoelen waarin de 3 fotostudio’s kunnen worden opgebouwd.
code KM132

De eerste steen voor de bouw van deze ronde stenen korenmolen werd gelegd door Arie Karsseboom op 16 maart 1822. Deze en andere molenaars maalden 140 jaar lang graan tot meel met twee koppels maalstenen. Na 1955 werd de maalactiviteit geleidelijk minder door de toenemende concurrentie van de meelfabrieken. Hierdoor raakte de molen langzaam in verval.
Na diverse wisselingen van eigendom kwam de molen in het bezit van Stichting De Rijsoordse Molen. Deze stichting stelde zich tot doel de molen weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen. In januari is de molen met een enorme vrachtauto verplaatst naar de andere zijde van het Waaltje. In oktober 1993 werd er bij voldoende wind weer tarwe gemalen waar bakkerij van der Waal er smakelijke producten van bakt.
U kunt de molen De Kersenboom, de enige molen in Ridderkerk, met uw leerlingen op afspraak bezoeken.
Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats: Molen de Kersenboom
Groep: 3 – 8
Tijdsduur: 45 min.
Code KM042

Wel eens gehoord van een lampetkan of een doofpot? Het zijn voorwerpen die vroeger veel werden gebruikt. In een modern huishouden zijn ze niet meer te vinden. Ze zijn overbodig geworden. Maar juist die eenvoudige gebruiksvoorwerpen vertellen ons veel over het leven van vroeger. Een rondleiding met speurblad voert de leerlingen door het hele huis, van keuken tot speelgoedzolder. Onderweg vergelijken de kinderen het huishouden van toen met dat van thuis, waardoor zij hun eigen culturele omgeving onderzoeken. Op die manier verwerven de leerlingen enige kennis over cultureel erfgoed en leren zij deze te waarderen. Kijk voor actuele informatie en het onderwijsprogramma op www.huisvangijn.nl

Leerdoelen

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats: Huis van Gijn
Groep: 3 – 6
Tijdsduur: 1 uur
Materiaalkosten: Speurbladen € 1,- per leerling
Kosten buiten Dordrecht: € 65,- per groep
Randvoorwaarden: In overleg mogen de leerlingen ook zonder rondleider onder begeleiding van een volwassene met een speurblad op pad. Zorg voor minimaal 1 volwassene op 8 leerlingen. De begeleider is op de hoogte van de huisregels van het museum en is verantwoordelijk voor de orde in de groep tijdens het bezoek. Hij/zij helpt de leerling actief bij het volbrengen van de speurtocht.
Het museum is op maandag gesloten.
code KM003

Kruip in de jas van de kunstenaar en ga zelf aan de slag met kwast en schilderdoek, met schaar en papier, of maak een ruimtelijk kunstwerk met rommel. Dit alles naar aanleiding van een kunstwerk dat de leerlingen zelf kiezen en dat als uitgangspunt dient voor hun eigen kunstwerk. Waarneming, verbeelding en authenticiteit staan centraal, want het louter imiteren en herhalen van een werkwijze bezit geen inspirerende kracht. De leerlingen worden aangemoedigd om na te denken over hoe verschillende kunstenaars communiceren en dit te vertalen naar hun eigen werk. Door uitdrukking te geven aan hun verbeelding en creativiteit ontstaat de mogelijkheid om met anderen op een andere manier te communiceren.

Termen als compositie, vlak, ruimtelijk, kleurgebruik en structuur komen aan bod, evenals het onzekere proces van het starten op een leeg doek. Binnen de verbeelding bestaat er geen goed of slecht! In overleg met de school kan er een voorkeur aan gegeven worden voor een bepaalde kunstenaar of kunststroming.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Groep: 3 – 8
Tijdsduur: 3 uur
Materiaalkosten: € 3,00 per leerling
Ruimte: Leslokaal met tafels en stoelen
code KM122

In de workshop zal er aandacht besteed worden aan 2 verschillende dansvormen, te weten; dansexpressie en kinderdans. Bij dansexpressie ligt het accent op het uiten van beweging en gevoelens. Met vrije en geleide improvisaties wordt de creativiteit van de leerlingen ontwikkeld. Door gebruik te maken van danselementen ontdekken de leerlingen wat er allemaal mogelijk is met hun lichaam hetgeen de bewustwording van hun fysiek bevorderd. Kinderdans heeft meer structuur. De dans ligt voor het grootste deel vast, maar er wordt op deze manier een beroep gedaan op de sociale ontwikkeling van de leerlingen. De ruimte wordt op een andere manier benaderd waarbij de richting en vloerpatronen meer een rol spelen. Zo ben je met dans op een speelse manier wiskundig. Daarnaast is dansexpressie is workshop die heel goed kan dienen als aanvulling op thema’s als seizoenen, taal & verkeer.

PRAKTISCHE INFORMATIE
discipline: Dans
groep: 1 – 4
tijdsduur:   3 x 45 minuten
ruimte: schoon speellokaal of gymzaal
code KM020

In drie lessen gaan de leerlingen dansen en zingen rondom een scala aan thema’s zoals seizoenen, circus, logeren, ziekenhuis of feest. Er wordt gebruik gemaakt van bekende en minder bekende liedjes, deze worden live begeleid op de accordeon, waardoor er heel makkelijk op de suggesties en fantasie van de leerlingen ingespeeld kan worden. Gezamenlijk wordt er een liedje ingestudeerd waarna het wordt omgezet in beweging. De woorden worden nu weer op een hele andere manier beleefd. Door herkenbare thema’s en de muziek zal het dansgevoel, de fantasie en het inlevingsvermogen aangesproken worden in het dansen. Kinderen hebben een natuurlijke drang om te bewegen en zingen. Daarom zijn dansen en zingen een uitstekend middel om de motorische en ritmische ontwikkeling te stimuleren en de woordenschat van de leerlingen te vergroten. De liedjes worden op CD opgenomen, zodat zang en dans in de groep opnieuw beleefd kunnen worden!

PRAKTISCHE INFORMATIE
discipline:   Dans en Muziek
groep: 1 – 3
tijdsduur:   3 x 45 minuten
ruimte: schoon speellokaal of gymzaal
Afname; minimaal twee groepen samengevoegd
Code KM021

Djembé is leuk en vooral het samen spelen!
Djembé spelen op een echte Afrikaanse trommel, waarbij de leerlingen ervaren wat je kunt doen met ritme. Door middel van voorspelen en naspelen leren de leerlingen hoe makkelijk het is om een ritme te spelen. Tijdens de workshop worden de leerlingen uitgedaagd om als individu een gezamenlijk ritme te spelen, waarbij aandacht is voor de kracht van de groep en het plezier in samenspel!

Wanneer het ritme er goed inzit krijgen de leerlingen de kans om zichzelf te laten horen door een solo te spelen, waardoor zij ervaren dat zij uniek zijn. De andere leerlingen geven ruimte aan de solist. Door deze samenwerking word er een mooi ritme neergezet en veel plezier gemaakt. Aan het eind van de workshop zal elke leerling het gevoel hebben dat zij iets moois hebben gedaan met elkaar!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: MUZIEK
Groep: 3 – 8
Tijdsduur: 1 uur
Materiaalkosten: Huur instrumenten € 12,50 per workshop
Ruimte: Speellokaal
Code KM012

Alle leerlingen zijn uitgenodigd aan het Hof van Koning Nobel. Gaat het wel goed met de dieren in het rijk? …Nee!…. Er zijn klachten over, natuurlijk: Reintje Vos. De kat, de beer, de haan: iedereen is ontevreden over Reintje. Alleen de das verdedigt hem. Hoe moet dàt aflopen?

Voor deze workshop is de bekende middeleeuwse fabel van Reynaert de Vos als uitgangspunt gebruikt. De leerlingen komen op speelse en actieve manier in aanraking met deze fabel en zijn moraal. Zij worden gestimuleerd om hun fantasie en muzikaliteit in te zetten en ontwikkelen hun taal- en motorische vaardigheden. Gedurende de workshop leren de leerlingen een liedje, waarbij zij met triangels, ratels en kleppers, mee mogen spelen en gaan zij samen een bezem- en bellendans dansen! De muziekdocenten dragen, behalve middeleeuwse kleding, een schat aan informatie en bijzondere – meestal onbekende – oude, handgemaakte voorwerpen en muziekinstrumenten met zich mee. Zo maken de leerlingen kennis met de wereld van kunst (muziek) en cultureel-historisch erfgoed!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Muziek
Groep: 3 – 4
Afname: minimaal twee schoolconcerten
Tijdsduur: 45 minuten
Matriaalkosten: instrumentenhuur €12,50 per workshop
Ruimte: Leslokaal met stoelen
Code KM115

 

In deze workshop gaan de leerlingen, met het thema beestjes als uitgangspunt, werken met klei. Zij ervaren dat klei bijzonder materiaal is, eerst zacht en kneedbaar maar eenmaal gebakken hard als steen. De leerlingen worden geprikkeld om hun eigen fantasie om te zetten naar een concrete vorm en werken zo van een plat vlak naar een 3D voorstelling. Hierbij laten zij zich inspireren door elkaar en kijken hoe iedereen zijn eigen oplossingen vindt. Naast de technische vaardigheden (het aanhechten van klei, rolletjes en bolletjes maken) leren de leerlingen ruimtelijke begrippen als onder, boven, in, op, kleuren benoemen en textuur aanbrengen door te stempelen. De klei beestjes worden op de locatie gebakken en later naar de school gebracht. Als laatste kunnen ze afgewerkt worden met verf.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline:   Beeldend / Keramiek
Groep: 1 – 4
Tijdsduur: 2 x 1,5 uur op een ochtend, splitsing van de groep
Plaats; De Bearne, Barendrecht klik hier voor adresgegevens
Materiaal: € 2,20 per leerling
Code KM154