0

Werelddans

Tijdens deze workshop staan dansen vanuit de verschillende continenten centraal. Naast beweging, het aanleren en herkennen van ritmes is er ook culturele achtergrondinformatie in verwerkt. De leerlingen kunnen kennis maken met één of meerdere dansen uit Afrika, Rusland, China, Ierland, Nederland, Indonesië. In overleg met de dansdocent kan deze workshop aansluiten bij een landenthema dat op dat moment binnenschools speelt!
Binnen de discipline dans leren de leerlingen hun lichaam op een andere manier ontdekken. Muziek kan inspireren om emoties te uiten en om te zetten in een beweging. Verder leren de leerlingen zich presenteren als groep en als individu. Er is aandacht voor de bewustwording van elkaar in de ruimte en het innemen van ruimte. Daarnaast leren de leerlingen eenvoudige ritmes te volgen en om te gaan met frasering in muziek en dans.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Dans
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 2 x 1 uur
Ruimte: Speellokaal of gymlokaal.
code KM290

“ If you are going to get anywhere in life, you have to read a lot of books.”
-Roald Dahl-

Geen schrijver ter wereld bedacht ooit zulke angstaanjagende, onuitstaanbare en fantastische figuren als Roald Dahl. Zijn grappige, vreemde, absurde verhalen spreken tot de verbeelding en vormen een perfect uitgangspunt om tot dans en toneelspel te komen.
Gaan jullie mee op reis binnen Roald Dahl’s wonderbaarlijke wereld?

We starten vanuit zijn geschreven taal en maken dit binnen de kortste keren theatraal. De deelnemende klassen krijgen apart een workshop dans en een workshop toneelspelen van 45 minuten.  We gaan hard aan de slag om Dahl’s teksten te vertalen naar een spetterende presentatie. Natuurlijk laten we ons eindresultaat aan elkaar zien en sluiten we af met een daverend applaus!

De leerlingen leren de basisvaardigheden van toneelspelen en dansen.  Durven en doen staan centraal. Door in (kleine) groepen zelf korte toneelscènes en dansen vorm te geven, oefenen de leerlingen in creatief denken, samenwerken en communiceren. We leren hoe we als theaterpubliek naar elkaar kijken. Persoonlijke en sociale verantwoordelijkheid is hierin heel belangrijk.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: theater
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Deelname: minimaal 2 groepen
Ruimte: speellokaal
Code KM258

Xylofoon heel gewoon!!
In deze workshop gaan we muziek spelen die nog niet eens bestond toen het klokkenspel werd uitgevonden. Rock!
Er kleeft een beetje duf imago aan het klokkenspel maar daar komt nu verandering in.
Gewapend met dertig klokkenspellen komt de muzikant naar de groep en spelen we mee met verschillende rockstukken.
Uitdagende ritmes en spannende melodieën. Rocken!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Muziek
Groep(en): 6 – 8
Tijdsduur: 3 x 45 minuten
Kosten: € 12,50 per les instrumentenhuur
Locatie: leslokaal
Code: KM257

Over de hele wereld zijn kunstenaars bezig met duurzaamheid. Zo ontwierp kunstenaar Simon Starling van divers hout een huisje van dat hij kon ombouwen tot boot en visa versa. In deze workshop gaan de leerlingen een duurzame lamp van de toekomst ontwerpen. Met behulp van een zaklampje op zonne-energie en met diverse plastic materialen. Ze leren  hoe je met verschillende plastic materialen een geheel eigentijds en duurzaam gebruiksvoorwerp kunt ontwerpen. Daarbij worden ze gestimuleerd en uitgedaagd om technische en creatieve oplossingen te bedenken. om zo tot een eigen & unieke vormgeving te komen.
Gaandeweg worden de leerlingen zich bewust van hoe je zuinig en duurzaam met energie kunt omgaan door gebruik te maken van een zaklampje op zonne-energie dat in de ontworpen lamp bevestigd wordt!
De leerlingen en de school kunnen in overleg zelf plastic verpakkingsmaterialen verzamelen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Groep(en): 6 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Kosten:
Materiaalkosten € 3,25 per leerling ( inclusief zaklampje op zonne energie)
Locatie: leslokaal
Overig: Digi bord om met stick voorbeelden te laten zien van hergebruik
Code: KM254

Duik samen met uw leerlingen in de middeleeuwen! Leer alles over de kloosterscholen. Ontmoet Karel de Grote en volg een lesje Latijn. Kruip in de huid van een monnik en ervaar hoe het is om monnikenwerk te verrichten – met niets anders dan ganzenveer en perkament. Een leerzaam en actief programma, dat tevens aansluit bij de Canon van Nederland en het tijdvak van monniken en ridders.

Kijk voor meer informatie op: www.onderwijsmuseum.nl/educatie

PRAKTISCHE INFORMATIE:
Discipline: Erfgoed
Doelgroep: groep 5-8
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht
Kosten: € 50,- per 15 leerlingen (inclusief museumentree, alle benodigde materialen en twee begeleiders gratis).
Code KM251

Poëzie is een kunst op basis van taal en geeft uitdrukking aan een bepaalde gemoedstoestand.

Gedichten waren er al voor het schrift werd uitgevonden. Ze  werden voorgedragen of gezongen om verhalen en rituelen te vertellen en door te geven aan nieuwe generaties. Men gebruikte daarbij ritme en rijm als geheugensteuntje. Vanaf het moment dat gedichten werden opgeschreven was rijm en ritme niet meer noodzakelijk. Zo ontstonden er allerlei dichtvormen zonder rijm. Ook ging men gedichten versieren met beelden zodat er een extra laag aan werd toegevoegd.

De leerlingen gaan aan de hand van een thema en met behulp van een aantal gerichte handgrepen een rijmloos gedicht schrijven. Ze leren op speelse wijze uitdrukking te geven aan een gebeurtenis en hun gevoel. Als het gedicht  af is, worden er beelden toegevoegd. Daarbij worden ze gestimuleerd om tekst en beeld op creatieve wijze samen te brengen tot één geheel.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend & Taal
Groep : 5 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Materiaalkosten: € 1,00 per leerling
Ruimte: leslokaal;  Digi bord
Code KM248

Tekenen is de basis van het creatieve proces. Het maakt niet wat de mens ooit heeft bedacht of uitgevonden, het begon allemaal met een tekening. Binnen deze workshop gaan de leerlingen aan de slag met beeldverhalen. Hierbij gaat het niet alleen om het maken van een strippersonage maar onderzoeken de leerlingen al schetsend verschillende tekentechnieken en ontdekken zij op welke manieren woord en beeld elkaar versterken. Maar ook hoe je beeldend tot een verhaal kan komen. Onderwerpen kunnen aansluiten bij de thematiek die op dat moment binnenschools een rol speelt. Aan het eind van de workshop heeft elke leerling zijn eigen verhaal op een eigenzinnige manier vormgegeven!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Groep: 3 – 8
Tijdsduur: 3 x 1 uur
Materiaalkosten: € 1,- per leerling
Locatie: lokaal of speelplaats
Code KM250

De mens heeft altijd gewerkt met materiaal waarover hij op dat moment kon beschikken. De middeleeuwse bouwmeester beschikte niet over staal en aluminium dus bouwde hij anders dan de architect van nu. Zo gaan wij ook werken.
Werken met het materiaal dat we voorhanden hebben. Aan de hand van een thema starten we met een Power Point over de geschiedenis of wetenswaardigheden over het thema. Daarna gaan we een schetsontwerp maken. Opzet is dat de leerlingen vanuit hun eigen fantasie, creatief aan de slag gaan. Meestal ontdekken ze al snel dat wat ze bedacht hebben niet kunnen maken van de materialen die ze zelf hebben meegenomen. En dan begint het improviseren en is het creatieve proces een feit. Er wordt veel samen gewerkt, waarbij de leerlingen leren omgaan met diverse materialen, zoals: takken, stukjes hout, plastic, karton, blik, textiel, etc en gereedschappen. We sluiten de sessies van meer dan 2 lessen altijd af met een expositie voor ouders en overige belangstellende.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Groep: 3 – 8
Tijdsduur: 1,5 uur
Locatie: lokaal of speelplaats
Code KM247

Om zich voor te bereiden op de afscheidsvoorstelling in groep 8 biedt Jeugdtheaterschool Dordrecht leerlingen van groep 5 t/m 8 jaarlijks een workshop aan. De leerlingen krijgen in twee trainingen een beeld van het maken van een voorstelling. In overleg met de school komen de onderdelen aan bod die belangrijk zijn bij het maken van de afscheidsvoorstelling in groep 8. Maken de leerlingen zelf het stuk of is er al een script? Wat is de planning en is er een generale repetitie? Wat doet een regisseur, choreograaf of zangdocent? Wat is een mise en scène en een lichtplan? Wat voor decor en kostuums komen er en wie maakt dat? Wie maakt de uitnodiging? Zo gaan docenten en jonge acteurs met veel nieuwe ideeën en tips repeteren aan hun bruisende eindvoorstelling!

Theater is een vak waarbij de leerlingen veel van zichzelf moeten laten zien, zij zijn inspiratiebron en het medium tegelijkertijd. De leerlingen leren zichzelf te uitten en samen te werken. Zij vergroten hun zelfvertrouwen en incasseringsvermogen, door open te staan voor elkaars feedback en respect te hebben voor elkaars spel.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline; theater
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Ruimte: grote ruimte in de school
Code KM245

Jezelf presenteren wordt in de toekomst steeds belangrijker! Hoe zorg je ervoor dat je zelfbewust en met zelfvertrouwen op een podium staat? En ook nog een goed verhaal hebt! In deze workshop ga je middels theatertechnieken aan de slag met deze vaardigheden. Middels ‘het debat’ leert een vakdocent van Hofplein de leerlingen verschillende vormen van debatteren en werkt daarbij aan houding, stem en overtuigingskracht. De leerlingen leren zich te presenteren voor een groep, hun mening te formuleren en te luisteren naar het standpunt van een ander. De training sluit af met een openbaar debat!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Debattraining
Groep: 6 – 8
Tijdsduur: 3 sessies van 60 minuten, inclusief openbaar debat
Kosten: reiskosten vakdocent
Locatie: klaslokaal, speellokaal
Overig: Maximaal 1 groep per training. Minimale afname van 2 groepen per dag.
Code KM242

Tijdens deze workshop maken de leerlingen muziek met als instrument hun eigen lichaam, oftewel Bodypercussion. De leerlingen starten door middel van voordoen en nadoen op een lekkere beat, om te ontdekken welke verschillende klanken het lichaam kan maken! Hierna gaan ze experimenteren met deze klanken en maken daar ritmische patronen van.
Hierna gaan de leerlingen experimenteren met deze klanken en maken zij daar ritmische patronen van. Het doel van de workshop is om in duo’s een ritmisch muziekstuk te maken met als basis de bodypercussion. De leerlingen mogen zelf muziek uitzoeken die zij voor hun bodypercussie optreden gaan gebruiken. Zij gaan dit muziekale stuk aan elkaar laten zien. Goed luisteren en kijken naar elkaar zijn cruciale onderdelen hierbij, net als open staan voor de mogelijkheid om met alternatieve middelen muziek te maken!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Muziek
Groep : 5 – 8
Tijdsduur: 2 x 1 uur
Ruimte: Eigen lokaal of speellokaal met tafels en stoelen
code KM239

In deze workshop staat de “Stripsody”  van Cathy Berberian centraal. In dit muziekstuk gebruikt de zangeres diverse stemtechnieken met als inspiratiebron stripboekklanken. In drie lessen gaan de leerlingen aan de slag met hun eigen stemgebruik, het verbeelden en verklanken van stripgeluiden.

In de eerste les staat een fragment uit de “Stripsody” en de bijbehorende partituur centraal. Hoe worden zachte, harde, hoge, lage geluiden genoteerd? De leerlingen gaan in groepjes op zoek naar getekende geluiden in stripboeken. Door ze vervolgens zelf te tekenen onderzoeken zij hoe je geluid uit kunt beelden en hoe kleurgebruik en vorm hierin een rol spelen.

In de volgende lessen maken de leerlingen d.m.v een beeld/geluidscollage een nieuw stripverhaal. Belangrijke vragen die aan bod komen zijn: hoe zorg je dat er afwisseling in je verhaal zit? Hoe kun je het spannend maken? Ze worden uitgedaagd om samen te werken en elkaars ideeën de ruimte te geven. Dan is het tijd om stripverhaal te verklanken! De leerlingen leren hun stem expressief te gebruiken, hoge, lage, harde, zachte geluiden te maken maar ook spannende, droevige en boze geluiden. Voordat de collage wordt opgenomen moeten er keuzes worden gemaakt over de presentatie en verdeling van de geluiden, samen, om de beurt of afwisselend? Aan het einde van de workshop worden de opnames gezamenlijk beluisterd en besproken.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Dans
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 3 x 45 min.
Locatie: leslokaal + geluidsapparatuur
Materiaalkosten: opnameapparatuur €25,00 per workshop
Code KM237

Wat is klei? Hoe ontstaat het, waar gebruiken we het dagelijks voor en hoe verandert het in steen?  Hoe zorg je ervoor, dat het niet stuk gaat in de oven?  Centraal in deze workshop staat de bewustwording het materiaal. In onze omgeving maken wij veel gebruik van klei. Het is een bijzonder materiaal. Eerst zacht en kneedbaar eenmaal gebakken hard als steen. Met je handen werken is voor leerlingen (die in taal en rekening niet zo goed zijn), een openbaring, ze ontdekken hun talent op een ander gebied!

Het thema waarmee de leerlingen gaan werken is het dierenmasker. De vakdocent laat inspirerende voorbeelden zien waarna de leerlingen worden uitgedaagd om hun fantasie en inspiratie om te zetten naar hun eigen masker. Zij leren hoe zij het masker moeten opbouwen, maar ook hoe je met verschillende kleuren klei diepte kunnen krijgen en hoe je door middel van stokjes textuur aan kunnen brengen. Ook het werken van een plat vlak naar een 3 D voorstelling is een bijzondere ontdekking.

Zo leren de leerlingen de technieken die bij klei horen en waarom je zorgvuldig moet werken met dit materiaal. De maskers worden in het atelier van de vakdocent gebakken.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: :  2 x 1,5 uur op een ochtend, splitsing van de klas
Materiaalkosten: € 1,80 per kind
Ruimte: op school, in overleg
Code KM22

Kruip in de huid van Van Gogh en maak kennis met zijn speciale schildertechnieken!

Door middel van een powerpoint krijgen de leerlingen een inkijkje in het leven van Van Gogh, zij maken kennis met de schilderkunst en schildertechnieken van die tijd.  Daarna gaan zij zelf aan de slag!
Met een aantal schilderijen van Van Gogh als inspiratiebron gaan de leerlingen experimenteren met kleurgebruik, ritme en abstraheren, om in de geest van Van Gogh een tot een eigen kunstwerk te komen!
De leerlingen werken op doek en krijgen een demonstratie over kleurenmengen en de verschillende manieren waarop je een kwast kunt gebruiken.
Aan het eind van de schilderles heeft elke leerling zijn eigen interpretatie gemaakt op een schilderij van Van Gogh en wordt het werk gezamenlijk nabesproeken.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Groep: 6 – 8
Tijdsduur: 2, 5 uur
Materiaalkosten: € 2,60 per leerling
Ruimte: lokaal met voldoende tafels, evt. digibord, mogelijkheid om kwasten uit te spoelen, potten water te vullen.
Het is belangrijk dat de docent actief meewerkt tijdens de les.
Code: KM222

Wel eens gehoord van een ramenspuit of een rolveger? Het zijn voorwerpen die vroeger werden gebruikt in het huishouden. De kans is groot dat ze bij jou thuis niet meer te vinden zijn. Toch lappen we nog steeds de ramen en wordt er gestofzuigd. Wat is dan het verschil tussen toen en nu
Juffrouw Fijn van Draat weet er alles van. Zij is de huishoudster van Simon van Gijn en kent elke plek van zijn prachtige huis. De leerlingen krijgen een ‘magisch horloge’ van haar. Je kunt ermee terug in de tijd. Op het klokje staat een afbeelding van een vreemd voorwerp. Simon is benieuwd of het vandaag de dag nog steeds gebruikt wordt. Of zijn er tegenwoordig misschien nieuwe spullen waar hij geen weet van heeft?
Een rondleiding voert de leerlingen door het hele huis, van keuken tot slaapkamer. In elke ruimte zoeken zij naar het voorwerp dat op hun magische horloge staat. Onderweg vergelijken de kinderen het huishouden van toen met dat van thuis, waardoor zij hun eigen culturele omgeving onderzoeken. Op die manier verwerven de leerlingen enige kennis over cultureel erfgoed en leren zij deze te waarderen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Cultureel Erfgoed en Wereldoriëntatie
Groep: 5 – 6
Tijdsduur:  1 uur
Locatie: Huis van Gijn, Dordrecht
Randvoorwaarden: Maximaal 30 leerlingen per groep. Minimaal 1 volwassen begeleider op 8 leerlingen. De begeleider is op de hoogte van de huisregels van het museum en is verantwoordelijk voor de orde in de groep tijdens het bezoek.
Code: KM211

Leerdoelen

–  Leerlingen kunnen zich inleven in het leven rond 1900, hoe het bijvoorbeeld was om zonder elektriciteit, riolering, gas, warm water te leven.
– Leerlingen leren en ervaren het verschil tussen het leven van toen en het leven van nu.
– De leerlingen zien allerlei verschillende voorwerpen van vroeger en leren hoe de voorwerpen werden gebruikt.
– De leerlingen ontdekken de historische waarde van (heel gewone) gebruiksvoorwerpen.
– Leerlingen maken kennis met Simon Van Gijn en het cultureel erfgoed van Dordrecht.
– Leerlingen leren dat er verschillende musea zijn.
– Leerlingen leren waarom het belangrijk is oude voorwerpen te bewaren.
– Leerlingen ervaren dat een museumbezoek leuk is.

De nieuwe interactieve presentatie in het Hof van Nederland biedt veel aanknopingspunten voor het onderwijs. Er is een uitgebreid educatief programma beschikbaar, voor diverse niveaus. De programma’s sluiten onder andere aan bij de Canonvensters Karel de Vijfde, Willem van Oranje, De Republiek, De Statenbijbel en De watersnood.

Maar Het Hof van Nederland vertelt natuurlijk ook het verhaal van Dordrecht als oudste stad van Holland. Een stad die dankzij haar gunstige ligging aan het water al vroeg een Gouden Eeuw beleefde. Een stad ook die door de eeuwen heen een stempel heeft gedrukt op ontwikkelingen in de regio en op de vorming van Nederland zoals we dat nu kennen.

De educatieve programma’s zijn m.i.v. het schooljaar 2015-2016 beschikbaar. Bij alle programma’s wordt een docentenhandleiding aangeboden met inhoudelijke en praktische informatie.

Het raadsel van Thuredrith
In de kelders van het Hof is een oude brief gevonden. Een monnik uit het verleden vraagt de leerlingen om hulp: kunnen zij er voor zorgen dat een groot oud geheim van de stad bewaard blijft? Aan de hand van een kaart, aanwijzingen van de Hofwachters en mysterieuze kistjes komen leerlingen stap voor stap dichterbij de oplossing. Met een speciale zaklamp vinden ze verborgen codes, die van groot belang zijn voor de ontrafeling van het raadsel.
Na afloop testen de leerlingen hun opgedane ervaringen en kennis in de spannende Hofkwis.

Bij dit programma worden bijna alle 21ste century skills getraind. Samenwerken, innovatief denken, dingen uitzoeken, vragen stellen en presenteren om er een paar te noemen. Kinderen worden uitgedaagd om zelf en vooral in teamverband aan de slag te gaan. Spelenderwijs maken ze kennis met de geschiedenis van Dordrecht en Nederland.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Cultureel erfgoed, geschiedenis van Dordrecht
Groep(en): 6 – 8
Tijdsduur: 1 uur
Kosten buiten Dordrecht:
locatie: Het Hof van Nederland
Randvoorwaarden: Maximaal 30 leerlingen per groep, onder begeleiding van 1 museumdocent per 15 leerlingen. Ook vragen wij per 5 leerlingen één begeleider.
Code: KM210

In het Nationaal Baggermuseum leren leerlingen wat baggeren is, waarom je moet baggeren en waarom de baggerindustrie in Sliedrecht is ontstaan. Door vooral praktische opdrachten uit te voeren, kunnen ze zelf ondervinden wat voor techniek, inspanning, en vaardigheden baggeren vraagt. Voor meer informatie: nationaalbaggermuseum.nl

De workshop bestaat uit 2 onderdelen:

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Cultureel Erfgoed
Doelgroep: 5 – 8
Tijdsduur: voorbereidende lesbrief: 75 min, museumles 105 minuten
Kosten: 60 euro per groep
Randvoorwaarden: Max.30 leerlingen per les, min. 5 begeleiders (incl. leerkracht) per groep, actief bij groepsopdrachten
Code: KM205

Pictura is in 1774 opgericht en daarmee de oudste kunstenaarsvereniging in Dordrecht. Het is een podium voor hedendaagse kunst en biedt werkruimte voor diverse kunstenaars.

In deze workshop maken de leerlingen kennis met de negentiende-eeuwse kunstenaars Jacob van Strij en Johannes Christiaan Schotel, twee beroemde schilders uit Dordrecht en tevens leden van Pictura. Schotel had zich geheel toegelegd op het schilderen van schepen op zee. Van Strij had zich juist gespecialiseerd in het schilderen van landschappen met koeien.

Door middel van een rondleiding door een kunstenaar leren de leerlingen meer over het verschil tussen een kunstenaar en zijn werk van vroeger en nu. Daarna gaan ze zelf actief in een atelier aan de slag en kunnen ze kiezen of ze in navolging van de oude kunstenaars het Hollandse landschap willen verbeelden of voor een hedendaagse aanpak op een echt schilderdoek kiezen.

Leerdoelen

Praktische informatie
Discipline: Beeldend
Plaats: Pictura, Voorstraat 190-192 Dordrecht
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Afname: max 30 leerlingen per groep
Kosten: € 60,- per rondleider, bijdrage aan Pictura € 40,-
Materiaalkosten: € 3,- per leerling
Openingstijden basisonderwijs: dinsdag t/m vrijdag
Randvoorwaarden: Zorg voor minimaal 1 volwassen begeleider op 10 leerlingen. De begeleider is verantwoordelijk voor de orde in de groep tijdens het bezoek. Hij/zij helpt actief mee bij de activiteit.
Code: KM197

Pictura is in 1774 opgericht en daarmee de oudste kunstenaarsvereniging in Dordrecht. Het is een podium voor hedendaagse kunst en biedt werkruimte voor diverse kunstenaars.

De mens is binnen de beeldende kunst altijd een grote inspiratiebron geweest. Zo ook bij Pictura, waar in de wintermaanden, aan het einde van de achttiende eeuw en in de negentiende eeuw, er driemaal per week in de hoge zalen door de kunstenaars naar model werd getekend.

In deze workshop laten we die tijden herleven. Onder begeleiding van een kunstenaar wanen de leerlingen zich in vervlogen tijden, van beroemde mensen die konden toveren met krijt. Met mooie stoffen en kleding mogen de leerlingen om de beurt model zijn. Iedereen maakt daarna met krijt een tekening van zichzelf of zijn buurman/vrouw.

Leerdoelen

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Plaats: Pictura, Voorstraat 190-192 Dordrecht
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Afname: max 30 leerlingen per groep
Kosten: € 60,- per rondleider, bijdrage aan Pictura € 40,-
Materiaalkosten: € 3,- per leerling
Openingstijden basisonderwijs: dinsdag t/m vrijdag
Randvoorwaarden: Zorg voor minimaal 1 volwassen begeleider op 10 leerlingen. De begeleider is verantwoordelijk voor de orde in de groep tijdens het bezoek. Hij/zij helpt actief mee bij de activiteit.
Code: KM196

Het Onderwijsmuseum is dé plek om het onderwijs van vroeger en nu te beleven. Met behulp van onze bijzondere collectie over een onderwerp waar leerlingen dagelijks mee te maken hebben – school – maken de leerlingen een interactieve en levendige reis door het onderwijs van vroeger en nu. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de school van nu en die van vroeger? Hoe hebben de kinderen zelf leren lezen en hoe ging dat in de Middeleeuwen? En hoe zit het met de straffen van nu en driehonderd jaar geleden? Leerlingen duiken in de wereld van het onderwijs en leren dat alles wat zij nu doen, ergens in het verleden ook gedaan werd. Maar dan net iets anders.

Kijk voor meer informatie op: www.onderwijsmuseum.nl/educatie
Het aanbod van het Nationaal Onderwijsmuseum is, tegen kostprijs, onbeperkt af te nemen naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE:
Groep: 5 t/m 8
Tijdsduur: 1 uur
Kosten: € 50,- per 15 leerlingen (dit programma is inclusief lesmateriaal dat als voorbereidende of afsluitende les gebruikt kan worden)
Locatie: Onderwijsmuseum (Burgemeester de Raadtsingel 97, Dordrecht)
Code:KM194

Het museum komt naar je toe! Tijdens dit bezoek laten onze enthousiaste en kundige museumdocenten de leerlingen – bijna – voelen hoe hard de (lijf)straffen vroeger waren, vertellen ze alles over kattenkwaad en leren de kinderen alles over het Aap Noot Mies plankje bij het leren lezen. Ook hoort het maken van een ouderwets dictee met een kroontjespen er natuurlijk bij. Kortom, beleef het onderwijs van vroeger in je eigen school van nu.

Kijk voor meer informatie op: www.onderwijsmuseum.nl
Het aanbod van het Nationaal Onderwijsmuseum is, tegen kostprijs, onbeperkt af te nemen naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE:
Groep: 3 t/m 8
Tijdsduur: 1 uur
Kosten: € 80,- per groep (inclusief alle benodigde materialen)
Locatie: op school
Code: KM192

Rutger en Servaas zijn een tweeling. Rutger zit in een rubberboot op het dak van zijn flat. Servaas op een stoel achter zijn bureau werkend aan zijn modelbouwhelikopter. Het is het uur blauw. Het uur waarin de nacht al plaatsmaakt voor de ochtend, maar de zon haar plek aan de horizon nog niet heeft ingenomen. In datzelfde uur betreedt Servaas het dak om zijn helikopter het levenslicht te laten zien. Hij heeft er een jaar lang aan gewerkt. Een jaar waarin de tweeling vervreemd van elkaar is geraakt. Rutger en Servaas zijn twee jongens die ooit één waren, maar elkaar ergens zijn kwijtgeraakt en nog niet begrijpen waarom. Vinden Rutger en Servaas elkaar terug, of nemen ze definitief afscheid van elkaar?

’t Uur Blauw is een voorstelling over afscheid nemen en rouwverwerking.

Lesbrief bij ’t Uur Blauw
Met de lesbrief kan de groepsleerkracht het voorstellingsbezoek met de klas voorbereiden. De kinderen worden aan de hand van fragmenten uit de tekst van de voorstelling voorbereid op de thema’s afscheid nemen en rouwverwerking. In de lesbrief zitten tevens opdrachten verwerkt om na de voorstelling met de leerlingen in de klas te doen (schrijven, filosoferen, beeldend).
Prijs: Gratis

Lesdoel en leerdoelen
De voorstelling geeft leerlingen grip op de thematiek afscheid nemen en rouwverwerking en leert ze hoe zij zich kunnen verplaatsen in anderen en bewust worden van de positie die zij hier zelf in hebben.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats: Op school in de speel(gym)zaal
Groep: 5 – 8
Tijdsduur:  ca. 30 minuten, aansluitend nagesprek van ca. 30 minuten
Kosten: 1 voorstelling €495, 2 voorstellingen €695, 3 voorstellingen €995 (deze prijzen gelden bij meerdere voorstellingen op één dag)
Aantal leerlingen: Bij voorkeur 1 groep per voorstelling, max. 2 groepen.
Randvoorwaarden: De school is verantwoordelijk voor zitplaatsen voor het publiek. Verduistering indien mogelijk.
Code KM179

Dit gezellige en beknopte museum bevat gebruiksvoorwerpen die een relatie hebben met het huis van Oranje. Het Nederlands Koninklijk huis vanaf stadhouder Willem de Vijfde tot heden wordt belicht. Fraai herdenkingsaardewerk, serviezen, beelden, spelden, munten en foto’s, geëtaleerd in zo’n veertig vitrines. Een collectie van 4500 items Oranjehuisartikelen, zoals Delfts blauwe borden, beelden, bekers etcetera. De verzameling gaat terug tot halverwege de negentiende eeuw. Er is een speciale kamer ingericht waar het leven en werken van Koningin Wilhelmina centraal staat. Uiteraard hebben Koningin Beatrix, prins Willem Alexander en prinses Maxima een prominente plaats in dit alles. Door een bezoek aan het Oranjemuseum krijgen leerlingen een idee hoe het koningshuis in onze samenleving staat en stond.

Ieder jaar is er naast de vaste tentoonstelling een extra expositie, die inspeelt op de actuele gebeurtenissen rondom het koningshuis. Er is een kleine gevarieerde bibliotheek met naslagwerken die teruggaan tot de eerste Oranje-Nassau’s. Hier kunnen de leerlingen zich laten inspireren tot een schoolwerkstuk of spreekbeurt. Er is een lesbrief beschikbaar.
Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats; Oranjemuseum
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 1 uur, bezoek alleen op afspraak
Periode: april t/m oktober
Code KM084

Speldenmuseum Pin Art Gallery in Klaaswaal heeft sinds de oprichting in 1994 een verzameling van spelden, penningen, medailles en andere emblemen opgebouwd. Het museum heeft de collectie uitgewerkt in 150 thema’s en beschikt over een eigen bibliotheek. De verzameling vertegenwoordigt bedrijven, verenigingen en andere instellingen die hun naamsaanduiding voorzien van een logo. Spelden hebben verschillende functies, zoals het belonen van prestaties, de herdenking van gebeurtenissen en het aangeven van bevoegdheden en functies. Goud, zilver en brons zijn al heel lang de basis voor een eerste, tweede of derde prijs. Ontwerpers hebben een belangrijke bijdrage geleverd voor de uitvoering. Als reclamemiddel in de jaren zestig van de vorige eeuw is de populariteit van spelden zo groot geweest dat door de productie van miljoenen spelden iedereen in Nederland zich erbij betrokken is gaan voelen. De leerlingen krijgen een rondleiding met zoekopdrachten. Ze maken kennis met logo’s die overal om ons heen zijn. Wat betekenen ze en wat kun je ermee laten zien. Het museum biedt de mogelijkheid uit verschillende thema’s een programma op maat samen te stellen dat aansluit bij schoolprojecten. Leerlingen kunnen zich laten inspireren tot het maken van een schoolwerkstuk of spreekbeurt. Voor meer informatie kijk op www.pinartgalery.nl
Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats; Speldenmuseum Pin Art Gallery, Industrieweg 11a, Klaaswaal
Groep: 1 – 8
Tijdsduur: circa 1 uur, begeleiding door leerkracht is wenselijk
Code KM085

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Als er iets spannends te beleven valt, zijn zij er als de kippen bij.
Stichting Archeologie Hoeksche Waard maakt hiervan graag gebruik in haar lessen en workshops. Doel is: leerlingen belangstelling bijbrengen voor ons ‘begraven’ verleden. Hierbij is het uitgangspunt: leerlingen zoveel mogelijk zelf laten doen en ervaren. SAH beschikt over een leskast met opgegraven bodemschatten uit de Hoeksche Waard. Ook kan zij allerlei materialen en gereedschappen van een archeoloog tonen. De lessen worden steeds in overleg met de docent samengesteld en aangepast aan het niveau en de wensen van de klas.
De mogelijkheden tot museumbezoek zijn op dit moment niet aanwezig, door ontwikkelingen rond het museum Het Oude Raadhuis in Oud-Beijerland. Wel wordt er samengewerkt met het Museum Hoeksche Waard (voorheen Streekmuseum)in Heinenoord.
Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats; school en een stuk land waar leerlingen mogen ‘opgraven’
Groep: 6 – 8
Tijdsduur: 1 ½ uur
Code KM083

De Oostmolen is een wipwatermolen met buitenscheprad. Het is de laatst overgebleven molen van dit type op de Zuid-Hollandse eilanden. De Oostmolen was een van de molens die de polder ‘Moerkerken’ bemaalden. De molen heeft in 1953 nog dienst gedaan als noodbemaling.

In de molen is de oorspronkelijke molenaarswoning nog aanwezig. Leerlingen bezoeken de Oostmolen. Molenaar de heer de Rooij geeft een rondleiding in en om de molen. Hij vertelt over de werking en geschiedenis van de molen en het belang van de molen en het water.
Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats; Oostmolen
Groep: 5 t/m 8
Tijdsduur: 1 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage
Code KM 055

Bewandel de weg van graan tot meel!
Molens die graan malen waren de eerst bekende molens ter wereld. Korenmolen “De Lelie” werd in 1836 gebouwd als opvolger van een houten molen uit 1610. In die tijd stond in ieder dorp wel een korenmolen; zij waren het immers die het graan van de akkers tot meel vermaalden voor de bakkers. Molen de Lelie is uitgerust met allerlei soorten werktuigen die laten zien hoe het graan vroeger verwerkt werd. Sinds de laatste restauratie in 1987 wordt de molen wekelijks in bedrijf gesteld door een team van enthousiaste molenaars. Door zijn ruime opzet is de molen prima geschikt voor het ontvangen van grote groepen leerlingen. Een molenaar geeft een rondleiding in en om de molen. Hij laat zien en vertelt over de werking van de molen en legt het maalproces van graan uit. Voor extra informatie zie www.korenmolendelelie.wix.com/website
Dit aanbod kan onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats; Molen De Lelie,
Groep: 5 t/m 8
Tijdsduur: 1 uur, bezoek op afspraak
Kosten: vrijwillige bijdrage voor het onderhoud van de molen
Code KM053

Het museum is gevestigd in een voormalige dorpssmederij, vermoedelijk daterend uit de 16e eeuw, met woning. In het benedenpand bevinden zich een stijlkamer en stijlkeuken. Deze zijn beiden volledig ingericht en geven een beeld uit de dertiger en veertiger jaren van de vorige eeuw. In de stijlkamer is nog een bedstede aanwezig en een middeleeuwse toogkelder. Ook is hier een bibliotheek gevestigd, ingericht met meubilair uit de ‘stijlperiode’, afkomstig uit het voormalige raadhuis van Strijen.

Op de zolderverdieping van de smederij is onder meer het Archeologisch museum Hoeksche Waard Oost gevestigd. Hier zijn talrijke belangwekkende archeologische vondsten te zien uit Strijen en de regio. De vondsten betreffen een periode vanaf de ijzertijd tot aan de achttiende eeuw. Daarnaast worden er op de zolderverdieping en in de kelderruimte wisselende exposities gehouden. Vanuit het museum worden ook rondwandelingen verzorgd door de historische dorpskern van Strijen.

Mogelijke projecten voor scholen
-Demonstraties ambachtelijke smederij en smidsgebruiken
-Door middel van de stijlkamer een indruk geven over het wonen in de vorige eeuw
-Door middel van middeleeuwse vondsten inzicht geven in bewonersgeschiedenis van de regio en over archeologie in het algemeen
-Religie in samenhang met een bezoek aan de Lambertuskerk
Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats; Museum het Land van Strijen
Groep: 6 – 8
Tijdsduur: 1 uur
Code KM094

In het Atelier van kunstenares Janneke gaan de leerlingen een schilderij maken n.a.v. een beroemde schilder uit de kunstgeschiedenis. Dit kan bijvoorbeeld Kandinsky zijn met zijn abstracte schilderijen of misschien is het zwierige landschap van Vincent van Gogh het uitgangspunt, maar Henri Rousseau met zijn werk van bv. het oerwoud met dieren kan als inspiratiebron dienen. In overleg met de leerkracht kunnen ook andere beroemde schilders worden gekozen die aansluiten bij andere vakken of thema’s van dat moment.

Spreken deze thema’s u aan, maar is uw groep te groot voor in het atelier, dan kan Janneke eventueel naar de school toe komen. De scholen zorgen dan zelf voor materiaal.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Plaats; Atelier Janneke Verhoeven, Numansdorp
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Materiaalkosten: in overleg met de school
Afname: max. 20 leerlingen in atelier
Code: KM097

In deze workshop maken leerlingen kennis met beeldhouwen in steen. We starten met een (interactief) stukje steenkunde; hoe ontstaat steen, hoe oud is steen, wat kun je er allemaal mee maken, bijvoorbeeld gebruiksvoorwerpen. Daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag en maken van een ruw stukje speksteen of albast een echt eigen beeld of creatie. Ze verkennen het materiaal en leren het gereedschap van een beeldhouwer te hanteren.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 3½ uur (woensdagochtend)
Materiaalkosten: per 4 leerlingen 1 kilo steen, € 3,- per kilo
Afname: maximaal 30 leerlingen, per groepje van 6 leerlingen een begeleider
Code KM093

Leerlingen bezoeken Molen Windlust in Goudswaard. Molenaar Johan van Kaam geeft een rondleiding in en om de molen. Hij vertelt over de werking van de molen en legt het maalproces van graan uit. Het bezoek aan de molen is alleen mogelijk als u zich aanmeldt via dit programma.
Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats; Molen Windlust,
Groep: 5 t/m 8
Tijdsduur: 1 uur
Kosten: bezoek € 3,- per leerling met een minimum van € 75,- per groep, (te voldoen bij de molen)
Graag van te voren contact opnemen met de molenaar Johan van Kaam
Code KM052

Museum Hoeksche Waard heeft voor alle groepen van de basisschool een programma. Voor groep 6 is er het programma Verzamelen.

In ’t Hof van Assendelft bezoeken de leerlingen historische stijlkamers zoals een keuken, opkamer en salon. Tevens is er een tentoonstelling over het ontstaan van de Hoeksche Waard met archeologische vondsten, polderbesturen en ambachtsheren.
Terwijl de helft van de groep een rondleiding krijgt door het Hof van Assendelft, is de andere helft bezig met de ogen van een conservator voorwerpen uit de verzameling van het museum te onderzoeken. Natuurlijk wisselen de groepen van activiteit, zodat iedereen een deel van de verzameling gezien heeft. Na aanmelding ontvangt de school lesideeën die de leerkracht met de kinderen op school uitvoert ter voorbereiding van het museumbezoek. Voor meer informatie kijk op www.museumhw.nl

Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: erfgoed
Plaats: Museum Hoeksche Waard,
Groep: 6
Tijdsduur: 1 à 1 ¼ uur
Kostprijs buiten Kunstmenu: € 60,- per groep van maximaal 25 leerlingen, bij elke leerling meer: € 3,-
Code KM089

Jeugdtheaterschool Dordrecht

Om zich voor te bereiden op de afscheidsvoorstelling in groep 8 biedt Jeugdtheaterschool Dordrecht leerlingen van groep 5 t/m 8 jaarlijks een workshop aan. In drie workshops wordt op een speelse manier de basis van acteren aangereikt. Theater is een vak waarbij de leerlingen veel van zichzelf moeten laten zien, zij zijn inspiratiebron en het medium tegelijkertijd. De leerlingen leren zichzelf te uitten en samen te werken. Zij vergroten hun zelfvertrouwen en incasseringsvermogen, door open te staan voor elkaars feedback en respect te hebben voor elkaars spel. De workshops zijn ook afzonderlijk van elkaar te volgen.

JTSD 3

De leerlingen krijgen in twee trainingen een beeld van het maken van een voorstelling. In overleg met de school komen de onderdelen aan bod die belangrijk zijn bij het maken van de afscheidsvoorstelling in groep 8. Maken de leerlingen zelf het stuk of is er al een script? Wat is de planning en is er een generale repetitie? Wat doet een regisseur, choreograaf of zangdocent? Wat is een mise en scène en een lichtplan? Wat voor decor en kostuums komen er en wie maakt dat? Wie maakt de uitnodiging? Zo gaan docenten en jonge acteurs met veel nieuwe ideeën en tips repeteren aan hun bruisende eindvoorstelling!

 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline; theater
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Ruimte: grote ruimte in de school
Code KM175

Jeugdtheaterschool Dordrecht

Om zich voor te bereiden op de afscheidsvoorstelling in groep 8 biedt Jeugdtheaterschool Dordrecht leerlingen van groep 5 t/m 8 jaarlijks een workshop aan. In drie workshops wordt op een speelse manier de basis van acteren aangereikt. Theater is een vak waarbij de leerlingen veel van zichzelf moeten laten zien, zij zijn inspiratiebron en het medium tegelijkertijd. De leerlingen leren zichzelf te uitten en samen te werken. Zij vergroten hun zelfvertrouwen en incasseringsvermogen, door open te staan voor elkaars feedback en respect te hebben voor elkaars spel. De workshops zijn ook afzonderlijk van elkaar te volgen.

JTSD 2

Hoe maak je een spannende scène? Deze vraag staat centraal bij de workshop. De theaterdocent speelt als opening het begin van een scène voor de groep. Vervolgens schrijven de leerlingen in groepjes het midden en einde van deze scène. Wat is spanning en hoe bouw je die op? Wat is geconcentreerd acteren? Naast het letten op je eigen techniek is ook het kijken en luisteren naar elkaar belangrijk. Wat gaat er goed en hoe wordt de scène nog beter?

 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: theater
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Ruimte: grote ruimte in de school
Code KM174

Jeugdtheaterschool Dordrecht

Om zich voor te bereiden op de afscheidsvoorstelling in groep 8 biedt Jeugdtheaterschool Dordrecht leerlingen van groep 5 t/m 8 jaarlijks een workshop aan. In drie workshops wordt op een speelse manier de basis van acteren aangereikt. Theater is een vak waarbij de leerlingen veel van zichzelf moeten laten zien, zij zijn inspiratiebron en het medium tegelijkertijd. De leerlingen leren zichzelf te uitten en samen te werken. Zij vergroten hun zelfvertrouwen en incasseringsvermogen, door open te staan voor elkaars feedback en respect te hebben voor elkaars spel. De workshops zijn ook afzonderlijk van elkaar te volgen.

JTSD 1

We werken vanuit een uitdagend boek dat theatraal is en perfect aansluit bij de leeftijd. De kinderen worden meegenomen in het verhaal en spelen een aantal scènes uit het boek. Er wordt gewerkt aan de fysiek van de spelers; hoe beweegt jouw karakter zich? Wat gebeurt er met je stem? Welke emoties zijn er en hoe speel je die? We dagen de leerlingen uit hun eigen fantasie te gebruiken. Vaak staan we versteld van hun ontdekkingen!

 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: theater
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Ruimte: grote ruimte in de school
Code KM173

In Move & Mix komen in een notendop verschillende muziek- en dansstijlen aan bod. Van Streetdance tot modern, Jazz en klassiek. Door dezelfde bewegingen te doen op verschillende muziekstijlen ontstaat er ineens een heel ander beeld, wat kan leiden tot een andere emotionele beleving van dans. We schakelen in rap tempo over van de ene naar de andere stijl, alsof we achter de draaitafel van een DJ staan te mixen! Al dansend leren de leerlingen hun lichaam op een andere manier ontdekken. Muziek kan inspireren om emoties te uiten en om te zetten in een beweging. Verder leren de leerlingen zich presenteren als groep en als individu. Zij worden zich bewust van elkaar in de ruimte en ervaren hoe ze de ruimte kunnen innemen. Daarnaast leren ze hun concentratie vast te houden en om te gaan met frasering in muziek en dans. Maar bovenal staat het plezier in dans en expressie!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Dans
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 2 x 1 uur
Ruimte: Speellokaal of gymlokaal
Code KM127

De eerste grotbewoners maakten tekeningen om iets te vertellen. Egyptenaren gebruikten symbolen om woorden te verbeelden. Ons schrift bestaat uit abstracte tekens die woorden vormen. Collages van tekst en beeld scheppen samen verassende mogelijkheden om iets uit te drukken. Zo kan het woord cirkel verbeeld worden door letters in een ronde vorm neer te leggen. Of het woord muziekdoos door dansende nootjes uit een doosje te tekenen. Beroemde kunstenaars zoals Miro en Matisse maakten veelvuldig gebruik van collagetechnieken in hun werk. De leerlingen gaan met behulp van uitdrukkingen over eten en drinken op speelse wijze een collage maken. Ze verkennen verschillende collagetechnieken die door kunstenaars gebruikt worden. Ze leren over compositie en om eigen creatieve oplossingen te bedenken om tekst en beeld tot een geheel te vormen. Het thema kan in overleg worden aangepast.

Er wordt voor enkele collagematerialen zoals papiersoorten gezorgd. In overleg met de school kunnen leerlingen zelf collagematerialen meenemen zoals bladen, folders en kranten of gebruik maken van materialen die op de school aanwezig zijn.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Groep : 6 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Materiaalkosten: € 1,00 per leerling
Ruimte: Leslokaal
code KM037

Vanaf de oudheid ontwierpen kunstenaars en architecten gebouwen die tot de verbeelding spreken zoals Pyramides, Griekse tempels en de Inca steden. Latere beroemde architecten zoals Gaudi lieten zich door het verleden inspireren en ontwierpen nieuwe fantasierijke architectuur zoals de kerk de Sagra de Familia in Barcelona. In deze workshop gaan de leerlingen met hun eigen verbeelding aan de slag en ontwerpen in kleine groepen een bouwwerk van de toekomst. De leerlingen leren tijdens het proces hun eigen creatieve mogelijkheden te verkennen, zelf oplossingen te bedenken, met elkaar samen te werken, en naar elkaars mening te luisteren en te accepteren. Recycling neemt in de toekomst een steeds belangrijkere plaats in en dus wordt er gewerkt met allerlei soorten afvalmaterialen zoals plastic, karton, verpakkingsmateriaal etc.

In overleg kunnen leerlingen zelf afvalmateriaal meenemen of gebruik maken van materialen die op de school aanwezig zijn, anders wordt er voor allerlei afvalmateriaal gezorgd.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Groep : 6 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Materiaalkosten: € 1,40 per leerling
Ruimte: Leslokaal
code KM141

De stoelen staan in een grote kring, voor iedere stoel staat een accordeon. De leerlingen mogen om de beurt een instrument pakken en een opdracht uitvoeren, zoals speel een lange of korte toon spelen, hard of zacht, etc. De opdrachten worden steeds moeilijker en steeds meer leerlingen krijgen een accordeon op schoot. Zij ontdekken spelenderwijs tellen in de maat en welke tonen zij nodig hebben om een deel van een bekend liedje te spelen. Daarna gaan de leerlingen als duo spelen, als trio, als kwartet. Zij luisteren naar elkaar en leren in steeds grotere aantallen samen te spelen en te zingen.

Tegen het einde van de les is de groep in staat samen met de docent een bekend lied te spelen.

Na het spelen van het lied is er tijd om te luisteren naar elkaar. Er zijn leerlingen die een lied kunnen spelen of leerlingen die zelf een lied verzinnen!

 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Muziek
Groep: 4 – 8
Tijdsduur: 2 x 45 minuten
Afname: Minimaal twee groepen
Ruimte: Speellokaal of leslokaal
Materiaalkosten: instrumentenhuur: € 12,50 per les
code KM017

Tijdens deze workshop gaan de leerlingen aan de slag met ritme en melodie. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van Boomwhackers, dit zijn plastic buizen met elk een eigen kleur, lengte en toon. In twee lessen ontdekken de leerlingen wat er allemaal mogelijk is met Boomwhackers, hoe wordt een ritme en een melodie gespeeld en hoe zorg je voor een goed samenspel. Naast muzikale vaardigheden worden de leerlingen ook creatief uitgedaagd. Zij moeten in groepjes een eigen ritme bedenken. Samenwerken, ideeën wegen, naar elkaar luisteren en keuzes maken staan centraal. Aan het einde van de workshop gaan de leerlingen hun muziekstuk presenteren aan de rest van de groep.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Muziek
Groep : 3 – 8
Tijdsduur: 2 x 1 uur
Ruimte: Eigen klaslokaal
code KM058

Tijdens deze workshop duiken de leerlingen in de wereld van de film of de soap en kruipen in de huid van verschillende personages. Na een korte introductie, waarin het vertalen van een verhaal in beelden aan bod komt, gaan de leerlingen onderzoeken wat de ingrediënten bij een spannende film of soap horen. Zij gaan hun eigen personages ontwikkelen en de bijbehorende karakters uitwerken. Samen met de andere leerlingen worden scènes en verhaallijnen voor een film of soap uitgewerkt, met aan het einde natuurlijk een spannende trailer of cliffhanger! In ongeveer 5 minuten wordt deze gespeeld en opgenomen! De leerlingen worden uitgedaagd om voor de camera te acteren, hiervoor moeten zij soms zichzelf overwinnen! Ook wordt er een beroep gedaan op hun empatisch vermogen, er wordt van hun verwacht dat zij elkaar steunen en op een positieve manier aanmoedigen! Als afsluiting wordt resultaat gezamenlijk bekeken en besproken!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Media / Video
Groep : 5 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Materiaalkosten: € 35,- per workshop
Ruimte: Leslokaal (smartboard is wenselijk), daarnaast werken de groepjes in de gehele school en op het schoolplein.
code KM139

Op televisie zijn de meest fantastische videoclips te zien! In deze workshop gaat de groep zijn eigen videoclip bedenken en maken. Eerst zoeken de leerlingen gezamenlijk een muzieknummer uit. Daarna bedenken zij welke beelden bij het nummer passen en of deze ook te vinden zijn in de nabije omgeving. Want de leerlingen nemen deze beelden zelf op met een videocamera! De nadruk ligt op het samenwerken en het gezamenlijke creatieve proces. De leerlingen moeten samen tot één geheel komen, waaraan iedereen een bijdrage kan leveren. Zij moeten de rollen verdelen en leren leiding te nemen of te ondergaan. Binnen het creatieve proces leren zij denken in beelden en hoe zij binnen de beperking van hoeveelheid tot een essentie komen! Als alle videobeelden gemaakt zijn wordt alles met een montagecomputer gemonteerd onder het muzieknummer. Aan het eind van de workshop heeft de groep zijn eigen unieke videoclip op dvd!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Media / Video
Groepen : 4 t/m 8
Tijdsduur: 3 uur
Materiaalkosten: en huur apparatuur € 50,-
Ruimte : Leslokaal (smartboard is wenselijk), daarnaast werken de groepjes in de gehele school en op het schoolplein.
code KM008

Een foto laat de buitenkant van een geportretteerde zien. Maar hoe wordt iemands karakter duidelijk op een foto? Of iemand stoer of juist verlegen is, welke hobby hij of zij heeft? In deze workshop gaan de leerlingen proberen om ook (een stukje van) de binnenkant van zichzelf op de foto te zetten. Door na te denken over wat zij van zichzelf willen laten zien verkrijgen de leerlingen meer inzicht in zichzelf. Voor de verbeelding hiervan hebben de leerlingen verschillende mogelijkheden zoals kleding, attributen, tekst en houding. Voorafgaand aan het fotograferen bedenken de leerlingen wat zij willen laten zien en welke attributen en kleding hier bij hoort. Deze nemen zij mee naar school. Samen met een tekstwolkje, waar de leerlingen een steekwoord of tekst in mogen schrijven, maken de leerlingen foto’s van elkaar. Het resultaat wordt aan het einde van de les gezamenlijk bekeken en besproken.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Media / Fotografie
Groep : 3 – 6
Tijdsduur: 2 uur
Materiaalkosten: € 35,- per workshop
Ruimte: Leslokaal met smartboard en een tweede lokaal met een lege werkvloer
code KM007

Dit kan ook echt alleen maar jou overkomen! Midden op straat bots je zo tegen een lantaarnpaal aan! Omstanders lachten je uit en jij voelt het schaamrood op je kaken staan. Wat een blunder zeg! In deze workshop merk je hoe het voelt als alles mis gaat. En stiekem…kunnen we daar best om lachen!

De leerlingen leren de basisvaardigheden die nodig zijn om een eenvoudige theater scène te kunnen maken en presenteren; het Wie, Waar & Wat. Zij ervaren hoe het is om samen tot een idee te komen, dit herhaalbaar te maken en het te presenteren aan anderen. De theaterregels die tijdens de les aangeleerd worden (elkaar niet uitlachen, met aandacht naar elkaar kijken, geen commentaar leveren) dragen bij aan de ontwikkeling van de sociale emotionele vaardigheden. Er wordt een duidelijk verschil gemaakt tussen werkelijkheid en spelwerkelijkheid. Met het thema blunders mag je spelen dat je iemand ontzettend uitlacht. In werkelijkheid gaan we met respect met elkaar om!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline; Theater
Groep: 4 – 8
Tijdsduur: 2 x 1 uur
Ruimte: Speellokaal
code KM032

Het oudheidkundige museum is gevestigd in de voormalige Marechausseekazerne. Naast een wisseltentoonstelling over de historie van Papendrecht en heeft het museum een aantal vaste onderdelen zoals een in oude stijl ingerichte keuken, leeszaal en een cel, waarin de geschiedenis van het pand en zijn bewoners zijn ondergebracht. In een apart gedeelte van het museum is een permanente expositie te zien van een, op 21 juli 1944, neergestorte Lancaster bommenwerper in de Oostpolder te Papendrecht. Precies 60 jaar later werd op de plek waar het vliegtuig is neergestort, een monument onthuld. Een bezoek aan deze expositie in combinatie met een het monument is, vooral tijdens de herdenkingsdagen in mei, aan te bevelen voor de bovenbouw. Het museum heeft voor scholen een speurblad met vragen beschikbaar voor de hele museumcollectie. Naar aanleiding van een bezoek aan het museum kan er gekozen worden voor een verwerkingsles op school. Hierbij vormen de interieurstukken van het museum het uitgangspunt voor het ontwerpen van moderne en eigentijdse interieurstukken.
Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats: Museum Dorpsbehoud Papendrecht
Groep: 5 – 8
Tijdsduur museumbezoek: 1 uur; verwerkingsles: 2 uur
Kosten buiten Papendrecht: € 25,- per groep
Materiaalkosten verwerkingsles; € 2, – per leerling
Code KM049

Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht

Het Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht is opgericht in 1980. Het Genootschap is gevestigd in gebouw Den Brommert, nu één pand maar vroeger waren dit drie oude pandjes uit het jaar 1777! Het doel van de vereniging van het Historisch Genootschap is de geschiedenis van het mooie Waaldorp Hendrik-Ido-Ambacht voor het nageslacht te bewaren en de veranderingen die heel snel gaan, zoals bv. de bouw van de nieuwe wijk De Volgerlanden vast te leggen. Om dit te realiseren, beheert zij een eigen archief met foto’s, boeken en tijdschriftartikelen en organiseert zij lezingen en jaarlijks zo’n drie exposities. Enkele van deze exposities zijn geschikt voor leerlingen uit het primair onderwijs. Verder kan er op verzoek van de scholen een passende en praktische historische ‘leergang’ worden opgezet. Voor meer informatie: www.histgenhia.nl
Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats: Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht
Groep: 3 – 6
Tijdsduur: 1 uur (bezoek op aanvraag)
Code KM051

De Vergulde Swaen is één van de oudste panden in Zwijndrecht, uit ca. 1764. Van oorsprong is het een herberg, maar in de loop van de tijd heeft dit pand diverse functies gehad. Na restauratie is De Vergulde Swaen een oudheidskamer waar het verleden tot leven komt. De leerlingen krijgen een inleiding over de geschiedenis van Zwijndrecht. Vervolgens gaan ze op ontdekkingsreis door De Vergulde Swaen d.m.v. een kijk- en zoektocht aan de hand van opdrachtkaarten. Aan het eind is er een nabespreking met de leerlingen. Voor de docenten is een gids “Een rondgang door de Vergulde Swaen” beschikbaar à € 1, -. Ongeveer vier maal per jaar is er een thema expositie in het museum. U kunt uw bezoek koppelen aan een thema en de daarbij behorende periode. Naar aanleiding van een bezoek aan het museum vindt er een verwerkingsles op school plaats. Hierbij vormen de interieurstukken van het museum het uitgangspunt voor het ontwerpen van moderne en eigentijdse interieurstukken.
Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats: Museum de Vergulde Swaen
Groep: 4 – 6
Tijdsduur museumbezoek: 1 uur; Verwerkingsles: 2 uur
Kosten bezoek: Bezoek op aanvraag
Materiaalkosten verwerkingsles; € 2,- per leerling

‘Kan je met één portretfoto een verhaal over iemand vertellen?’ De leerlingen gaan op een speelse manier aan het werk met polaroidcamera’s en maken onder leiding van professioneel fotograaf Jørgen M. Snoep, portretten van elkaar. Leerlingen doen onderzoek naar het begrip portret en maken kennis met licht, standpunt, uitsnede en…. met direct resultaat.

Binnen het gegeven kader bepalen leerlingen zelf hoe het resultaat eruit komt te zien. Maar vanwege de kostbaarheid van het fotomateriaal mogen ze maar één foto maken en worden zo gedwongen om goed na te denken hoe zij op de foto gaan. De leerlingen ervaren hoe het is om samen, in de rol als fotograaf én model, tot een beeld te komen, waar alles draait om keuzes maken. Daarnaast oefenen zij met het zich verplaatsen in anderen en het geven van positieve feedback. Aan het einde van de workshop wordt er gezamenlijk gereflecteerd op de resultaten.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Fotografie
Groep: 4 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Materiaalkosten: € 3,50 per leerling
Ruimte: Leslokaal met digiboard of schrijfbord / evt kunnen verduisteren / tafels en stoelen
code KM082

In de Filmblik workshop leren de leerlingen wat er komt kijken bij het maken van een speelfilm. In een klassikale instructie wordt er verteld wat er nodig is om een film te maken en welke verschillende taken er zijn. Aan de hand van een bestaande scène, maar ook een scène die als voorbeeld samen met een aantal leerlingen wordt opgenomen, wordt er duidelijk wat een scène en een shot is en welke soorten shots en camerastandpunten er zijn. Hierdoor wordt het werkproces verduidelijkt en weet iedereen wat er moet gebeuren. In groepjes van 4 of 5 personen bedenken de leerlingen een filmscène en maken daar een eenvoudig storyboard van. Communicatie en samenwerking staat centraal in dit deel van de workshop. Het is belangrijk dat de leerlingen allemaal deelnemen aan het creatieve proces en dat er een taakverdeling ontstaat op basis van interesse en kunnen. Als het storyboard af is wordt er geoefend met de acteurs, wordt de camera ingesteld en gaat het gebeuren; Stilte! Actie! En opnemen! Tot slot worden de resultaten gezamenlijk bekeken en besproken.

Bekijk het filmpje!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Media / Film
Groep: 6 – 8 (max. 30 leerlingen)
Tijdsduur: 3 uur
Materiaalkosten: € 25,00 per workshop
Ruimte: Een smartboard/digiboard of een computer met beamer en whiteboard / schoolbord; Een ruim lokaal zonder tafels met stoelen. De mogelijkheid om een dvd af te spelen op een groot scherm met geluidsweergave en de mogelijkheid om de filmpjes op een computer op te slaan en vanuit de computer weer te geven op een groot scherm.
code KM134

Verscholen achter het moderne winkelcentrum ligt de prachtige oude kern van Ridderkerk. Daar vindt u in de geheel verbouwde Singelschool de Oudheidkamer van Ridderkerk. In dit museum kunnen de leerlingen beleven hoe het vroeger was. Op de entresol zijn een huisje, een winkel en een schoenmakerij ingericht. Verder is er gereedschap van de timmerman en de klompenmaker. Hoe werd een brand geblust met de oude brandspuit? En welke spelletjes werden gespeeld? Waarom moest de meester op school zo streng zijn? De leerlingen van nu mogen in een oude schoolbank zitten en ervaren of het moeilijk is om met een griffel op een lei te schrijven!
Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats: Oudheidkamer Ridderkerk
Groep: 4 – 8
Tijdsduur: Rondleiding in overleg
Materiaalkosten: € 0,50 per leerling
Code KM041

Deze workshop brengt beeldende vaardigheden, theater en fotografie samen. Voorafgaand aan de workshop bouwen de leerlingen in groepjes een 3D-landschap van diverse (afval)materialen. Tijdens de workshop maken ze het werkstuk verder af, dat gaat dienen als decor waarin zij zelf een rol gaan spelen! Samen met de leerling wordt er een pose voor een portretfoto bedacht die aansluit bij de inhoud van het werkstuk. Er wordt rekening gehouden met poses van andere leerlingen uit de groep, zodat een samenhangend geheel ontstaat. De foto’s worden geprint, de leerlingen knippen zichzelf uit en plaatsen zichzelf in het werkstuk. Vervolgens wordt hiervan opnieuw een foto gemaakt. Dit is het eindproduct van de workshop. In deze activiteit wordt een fantasie omgezet naar een concreet beeld. Dit is een voortdurend proces van creatief en kritisch denken, aandachtig kijken en reflectie. De leerling speelt de hoofdrol in zijn eigen verhaal en wordt zich bewust van de illusie van het medium fotografie!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend / theater / fotografie
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Materiaalkosten: € 0,75 per leerling.
Ruimte: Digibord aanwezig, tafels en stoelen. Eventueel een extra (kleine) ruimte dichtbij het leslokaal waar de foto’s van de kinderen kunnen worden gemaakt.
code KM039

In stijldansen met je eigen klas leren de leerlingen de basispassen van de quickstep, cha cha en jive. Naast deze basispassen maken de leerlingen kennis met verschillende figuren in de betreffende dansen. De leerlingen leven zich uit tijdens het dansen en gaan swingend de deur uit! Dansen vergroot de lichamelijke expressie, de motoriek en het zelfvertrouwen! De leerlingen worden zich bewust van de ruimte die zij en anderen innemen. In de lessen is er ruimte voor eigen inbreng van de leerlingen!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline; Dans
Plaats: Jacques Dance Passion of op school
Groep: 3 – 8
Tijdsduur: 3 x 1 uur
Ruimte: Speellokaal
Kosten buiten Barendrecht en Ridderkerk: € 75,00 per uur
Code KM047

De eerste steen voor de bouw van deze ronde stenen korenmolen werd gelegd door Arie Karsseboom op 16 maart 1822. Deze en andere molenaars maalden 140 jaar lang graan tot meel met twee koppels maalstenen. Na 1955 werd de maalactiviteit geleidelijk minder door de toenemende concurrentie van de meelfabrieken. Hierdoor raakte de molen langzaam in verval.
Na diverse wisselingen van eigendom kwam de molen in het bezit van Stichting De Rijsoordse Molen. Deze stichting stelde zich tot doel de molen weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen. In januari is de molen met een enorme vrachtauto verplaatst naar de andere zijde van het Waaltje. In oktober 1993 werd er bij voldoende wind weer tarwe gemalen waar bakkerij van der Waal er smakelijke producten van bakt.
U kunt de molen De Kersenboom, de enige molen in Ridderkerk, met uw leerlingen op afspraak bezoeken.
Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats: Molen de Kersenboom
Groep: 3 – 8
Tijdsduur: 45 min.
Code KM042

Het museum 40-45 is totaal gewijd aan de Tweede Wereldoorlog en beschikt over unieke voorwerpen, foto’s, films, literatuur en geluidsbanden die betrekking hebben op vrijwel alle aspecten van oorlog en bezetting uit de periode 1940 tot 1945. Aan de hand van verschillende tentoonstellingen ontstaat een levendig beeld van de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder de situatie in Dordrecht. Tijdens een museumbezoek is op aanvraag een speurtocht beschikbaar die zowel individueel als klassikaal gebruikt kan worden. De leerlingen gaan aan de hand van vragen door de tentoongestelde museumcollectie op zoek naar de antwoorden, die zij door aandachtig speurwerk kunnen vinden! Deze liggen verscholen in een bepaalde afbeelding, een voorwerp, uniform of een voertuig. Na het afronden van de speurtocht kunnen de antwoorden door middel van een uitslagenblad gecontroleerd worden en geeft de score een beeld over de (opgedane) kennis van de Tweede Wereldoorlog van de leerlingen!
Het aanbod van museum 40-45 is, tegen kostprijs, onbeperkt af te nemen naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats; Museum 1940-1945
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Kosten:
a.Bezoek van een klas aan Museum 1940 – 1945, inclusief 2 begeleiders, kost € 15,00 (kosten extra begeleiders – € 3,00 per persoon)
b. Gastles van 2 vrijwilligers van Museum 1940 – 1945 met behulp van een PowerPoint presentatie op school kost € 17,50
c. Leskoffer voor een periode van 1 week op school als voorbereiding op een bezoek aan Museum 1940 – 1945 kost € 20,00
Afname: bij aanvraag wordt na gebeld over de keuze a – c
Dagen; dinsdag, woensdag en vrijdag
Code KM006

Het museum 40-45 is totaal gewijd aan de Tweede Wereldoorlog en beschikt over unieke voorwerpen, foto’s, films, literatuur en geluidsbanden die betrekking hebben op vrijwel alle aspecten van oorlog en bezetting uit de periode 1940 tot 1945. Aan de hand van verschillende tentoonstellingen ontstaat een levendig beeld van de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder de situatie in Dordrecht. Een schoolbezoek aan het museum bestaat uit een rondleiding en een film, waarna mogelijk is een puzzeltocht door het museum te maken. Als voorbereiding op het museumbezoek kan een gastdocent van het Museum 40-45 een presentatie over de Tweede Wereldoorlog op school geven. Het bezoek aan het museum zelf biedt daarop een verdieping. Daarnaast beschikt het museum over een leskoffer die tegen een vergoeding door de school geleend kan worden. Deze koffer bevat, naast verschillende voorwerpen, gedocumenteerde lessen die de leerkracht kan geven ter voorbereiding op het museumbezoek of ter ondersteuning bij het onderwerp WOII in de klas!
Het aanbod van museum 40-45 is, tegen kostprijs, onbeperkt af te nemen naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats; Museum 1940-1945
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Kosten:
a.Bezoek van een klas aan Museum 1940 – 1945, inclusief 2 begeleiders, kost € 15,00 (kosten extra begeleiders – € 3,00 per persoon)
b. Gastles van 2 vrijwilligers van Museum 1940 – 1945 met behulp van een PowerPoint presentatie op school kost € 17,50
c. Leskoffer voor een periode van 1 week op school als voorbereiding op een bezoek aan Museum 1940 – 1945 kost € 20,00
Afname: bij aanvraag wordt na gebeld over de keuze a – c
Periode: Dagen; dinsdag, woensdag en vrijdag
code KM005

Wel eens gehoord van een lampetkan of een doofpot? Het zijn voorwerpen die vroeger veel werden gebruikt. In een modern huishouden zijn ze niet meer te vinden. Ze zijn overbodig geworden. Maar juist die eenvoudige gebruiksvoorwerpen vertellen ons veel over het leven van vroeger. Een rondleiding met speurblad voert de leerlingen door het hele huis, van keuken tot speelgoedzolder. Onderweg vergelijken de kinderen het huishouden van toen met dat van thuis, waardoor zij hun eigen culturele omgeving onderzoeken. Op die manier verwerven de leerlingen enige kennis over cultureel erfgoed en leren zij deze te waarderen. Kijk voor actuele informatie en het onderwijsprogramma op www.huisvangijn.nl

Leerdoelen

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats: Huis van Gijn
Groep: 3 – 6
Tijdsduur: 1 uur
Materiaalkosten: Speurbladen € 1,- per leerling
Kosten buiten Dordrecht: € 65,- per groep
Randvoorwaarden: In overleg mogen de leerlingen ook zonder rondleider onder begeleiding van een volwassene met een speurblad op pad. Zorg voor minimaal 1 volwassene op 8 leerlingen. De begeleider is op de hoogte van de huisregels van het museum en is verantwoordelijk voor de orde in de groep tijdens het bezoek. Hij/zij helpt de leerling actief bij het volbrengen van de speurtocht.
Het museum is op maandag gesloten.
code KM003

Wat is een (zelf)portret? Welke soorten portretten zijn er? Hoe zag een portret er in de 17de eeuw uit? En in de 21ste eeuw? Een deel van de groep begint met een interactieve rondleiding. Leerlingen vormen een beeld van portretten en hun verhaal. Zij leren goed te kijken naar bijvoorbeeld de symmetrie van een gelaat. Er wordt gelet op de verhoudingen en details die de kunstenaar heeft gebruikt om een gezicht zijn uitdrukking geven. De anderen gaan in het educatieatelier aan de slag met het bewerken van een bestaand portret waarbij de nadruk ligt op de compositie ervan. Ze kiezen daarvoor een materiaalsoort waarvan zij vinden dat dat het best bij hun kunstwerk past. Zo leren de leerlingen keuzes te maken en deze te onderbouwen tijdens het bespreken van de opdracht in groepjes. Daarna wordt gewisseld. Kijk voor actuele informatie over de onderwijsprogramma’s op www.dordrechtsmuseum.nl.

Leerdoelen

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats: Dordrechts Museum
Groep: 5 – 6
Tijdsduur: 1½ uur incl. workshop, voorbereidende en verwerkingslessen 2 uur
Kosten buiten Dordrecht: € 65,- per groep
Randvoorwaarden: Zorg voor minimaal 1 volwassen begeleider op 10 leerlingen. De begeleider is op de hoogte van de huisregels van het museum en is verantwoordelijk voor de orde in de groep tijdens het bezoek. Hij/zij helpt actief mee bij de activiteit.
Afname: max 30 leerlingen per groep
Het museum is op maandag gesloten.
code KM065

Tijdens deze workshop staan Afrikaanse dans en bodypercussie centraal. Naast beweging, het aanleren en herkennen van ritmes is er ook culturele achtergrondinformatie in verwerkt. De leerlingen maken kennis met de Afrikaanse percussie muziek, de basispassen en leren een verhaal te vertellen door middel van bewegingen. De rol van de dierenwereld en het agrarische leven vormt een belangrijk uitgangspunt bij deze dansstijl. Vrij en los bewegen, waarbij alles eigenlijk goed is en het plezier en de vrolijkheid de boventoon voeren. Binnen de discipline dans leren de leerlingen hun lichaam op een andere manier ontdekken. Muziek kan inspireren om emoties te uiten en om te zetten in een beweging. Verder leren de leerlingen zich presenteren als groep en als individu. Ze leren naast dansroutines ook hun eigen verhaal te vertellen d.m.v. bewegingen. Er is aandacht voor de bewustwording van elkaar in de ruimte en het innemen van ruimte. Daarnaast leren de leerlingen eenvoudige ritmes te volgen en om te gaan met frasering in muziek en dans.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Dans
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 2 x 1 uur
Ruimte: Speellokaal of gymlokaal.
code KM128

Het wapenschild in de Middeleeuwen is het visitekaartje van nu! Naar aanleiding van de geschiedenis van het wapenschild en wat het allemaal op vereenvoudigde wijze communiceert, gaan de leerlingen hun eigen wapenschild bedenken en ontwerpen. Zij duiken in hun eigen familiegeschiedenis en maken een keuze uit de dingen die betrekking hebben op henzelf zoals de stad waar ze wonen, het symbool en de kleuren van die stad, hun naam etc. Vervolgens maken de leerlingen schetsontwerpen op papier waar zij de symbolen ontwerpen voor hun keuze. Belangrijk hierbij is hoe complexe begrippen kunnen worden vereenvoudigd tot een symbool. Daarna wordt er gekeken hoe ze deze symbolen bij elkaar brengen op de beperkte ruimte van een schild. Centraal staan vlakverdeling, kleurgebruik, vorm en lijn. Uiteindelijk wordt alles geschilderd met acrylverf op een MDF plaatje en omgetoverd tot een daadwerkelijk wapenschild.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 3 uur
Materiaalkosten: € 3,00 per leerling
Ruimte: Leslokaal met tafels en watervoorziening
code KM076

Kruip in de jas van de kunstenaar en ga zelf aan de slag met kwast en schilderdoek, met schaar en papier, of maak een ruimtelijk kunstwerk met rommel. Dit alles naar aanleiding van een kunstwerk dat de leerlingen zelf kiezen en dat als uitgangspunt dient voor hun eigen kunstwerk. Waarneming, verbeelding en authenticiteit staan centraal, want het louter imiteren en herhalen van een werkwijze bezit geen inspirerende kracht. De leerlingen worden aangemoedigd om na te denken over hoe verschillende kunstenaars communiceren en dit te vertalen naar hun eigen werk. Door uitdrukking te geven aan hun verbeelding en creativiteit ontstaat de mogelijkheid om met anderen op een andere manier te communiceren.

Termen als compositie, vlak, ruimtelijk, kleurgebruik en structuur komen aan bod, evenals het onzekere proces van het starten op een leeg doek. Binnen de verbeelding bestaat er geen goed of slecht! In overleg met de school kan er een voorkeur aan gegeven worden voor een bepaalde kunstenaar of kunststroming.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Groep: 3 – 8
Tijdsduur: 3 uur
Materiaalkosten: € 3,00 per leerling
Ruimte: Leslokaal met tafels en stoelen
code KM122

Taaltextiel is een verbindingsproject – letterlijk en figuurlijk! Wat is belangrijk voor de groep? Wat bindt de leerlingen? Of wat ontbreekt juist en zou beter kunnen? Daarover overlegt de groep voorafgaand aan de workshop en verzint met elkaar een groepskreet. Dit kan gaan over een waarde die zij belangrijk vinden bv. “in deze groep wordt niet gepest” of over de beleving van de groep zoals “dit is een toffe groep”. In de workshop ontwerpt elke leerling een letter van de groepskreet, naar eigen inzicht en creativiteit. Daarna wordt deze letter verwerkt op een lapje stof.Door gezamenlijk te werken aan het aan elkaar vast maken van de losse lapjes ontstaat de groepskreet en de verbinding. De lapjesslinger kan worden opgehangen in het lokaal of op een mooie plek binnen de school.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend / textiel
Groep : 5 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Materiaalkosten: € 2,50 per leerling
Ruimte: Leslokaal
code KM075

Een uitdagende workshop waar samenwerking tussen leerlingen en creativiteit samenkomen. De klas wordt omgetoverd tot een moderne opname-studio, waarbij de leerlingen actief mee denken en doen aan het eindresultaat, een eigen song!

Al kijkend en luisterend leren de leerlingen hoe een song is opgebouwd en uit welke muzikale elementen een song bestaat. Een gedeelte van de song is al klaar maar het belangrijkste ontbreekt nog: een tekst en een mooie melodie! Deze schrijven de leerlingen zelf in kleine groepjes. Dan komt het grote moment en gaan de leerlingen zingen en rappen achter de microfoon. Op deze manier ervaren zij wat hier allemaal bij komt kijken! Samenwerken staat centraal in deze workshop, naast het gelijk zingen of spelen van een ritme is ook het werken aan een gezamenlijk doel een belangrijk aspect. Als alle teksten zijn opgenomen heeft de klas een eigen song en wie weet wordt het wel een hit!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Muziek
Groep: 6 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Materiaalkosten: € 25,00 per workshop
Ruimte: Leslokaal met digibord of beamer
code KM040

Over de hele wereld wordt er gedanst, waarbij elk land zijn eigen karakteristieke dansstijl en muziek heeft. Ook is het in veel culturen een sociale aangelegenheid geworden, van bruiloft tot begrafenis wordt er gedanst!
In de workshop Dans de wereld rond maken de leerlingen kennis met dans en muziek uit verschillende landen. Welk instrument speelt in elk land een belangrijke rol? Wat voor taal spreken ze daar? Kunnen we meezingen? Hoe wordt er op deze muziek gedanst? Er kan een koppeling naar de aardrijkskunde- en geschiedenislessen gemaakt worden zodat de workshop een bredere context krijgt.

De lessen zullen naast instructies van authentieke dansen, ook ruimte bieden voor eigen inbreng en creativiteit. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Sommige dansen vragen om samenwerking, met z’n tweeën of met de hele groep, waarbij verantwoordelijkheid voor en acceptatie van elkaar een rol spelen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Dans
Groep:   3 – 8
Tijdsduur: 3 x 45 minuten
Ruimte: Schoon speellokaal of gymzaal
Code KM023

Het doel van de workshop is om de leerlingen als een slagwerkensemble te laten samenspelen met Braziliaanse percussie instrumenten waarbij speelplezier voorop staat. Het uitgangspunt is een presentatie waar plaats is voor alle deelnemers op hun eigen manier. In drie lessen leren de leerlingen spelen met o.a. de tambourim, agogo en surdo, met daarbij informatie over de gemengde Braziliaanse bevolking van inheemse, Afrikaanse en Europese afkomst, hun cultuur en geschiedenis. De leerlingen leren om samen te spelen waarbij luisteren en stilte belangrijke voorwaarden zijn. De ritmes variëren al naar gelang de samenstelling en impulsen van de groep en door middel van solo’s is er ook ruimte voor de individuele leerling. De workshop biedt niet alleen de basis bouwstenen van muziek, zoals luisteren, maat, tempo en toon, maar ook een vakoverstijgende vorming door een speelse kennismaking met rekenen, taal, geografie en geschiedenis.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Muziek
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 3 x 45 min
Materiaalkosten: huur instrumenten € 37,50 per workshop
Ruimte: Speellokaal (de ruimte mag niet teveel galmen) of leslokaal met stoelen in U vorm.
Code KM019

Alle Hens Aan Dek is een superleuke, originele workshop met als thema muziek en de zee. De workshop wordt gegeven door een troubadour die al met menig schip heeft gevaren en het zeegevoel weet aan te wakkeren. De leerlingen ontdekken middels de liedjes en opdrachten die zij krijgen een aantal dingen die onlosmakelijk met het zeemansleven zijn verbonden zoals het harde leven aan boord, de romantiek van het vrije leven, het typische zeemanseten en het verhaal van Scheve Arie met zijn scheve kanarie. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de geschiedenis van de zeevaartmuziek, waarbij de leerlingen muzikaal worden uitgedaagd om een tweestemmige canon te zingen.

Ik denk steeds aan mijn lieve Sjaan, maar mijn schip is ver van huis
In de wolken zie ik haar gezicht, oh was ik maar weer thuis
Maar eenmaal thuis mis ik mijn schip en denk ik aan de oceaan
En kan ik uren in gedachten zwijgend aan de kade staan

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Muziek / Theater
Groep: 4 – 8
Tijdsduur: 2 x 1 uur
Materiaalkosten: instrumentenhuur € 12,50 per les
Ruimte: Speellokaal of leslokaal
Code KM080

De MiniMegaMuzikaleMeedoeshow is een unieke en interactieve muziekbeleving! Leerlingen verkennen op speelse wijze het verband tussen muziek en gevoel. Zij ontdekken bijvoorbeeld dat verschillende muziekstijlen ook verschillende gevoelens en gedachten oproepen. Het rebelse van de Rock ‘n Roll, de triestheid van de Blues, het luie gevoel van de Reggae etc. De leerlingen worden tijdens de workshop uitgedaagd hun eigen gevoelens en gedachten te vertalen naar beweging en zang en dit met elkaar te delen. Zodoende ervaren ze dat iedereen muziek op zijn eigen wijze beleeft en uit. Daarbij steken ze meteen wat op over elementaire muzikale zaken als ritme, toonhoogte, tempo en hard/zacht. Tekstbeleving is ook een belangrijk element, een tekst is meer dan wat woordjes op een melodie het is een ondersteuning van het door de muziek aangedragen gevoel. De liedjes zijn speciaal voor deze show geschreven zoals een vurig Spaans lied met bodypercussie en een stierengevecht, een vrolijk jodelliedje, een sprookje met ‘foute’ tekst en een zilt zeemanslied. De stopdans wedstrijd is ook een vast onderdeel van de MMMMshow. Alles bij elkaar een onvergetelijke ervaring!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Muziek
Groep: 1 – 6
Tijdsduur: 1 uur
Ruimte: Speellokaal
Code KM014

In het eerste deel van deze workshop maken de leerlingen kennis met Pauwelken en Hadewig, twee middeleeuwse speellieden op doortocht. Altijd op zoek naar onderdak en een plek om de mensen te vermaken. Wat draagt zo’n speelvrouw eigenlijk? Wat eet en drinkt ze? Wat heeft zij “in haar mars”? Wie komt ze tegen onderweg? Het verliefde meisje, de marskramer, de kasteelheer….

In het tweede deel oefenen zij met de leerlingen voor een bruiloft naar middeleeuws gebruik! De leerlingen zingen een lied, leren een dans en spelen een ritmische begeleiding bij een instrumentaal stuk. Zij zijn op speelse wijze bezig met taalontwikkeling, samenwerken en muzikale vaardigheden zoals luisteren en samenspel. De muziekdocenten dragen, behalve middeleeuwse kleding, een schat aan informatie en bijzondere – meestal onbekende – oude, handgemaakte voorwerpen en muziekinstrumenten met zich mee. Zo maken de leerlingen kennis met de wereld van kunst (muziek) en cultureel-historisch erfgoed!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Muziek
Groep: 5 – 6
Afname: minimaal twee schoolconcerten
Tijdsduur: 2 x 45 minuten
Matriaalkosten: instrumentenhuur €12,50 per workshop
Ruimte: Speellokaal
Code KM061

In deze workshop gaan de leerlingen na een korte introductie meteen Ukulele spelen waarbij de basisakkoorden en technieken worden aangeleerd. Zij ontdekken dat met eenvoudige middelen al muziek gemaakt kan worden. Er wordt klassikaal gewerkt maar ook in groepsverband waarbij de sociale vaardigheden zoals luisteren, samenwerken, samen zingen, elkaar feedback geven en ontvangen centraal staan. Iedere les leren de leerlingen nieuwe akkoorden, liedjes, ritmes. Op internet zijn alle mogelijke liedjes te vinden die de leerlingen zelfstandig kunnen opzoeken en instuderen! De laatste les wordt er opgetreden op het open Ukulelepodium. In overleg kan er rekening gehouden worden met thema’s en aansluiten bij andere vakken.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: muziek
Groep: 3 – 8
Tijdsduur: 2 x 1 uur
Ruimte: Speellokaal met stoelen, digiboard of beamer
Materiaalkosten: instrumentenhuur € 25,00 per workshop
Aantal deelnemers: 15 leerlingen (indien nodig wordt de groep in tweeën gesplitst)
Code KM028

Deze workshop over de geschiedenis van en het gebruik van Glas in Lood komt goed tot zijn recht na een rondleiding in de Grote Kerk van Dordrecht, maar kan ook als beeldende workshop ingezet worden. Aan de hand van voorbeelden komen de leerlingen meer te weten over de glas -in-loodvensters van de kerk en de bijbehorende verhalen. Hierbij wordt er aandacht besteed aan de functie van deze ramen, het tijdsbeeld en de technisch- en kunstzinnig aspecten van deze vorm van verbeelding. De leerlingen kiezen daarna een glas-in-lood voorstelling of detail hiervan. Dit dient als inspiratiebron voor hun eigen glas-in-lood ontwerp waarvan zij verschillende schetsen op papier maken. Zij leren hun eigen ideeën en belevingswereld te verbeelden binnen de (on)mogelijkheden van de glas-in-lood techniek, maar worden ook aangemoedigd om verder te gaan dan de eerste schets! De definitieve schets wordt overgezet op papier of schilderdoek en met een speciale techniek geschilderd waardoor ook het “lood” om de kleurvlakken heen zichtbaar wordt! Hierbij kunnen de leerlingen elk een individueel doek maken of samen een meerluik.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Doelgroepen: Groepen 3 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Materiaalkosten: € 1,00 per leerling
Ruimte: Leslokaal met digiboard of een computer met beamer en met tafels en stoelen waaraan geschilderd kan worden.
Code KM022

In de Aboriginal schilderworkshop leren de leerlingen de betekenis en functie van de symbolen zoals de Aboriginals die gebruik(t)en als communicatiemiddel voor het doorgeven van belangrijke plaatsen in hun leef /jachtgebied. In een klassikale instructie wordt er verteld hoe er, gebruik makend van deze symbolen, een plattegrond geschilderd kan worden. De leerlingen werken samen in groepjes waarbij iedereen 2 à 3 eigen symbolen uit mag kiezen, die op een doekje van 30×30 cm worden geschilder. De leerlingen oefenen beeldende technieken en vaardigheden, leren creatief denken, met elkaar te communiceren en samen te werken.

Als de individuele doekjes af zijn worden zij per groepje aan elkaar gelegd en in overleg met elkaar aan elkaar verbonden middels lijnen en de Aboriginal stippeltechniek. Aan het einde van de workshop wordt er gezamenlijk gereflecteerd op de plattegronden!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline:   Beeldend
Groep: 6 – 8
Tijdsduur:  2 uur
Materiaalkosten: € 1,00 per leerling
Ruimte: Leslokaal met digiboard of een computer met beamer en met tafels en stoelen waaraan geschilderd kan worden.
code KM015

Streetdance komt uit New York waarbij er meestal wordt gedanst op hiphop of R&B. De leerlingen leren in 3 lessen hoe een streetdance choreografie wordt opgebouwd en hoe zij deze samen kunnen vormgeven. Zij worden aangespoord om creativiteit in te zetten bij het bedenken van moves, maar ook uitgedaagd in coördinatie, uithoudingsvermogen en durf!

Het presenteren van de choreografie en het samenwerken als team staat in de workshop centraal. Daarbij zijn vaardigheden als ruimtelijk inzicht en oriëntatie van groot belang als er als team wordt gedanst. Net als aan het synchroon bewegen wordt hier dan ook veel aandacht aan besteed. Middels het vertonen van de les op het digibord wordt hierop gezamenlijk gereflecteerd.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Dans
Groep: 4 – 8
Tijdsduur: 3 x 45 minuten
Ruimte: Schoon speellokaal / gymzaal
code KM024

In deze workshop wordt het werk van de Nederlandse kunstenaar Karel Appel als inspiratiebron gebruikt. Karel Appel was lid van de COBRA groep en zijn ruimtelijke werk en schilderijen behoren bij de stroming moderne kunst. Het werk kenmerkt zich door zijn kleurrijke fantasiewezens en het gebruik van afvalmaterialen. De leerlingen gaan eerst kijken naar werk en omschrijven wat zij zien. Opvallend zijn de vreemde voorwerpen en vormen en de manier waarop zij verwerkt zijn, namelijk alles aan elkaar getimmerd en geplakt. Daarna gaan de leerlingen aan de slag met hun eigen interpretatie en maken, naar keuze op het platte vlak of ruimtelijk een gek beest van grillig gezaagd MDF en afvalmateriaal. Hierbij leren zij om te gaan met verschillende materialen en maken zij gebruik van beeldende aspecten zoals lijn, vlak, vorm en compositie. Zij worden aangemoedigd om een concreet idee abstract te verbeelden en hun eigen kleurrijke fantasie daarvoor in te zetten!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Groep: 4 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Materiaalkosten: € 3,00 per leerling
Ruimte: Leslokaal met tafels, afdekmateriaal, water, waterpotten, verfschorten
code KM123