0

Nationaal Onderwijsmuseum: Een wereld vol emoties

School is veel meer dan alleen leren lezen en rekenen. Daarom gaan we in het Onderwijsmuseum aan de slag met emotionele geletterdheid! Waar herken je een boze juffrouw of meester aan? Hoe weet je of je klasgenoot blij of verdrietig is? Wat kan jij heel goed op school waar je trots op bent? Wanneer weet je of er een klasgenootje verliefd op je is? In dit interactief spel komen allerlei emoties en gevoelens aan bod – handig, ook op school. Met behulp van theater, muziek en de schoolspullen van vroeger en nu reflecteren de kinderen op hun gevoelens en leren zich in te leven in de ander. Zo bouwen we aan empathie en emotionele geletterdheid!

Kijk voor meer informatie op: www.onderwijsmuseum.nl/educatie

PRAKTISCHE INFORMATIE:
Discipline: Erfgoed
Doelgroep: groep 3-4
Tijdsduur: 1 uur
Locatie: Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht
Kosten: € 50,- per 15 leerlingen (inclusief museumentree, alle benodigde materialen en twee begeleiders gratis).
Code KM252

Tekenen is de basis van het creatieve proces. Het maakt niet wat de mens ooit heeft bedacht of uitgevonden, het begon allemaal met een tekening. Binnen deze workshop gaan de leerlingen aan de slag met beeldverhalen. Hierbij gaat het niet alleen om het maken van een strippersonage maar onderzoeken de leerlingen al schetsend verschillende tekentechnieken en ontdekken zij op welke manieren woord en beeld elkaar versterken. Maar ook hoe je beeldend tot een verhaal kan komen. Onderwerpen kunnen aansluiten bij de thematiek die op dat moment binnenschools een rol speelt. Aan het eind van de workshop heeft elke leerling zijn eigen verhaal op een eigenzinnige manier vormgegeven!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Groep: 3 – 8
Tijdsduur: 3 x 1 uur
Materiaalkosten: € 1,- per leerling
Locatie: lokaal of speelplaats
Code KM250

De mens heeft altijd gewerkt met materiaal waarover hij op dat moment kon beschikken. De middeleeuwse bouwmeester beschikte niet over staal en aluminium dus bouwde hij anders dan de architect van nu. Zo gaan wij ook werken.
Werken met het materiaal dat we voorhanden hebben. Aan de hand van een thema starten we met een Power Point over de geschiedenis of wetenswaardigheden over het thema. Daarna gaan we een schetsontwerp maken. Opzet is dat de leerlingen vanuit hun eigen fantasie, creatief aan de slag gaan. Meestal ontdekken ze al snel dat wat ze bedacht hebben niet kunnen maken van de materialen die ze zelf hebben meegenomen. En dan begint het improviseren en is het creatieve proces een feit. Er wordt veel samen gewerkt, waarbij de leerlingen leren omgaan met diverse materialen, zoals: takken, stukjes hout, plastic, karton, blik, textiel, etc en gereedschappen. We sluiten de sessies van meer dan 2 lessen altijd af met een expositie voor ouders en overige belangstellende.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Groep: 3 – 8
Tijdsduur: 1,5 uur
Locatie: lokaal of speelplaats
Code KM247

Samen muziek maken op diverse instrumenten, dat is het uitgangspunt!
In deze workshop maken de leerlingen kennis met zowel ritme, snaar als blaasinstrumenten. De leerlingen gaan goed naar deze instrumenten kijken en luisteren. Wat zijn de overeenkomsten? Wat zijn de verschillen? En wat is het grote mysterieuze geheim van de strijkstok? Alle informatie wordt via vragen door de leerlingen zelf uitgevonden. Veel muzikale begrippen komen aan bod zoals, pizzicato, arco, componist, hoog/laag, dirigent, improvisatie, solo, duo, snaren, klankgat.
Daarnaast gaan zij met elkaar spelen op deze instrumenten om aan het einde van de workshop een waar orkestje te vormen!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Muziek
Groep: 1-2
Tijdsduur: 3 x 45 min.
Materiaalkosten: instrumenten huur € 12,50 per les
Code KM238

In deze workshop staat de “Stripsody”  van Cathy Berberian centraal. In dit muziekstuk gebruikt de zangeres diverse stemtechnieken met als inspiratiebron stripboekklanken. In drie lessen gaan de leerlingen aan de slag met hun eigen stemgebruik, het verbeelden en verklanken van stripgeluiden.

In de eerste les staat een fragment uit de “Stripsody” en de bijbehorende partituur centraal. Hoe worden zachte, harde, hoge, lage geluiden genoteerd? De leerlingen gaan in groepjes op zoek naar getekende geluiden in stripboeken. Door ze vervolgens zelf te tekenen onderzoeken zij hoe je geluid uit kunt beelden en hoe kleurgebruik en vorm hierin een rol spelen.

In de volgende lessen maken de leerlingen d.m.v een beeld/geluidscollage een nieuw stripverhaal. Belangrijke vragen die aan bod komen zijn: hoe zorg je dat er afwisseling in je verhaal zit? Hoe kun je het spannend maken? Ze worden uitgedaagd om samen te werken en elkaars ideeën de ruimte te geven. Dan is het tijd om stripverhaal te verklanken! De leerlingen leren hun stem expressief te gebruiken, hoge, lage, harde, zachte geluiden te maken maar ook spannende, droevige en boze geluiden. Voordat de collage wordt opgenomen moeten er keuzes worden gemaakt over de presentatie en verdeling van de geluiden, samen, om de beurt of afwisselend? Aan het einde van de workshop worden de opnames gezamenlijk beluisterd en besproken.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Dans
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 3 x 45 min.
Locatie: leslokaal + geluidsapparatuur
Materiaalkosten: opnameapparatuur €25,00 per workshop
Code KM237

De nieuwe interactieve presentatie in het Hof van Nederland biedt veel aanknopingspunten voor het onderwijs. Er is een uitgebreid educatief programma beschikbaar, voor diverse niveaus. De programma’s sluiten onder andere aan bij de Canonvensters Karel de Vijfde, Willem van Oranje, De Republiek, De Statenbijbel en De watersnood.

Maar Het Hof vertelt natuurlijk ook het verhaal van Dordrecht als oudste stad van Holland. Een stad die dankzij haar gunstige ligging aan het water al vroeg een Gouden Eeuw beleefde. Een stad ook die door de eeuwen heen een stempel heeft gedrukt op ontwikkelingen in de regio en op de vorming van Nederland zoals we dat nu kennen. De educatieve programma’s zijn m.i.v. het schooljaar 2015-2016 beschikbaar. Bij alle programma’s wordt een docentenhandleiding aangeboden met inhoudelijke en praktische informatie.

Het grote Hofspel
Hoe speelden kinderen in de Middeleeuwen? En wie was vroeger de baas van ons land? Tijdens het Grote Hofspel gaan leerlingen op onderzoek uit. Ze worden ontvangen door een museumdocent en spelen vervolgens in kleine groepjes het spel. Het museum is hun speelbord, de leerlingen zijn de levende pionnen. Met vragen en opdrachten verzamelen ze zoveel mogelijk punten en proberen zo het spel te winnen.

Bij dit spel worden bijna alle 21ste century skills getraind. Samenwerken, innovatief denken, dingen uitzoeken, vragen stellen en presenteren om er een paar te noemen. Kinderen worden uitgedaagd om zelf en vooral in teamverband aan de slag te gaan. Spelenderwijs maken ze kennis met de geschiedenis van Dordrecht en Nederland.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: cultureel erfgoed, geschiedenis Dordrecht
Doelgroep: 3 – 5
Tijdsduur: 60 min.
Kosten buiten Dordrecht:
Locatie: het Hof van Nederland
Randvoorwaarden: Maximaal 30 leerlingen per groep, onder begeleiding van 1 museumdocent per 15 leerlingen. Ook vragen wij per 5 leerlingen één begeleider.
Code: KM209

Het museum komt naar je toe! Tijdens dit bezoek laten onze enthousiaste en kundige museumdocenten de leerlingen – bijna – voelen hoe hard de (lijf)straffen vroeger waren, vertellen ze alles over kattenkwaad en leren de kinderen alles over het Aap Noot Mies plankje bij het leren lezen. Ook hoort het maken van een ouderwets dictee met een kroontjespen er natuurlijk bij. Kortom, beleef het onderwijs van vroeger in je eigen school van nu.

Kijk voor meer informatie op: www.onderwijsmuseum.nl
Het aanbod van het Nationaal Onderwijsmuseum is, tegen kostprijs, onbeperkt af te nemen naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE:
Groep: 3 t/m 8
Tijdsduur: 1 uur
Kosten: € 80,- per groep (inclusief alle benodigde materialen)
Locatie: op school
Code: KM192

Op het toneel ligt een groot ei. Langzaam begint het ei te bewegen en te schommelen. Aan de bovenkant breekt de schaal. Er kruipt een fladderig meisje uit. Ze kijkt verwonderd om zich heen. Waar ben ik nu terechtgekomen? Wat voor wereld is dit? Bouwend aan haar eigen nest, uit de resten van de gebroken schaal en wat ze verder tegen komt, begint haar ontdekkingsreis.

Het fladdermeisje Olla gaat op ontdekkingstocht. Zoals iedereen die ontdekken wil, wordt ook Olla beïnvloed door alles en iedereen. Ze imiteert om grip te krijgen op de wereld, maar met het nadoen gaat ze over haar eigen grenzen en verliest ze zichzelf. Ze kruipt terug in haar schulp. Langzaam maar zeker begrijpt Olla dat ze het bij zichzelf mag zoeken, haar eigen kwaliteiten mag ontdekken, haar eigen veerkracht. Nu kunnen echte vriendschappen ontstaan.

Bekijk hier de trailer!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: multidisciplinaire meespeelvoorstelling
Plaats: op school
Groep: 1 – 4
Tijdsduur: ca. 50 minuten
Kosten:         € 4,50 per leerling
Lespakket (lesbrief en Cd) € 10
Aantal deelnemers: min. 50 max. 100 leerlingen
Ruimte: min. 80 m2 inclusief publiek, gelijkvloers, zitplaatsen/banken, bij voorkeur verduisterde zaal, stroomvoorziening 2 aparte elektriciteitsgroepen. Opbouwen en afbreken – beide 1½ uur.
Code: KM188

Na de voorstelling kunnen de acteurs een workshop verzorgen in de klas. De kinderen gaan zelf een brief knutselen (groep 1 en 2) of schrijven (groep 3 en 4) die zij aan het einde van de workshop op een theatrale manier kunnen posten in het decor. Na afloop mogen de kinderen hun creaties natuurlijk meenemen naar huis.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats: op school: in gymzaal, speellokaal of ruim klaslokaal (zonder tafels en stoelen)
Duur: 30 minuten (groep 1 en 2) en 60 minuten (groep 3 en 4)
Aantal leerlingen: 1 groep per workshop (maximaal 2 workshops tegelijk)
Prijs: €57,50 per uur per workshop
Code: KM183

Mag ik je wat vragen?
Kun je mij een brief sturen waarin je je mooiste belevenissen beschrijft?
Zodat ik weet hoe het nu is boven de grond.
Het is al tijden geleden dat ik daar samen met haar was, zelf durf ik niet zo goed te gaan kijken.

Met de voorstelling “Meneer Mol” nemen we je mee naar een wereld diep onder de grond, waarin Meneer Mol zijn geliefde is kwijtgeraakt en sindsdien niet meer boven de grond durft te komen. Door brieven te schrijven naar onbekende vrienden probeert hij zijn angsten te overwinnen om zo de weg naar boven terug te vinden.
De voorstelling is het gehele seizoen te boeken en wordt in overleg gepland.

Workshop bij Meneer Mol
Na de voorstelling kunnen de acteurs een workshop verzorgen in de klas. De leerlingen gaan zelf een brief knutselen (groep 1 en 2) of schrijven (groep 3 en 4) die zij aan het einde van de workshop op een theatrale manier kunnen posten in het decor. Klik hier voor meer informatie.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Groep: 1 – 4
Plaats: op school: in gymzaal, speellokaal of ruim klaslokaal (zonder tafels en stoelen)
Duur: 30 minuten (groep 1 en 2) en 60 minuten (groep 3 en 4)
Aantal leerlingen: 1 groep per workshop (maximaal 2 groepen per dag)
Prijs: €57,50 per uur per workshop
Randvoorwaarden:
– De school is verantwoordelijk voor zitplaatsen voor het publiek.
– Verduistering indien mogelijk.
– In de workshopruimte is een geluidsinstallatie met een aansluiting voor een mp3-speler aanwezig.
Code: KM182

Speldenmuseum Pin Art Gallery in Klaaswaal heeft sinds de oprichting in 1994 een verzameling van spelden, penningen, medailles en andere emblemen opgebouwd. Het museum heeft de collectie uitgewerkt in 150 thema’s en beschikt over een eigen bibliotheek. De verzameling vertegenwoordigt bedrijven, verenigingen en andere instellingen die hun naamsaanduiding voorzien van een logo. Spelden hebben verschillende functies, zoals het belonen van prestaties, de herdenking van gebeurtenissen en het aangeven van bevoegdheden en functies. Goud, zilver en brons zijn al heel lang de basis voor een eerste, tweede of derde prijs. Ontwerpers hebben een belangrijke bijdrage geleverd voor de uitvoering. Als reclamemiddel in de jaren zestig van de vorige eeuw is de populariteit van spelden zo groot geweest dat door de productie van miljoenen spelden iedereen in Nederland zich erbij betrokken is gaan voelen. De leerlingen krijgen een rondleiding met zoekopdrachten. Ze maken kennis met logo’s die overal om ons heen zijn. Wat betekenen ze en wat kun je ermee laten zien. Het museum biedt de mogelijkheid uit verschillende thema’s een programma op maat samen te stellen dat aansluit bij schoolprojecten. Leerlingen kunnen zich laten inspireren tot het maken van een schoolwerkstuk of spreekbeurt. Voor meer informatie kijk op www.pinartgalery.nl
Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats; Speldenmuseum Pin Art Gallery, Industrieweg 11a, Klaaswaal
Groep: 1 – 8
Tijdsduur: circa 1 uur, begeleiding door leerkracht is wenselijk
Code KM085

In het atelier van Janneke Verhoeven kun je luisteren naar een sprookje. Naar aanleiding hiervan gaan de leerlingen aan de slag met de ‘drie primaire’ kleuren rood, geel en blauw op het palet, waaruit je zoveel mooie, andere kleuren kunt toveren.

Spreekt dit thema u aan, maar is uw groep te groot voor in het atelier, dan kan Janneke eventueel naar de school toe komen. De scholen zorgen dan zelf voor materiaal.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Plaats; Atelier Janneke Verhoeven, Numansdorp
Groep: 1 – 4
Tijdsduur: 2 uur
Materiaalkosten: in overleg met de school
Afname: max. 20 leerlingen in atelier
Code KM096

Museum Hoeksche Waard heeft voor alle gropen van de basisschool een programma. Voor groep 3 en 4 is er het programma Zoeken en Vinden.

Zoeken en vinden

De historische buitenplaats ’t Hof van Assendelft werd in de 18e eeuw gebouwd door Sara Louise du Faget van Assendelft. Wat zag je in een buitenhuis van vroeger? In kleine groepjes zoeken de leerlingen met een foto in de hand naar een voorwerp. Bij dat voorwerp worden vragen gesteld om zo interessante, grappige of mooie dingen van vroeger te ontdekken. Na aanmelding ontvangt de school lesideeën die de leerkracht met de kinderen op school uitvoert ter voorbereiding van het museumbezoek. Voor meer informatie kijk op www.museumhw.nl

Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: erfgoed
Plaats: Museum Hoeksche Waard, Heinenoord
Groep: 3 en 4
Tijdsduur: 1 à 1 ¼ uur
Kostprijs buiten Kunstmenu: € 60,- per groep van maximaal 25 leerlingen, bij elke leerling meer: € 3,-
Code KM087

Samen met Simon Schildpad beleven de leerlingen letterlijk en figuurlijk een (theater) reis. Onderweg maken zij allerlei avonturen mee. Ze reizen met de trein, bus en het vliegtuig. De leerlingen maken foto’s van hun belevenissen, ontmoeten een ander volk ‘de Djerbberdana’, ontmoeten wilde dieren en ze belanden op een onbewoond eiland. Spelenderwijs ontdekken ze wat toneelspelen allemaal kan zijn.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Theater
Groep: 1 – 5
Tijdsduur: de leskoffer wordt max. twee weken uitgeleend
Code KM030

De stoelen staan in een grote kring, voor iedere stoel staat een accordeon. De leerlingen mogen om de beurt een instrument pakken en een opdracht uitvoeren, zoals speel een lange of korte toon spelen, hard of zacht, etc. De opdrachten worden steeds moeilijker en steeds meer leerlingen krijgen een accordeon op schoot. Zij ontdekken spelenderwijs tellen in de maat en welke tonen zij nodig hebben om een deel van een bekend liedje te spelen. Daarna gaan de leerlingen als duo spelen, als trio, als kwartet. Zij luisteren naar elkaar en leren in steeds grotere aantallen samen te spelen en te zingen.

Tegen het einde van de les is de groep in staat samen met de docent een bekend lied te spelen.

Na het spelen van het lied is er tijd om te luisteren naar elkaar. Er zijn leerlingen die een lied kunnen spelen of leerlingen die zelf een lied verzinnen!

 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Muziek
Groep: 4 – 8
Tijdsduur: 2 x 45 minuten
Afname: Minimaal twee groepen
Ruimte: Speellokaal of leslokaal
Materiaalkosten: instrumentenhuur: € 12,50 per les
code KM017

Tijdens deze workshop gaan de leerlingen aan de slag met ritme en melodie. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van Boomwhackers, dit zijn plastic buizen met elk een eigen kleur, lengte en toon. In twee lessen ontdekken de leerlingen wat er allemaal mogelijk is met Boomwhackers, hoe wordt een ritme en een melodie gespeeld en hoe zorg je voor een goed samenspel. Naast muzikale vaardigheden worden de leerlingen ook creatief uitgedaagd. Zij moeten in groepjes een eigen ritme bedenken. Samenwerken, ideeën wegen, naar elkaar luisteren en keuzes maken staan centraal. Aan het einde van de workshop gaan de leerlingen hun muziekstuk presenteren aan de rest van de groep.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Muziek
Groep : 3 – 8
Tijdsduur: 2 x 1 uur
Ruimte: Eigen klaslokaal
code KM058

Op televisie zijn de meest fantastische videoclips te zien! In deze workshop gaat de groep zijn eigen videoclip bedenken en maken. Eerst zoeken de leerlingen gezamenlijk een muzieknummer uit. Daarna bedenken zij welke beelden bij het nummer passen en of deze ook te vinden zijn in de nabije omgeving. Want de leerlingen nemen deze beelden zelf op met een videocamera! De nadruk ligt op het samenwerken en het gezamenlijke creatieve proces. De leerlingen moeten samen tot één geheel komen, waaraan iedereen een bijdrage kan leveren. Zij moeten de rollen verdelen en leren leiding te nemen of te ondergaan. Binnen het creatieve proces leren zij denken in beelden en hoe zij binnen de beperking van hoeveelheid tot een essentie komen! Als alle videobeelden gemaakt zijn wordt alles met een montagecomputer gemonteerd onder het muzieknummer. Aan het eind van de workshop heeft de groep zijn eigen unieke videoclip op dvd!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Media / Video
Groepen : 4 t/m 8
Tijdsduur: 3 uur
Materiaalkosten: en huur apparatuur € 50,-
Ruimte : Leslokaal (smartboard is wenselijk), daarnaast werken de groepjes in de gehele school en op het schoolplein.
code KM008

Een foto laat de buitenkant van een geportretteerde zien. Maar hoe wordt iemands karakter duidelijk op een foto? Of iemand stoer of juist verlegen is, welke hobby hij of zij heeft? In deze workshop gaan de leerlingen proberen om ook (een stukje van) de binnenkant van zichzelf op de foto te zetten. Door na te denken over wat zij van zichzelf willen laten zien verkrijgen de leerlingen meer inzicht in zichzelf. Voor de verbeelding hiervan hebben de leerlingen verschillende mogelijkheden zoals kleding, attributen, tekst en houding. Voorafgaand aan het fotograferen bedenken de leerlingen wat zij willen laten zien en welke attributen en kleding hier bij hoort. Deze nemen zij mee naar school. Samen met een tekstwolkje, waar de leerlingen een steekwoord of tekst in mogen schrijven, maken de leerlingen foto’s van elkaar. Het resultaat wordt aan het einde van de les gezamenlijk bekeken en besproken.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Media / Fotografie
Groep : 3 – 6
Tijdsduur: 2 uur
Materiaalkosten: € 35,- per workshop
Ruimte: Leslokaal met smartboard en een tweede lokaal met een lege werkvloer
code KM007

Dit kan ook echt alleen maar jou overkomen! Midden op straat bots je zo tegen een lantaarnpaal aan! Omstanders lachten je uit en jij voelt het schaamrood op je kaken staan. Wat een blunder zeg! In deze workshop merk je hoe het voelt als alles mis gaat. En stiekem…kunnen we daar best om lachen!

De leerlingen leren de basisvaardigheden die nodig zijn om een eenvoudige theater scène te kunnen maken en presenteren; het Wie, Waar & Wat. Zij ervaren hoe het is om samen tot een idee te komen, dit herhaalbaar te maken en het te presenteren aan anderen. De theaterregels die tijdens de les aangeleerd worden (elkaar niet uitlachen, met aandacht naar elkaar kijken, geen commentaar leveren) dragen bij aan de ontwikkeling van de sociale emotionele vaardigheden. Er wordt een duidelijk verschil gemaakt tussen werkelijkheid en spelwerkelijkheid. Met het thema blunders mag je spelen dat je iemand ontzettend uitlacht. In werkelijkheid gaan we met respect met elkaar om!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline; Theater
Groep: 4 – 8
Tijdsduur: 2 x 1 uur
Ruimte: Speellokaal
code KM032

We horen een geluid. Waar komt het vandaan? Laten we naar de dieren toe gaan! We nemen de bus of we nemen de trein. We gaan naar een plek waar een boel beesten zijn. We dansen als pinguïns en sissen als slangen. We voeren de apen en vis wordt gevangen. Kortom: blijf niet zitten op je stoel, maar speel mee met beestenboel!

De leerlingen leren dat toneelspelen “ doen alsof is”. Zij doen alsof ze slapen en middels een geleide fantasie worden zij meegenomen naar de dierentuin. Er wordt gewerkt met verschillende werkvormen, spelletjes, liedjes en dansjes, zoals een variant op Anna Maria Koekoek, een standbeeldenspel, de stopdans met foto’s en het lied “ Wat hoor ik toch.” De leerlingen bepalen mede het verloop van de geleide fantasie! Aan het eind sluiten we af door weer in het speellokaal wakker te worden, zo scheiden we werkelijkheid en spelwerkelijkheid. Afhankelijk van het niveau van de groep, presenteren leerlingen ook een kort stukje. Dit varieert van alleen het uitbeelden van een dier tot het verbeelden van een korte dierenscène.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline; Theater
Groep: 1 – 4
Tijdsduur: 2 x 1 uur
Ruimte: Speellokaal
code KM029

Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht

Het Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht is opgericht in 1980. Het Genootschap is gevestigd in gebouw Den Brommert, nu één pand maar vroeger waren dit drie oude pandjes uit het jaar 1777! Het doel van de vereniging van het Historisch Genootschap is de geschiedenis van het mooie Waaldorp Hendrik-Ido-Ambacht voor het nageslacht te bewaren en de veranderingen die heel snel gaan, zoals bv. de bouw van de nieuwe wijk De Volgerlanden vast te leggen. Om dit te realiseren, beheert zij een eigen archief met foto’s, boeken en tijdschriftartikelen en organiseert zij lezingen en jaarlijks zo’n drie exposities. Enkele van deze exposities zijn geschikt voor leerlingen uit het primair onderwijs. Verder kan er op verzoek van de scholen een passende en praktische historische ‘leergang’ worden opgezet. Voor meer informatie: www.histgenhia.nl
Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats: Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht
Groep: 3 – 6
Tijdsduur: 1 uur (bezoek op aanvraag)
Code KM051

De Vergulde Swaen is één van de oudste panden in Zwijndrecht, uit ca. 1764. Van oorsprong is het een herberg, maar in de loop van de tijd heeft dit pand diverse functies gehad. Na restauratie is De Vergulde Swaen een oudheidskamer waar het verleden tot leven komt. De leerlingen krijgen een inleiding over de geschiedenis van Zwijndrecht. Vervolgens gaan ze op ontdekkingsreis door De Vergulde Swaen d.m.v. een kijk- en zoektocht aan de hand van opdrachtkaarten. Aan het eind is er een nabespreking met de leerlingen. Voor de docenten is een gids “Een rondgang door de Vergulde Swaen” beschikbaar à € 1, -. Ongeveer vier maal per jaar is er een thema expositie in het museum. U kunt uw bezoek koppelen aan een thema en de daarbij behorende periode. Naar aanleiding van een bezoek aan het museum vindt er een verwerkingsles op school plaats. Hierbij vormen de interieurstukken van het museum het uitgangspunt voor het ontwerpen van moderne en eigentijdse interieurstukken.
Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats: Museum de Vergulde Swaen
Groep: 4 – 6
Tijdsduur museumbezoek: 1 uur; Verwerkingsles: 2 uur
Kosten bezoek: Bezoek op aanvraag
Materiaalkosten verwerkingsles; € 2,- per leerling

‘Kan je met één portretfoto een verhaal over iemand vertellen?’ De leerlingen gaan op een speelse manier aan het werk met polaroidcamera’s en maken onder leiding van professioneel fotograaf Jørgen M. Snoep, portretten van elkaar. Leerlingen doen onderzoek naar het begrip portret en maken kennis met licht, standpunt, uitsnede en…. met direct resultaat.

Binnen het gegeven kader bepalen leerlingen zelf hoe het resultaat eruit komt te zien. Maar vanwege de kostbaarheid van het fotomateriaal mogen ze maar één foto maken en worden zo gedwongen om goed na te denken hoe zij op de foto gaan. De leerlingen ervaren hoe het is om samen, in de rol als fotograaf én model, tot een beeld te komen, waar alles draait om keuzes maken. Daarnaast oefenen zij met het zich verplaatsen in anderen en het geven van positieve feedback. Aan het einde van de workshop wordt er gezamenlijk gereflecteerd op de resultaten.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Fotografie
Groep: 4 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Materiaalkosten: € 3,50 per leerling
Ruimte: Leslokaal met digiboard of schrijfbord / evt kunnen verduisteren / tafels en stoelen
code KM082

In de workshop ‘Toverschool’ leren de leerlingen spelenderwijs over de mogelijkheden en de magie van het medium animatie film. Eerst worden de verschillende animatie technieken klassikaal besproken en het werkproces uitgelegd. Dit wordt ondersteund door samen met een paar leerlingen een voorbeeld van een pixalation animatie te maken: met de digitale fotocamera op statief worden er stapje voor stapje foto’s gemaakt van een groepje leerlingen die steeds een klein stukje verschuiven en zodoende door een deur lopen, of bijvoorbeeld als een treintje van stoelen achter elkaar door het lokaal bewegen. Daarna wordt de groep in tweeën gesplitst en bedenkt elk deel zijn eigen pixalation. De leerlingen leren vakspecifieke begrippen en vaardigheden waardoor, door de laagdrempelige apparatuur en software, de leerling in staat is om de geleerde vaardigheid ook thuis toe te passen. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op het creatieve vermogen van de leerlingen en moeten zij samenwerken waarbij elk een rol krijgt in het proces. Aan het einde van de workshop is er een gezamenlijke reflectie op het resultaat.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Media / Animatie
Groep: 3 – 5
Tijdsduur: 2 uur
Materiaalkosten: € 25,00 per workshop
Ruimte: Een ruim lokaal zonder tafels met stoelen. De mogelijkheid om vanaf Internet op een groot scherm met geluidsweergave een PES pixelation te bekijken. De mogelijkheid om de foto’s op een computer op te slaan, te verwerken in Windows Movie Maker en vanuit de computer weer te geven op een groot scherm.
code KM133

In het Magische Portretten Atelier leren de leerlingen spelenderwijs over de mogelijkheden van het medium fotografie. In drie verschillende studio’s, die speciaal hiervoor zijn opgebouwd op school, gaan zij aan de slag met drie onderwerpen bestaande uit: 1. ‘Schrijven met licht’, waarbij de leerlingen elkaar fotograferen terwijl zij met zaklampjes tekenen of schrijven; 2. ‘Beweging en Tijd’, de leerlingen fotograferen elkaar waarbij zij voor de camera verschillende bewegingen uitproberen; 3. ‘Fotoportret’, hierbij zoeken de leerlingen afbeeldingen of vormen die binnen hun interesse liggen en portretteren elkaar hiermee. Naast de vakinhoudelijke ontwikkeling staat het creatieve proces en de samenwerking onderling centraal. Aan het einde van de workshop is er tijd voor reflectie; het klassikaal terugkijken, vergelijken en bespreken van de resultaten van zichzelf en de anderen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Media / Fotografie
Groep: 3 – 5 (max. 30 leerlingen)
Tijdsduur: 2 uur (incl. 15 minuten opbouw 3 studio’s)
Materiaalkosten: € 25,00 per workshop
Ruimte: Een smartboard/digiboard of een computer met beamer voor het terugkijken van de door de leerlingen gemaakte foto’s; een ruim lokaal / aula zonder tafels en stoelen waarin de 3 fotostudio’s kunnen worden opgebouwd.
code KM132

Verscholen achter het moderne winkelcentrum ligt de prachtige oude kern van Ridderkerk. Daar vindt u in de geheel verbouwde Singelschool de Oudheidkamer van Ridderkerk. In dit museum kunnen de leerlingen beleven hoe het vroeger was. Op de entresol zijn een huisje, een winkel en een schoenmakerij ingericht. Verder is er gereedschap van de timmerman en de klompenmaker. Hoe werd een brand geblust met de oude brandspuit? En welke spelletjes werden gespeeld? Waarom moest de meester op school zo streng zijn? De leerlingen van nu mogen in een oude schoolbank zitten en ervaren of het moeilijk is om met een griffel op een lei te schrijven!
Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats: Oudheidkamer Ridderkerk
Groep: 4 – 8
Tijdsduur: Rondleiding in overleg
Materiaalkosten: € 0,50 per leerling
Code KM041

In stijldansen met je eigen klas leren de leerlingen de basispassen van de quickstep, cha cha en jive. Naast deze basispassen maken de leerlingen kennis met verschillende figuren in de betreffende dansen. De leerlingen leven zich uit tijdens het dansen en gaan swingend de deur uit! Dansen vergroot de lichamelijke expressie, de motoriek en het zelfvertrouwen! De leerlingen worden zich bewust van de ruimte die zij en anderen innemen. In de lessen is er ruimte voor eigen inbreng van de leerlingen!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline; Dans
Plaats: Jacques Dance Passion of op school
Groep: 3 – 8
Tijdsduur: 3 x 1 uur
Ruimte: Speellokaal
Kosten buiten Barendrecht en Ridderkerk: € 75,00 per uur
Code KM047

De eerste steen voor de bouw van deze ronde stenen korenmolen werd gelegd door Arie Karsseboom op 16 maart 1822. Deze en andere molenaars maalden 140 jaar lang graan tot meel met twee koppels maalstenen. Na 1955 werd de maalactiviteit geleidelijk minder door de toenemende concurrentie van de meelfabrieken. Hierdoor raakte de molen langzaam in verval.
Na diverse wisselingen van eigendom kwam de molen in het bezit van Stichting De Rijsoordse Molen. Deze stichting stelde zich tot doel de molen weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen. In januari is de molen met een enorme vrachtauto verplaatst naar de andere zijde van het Waaltje. In oktober 1993 werd er bij voldoende wind weer tarwe gemalen waar bakkerij van der Waal er smakelijke producten van bakt.
U kunt de molen De Kersenboom, de enige molen in Ridderkerk, met uw leerlingen op afspraak bezoeken.
Dit aanbod kan, tegen kostprijs, onbeperkt afgenomen worden naast het Kunstmenu.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats: Molen de Kersenboom
Groep: 3 – 8
Tijdsduur: 45 min.
Code KM042

Wel eens gehoord van een lampetkan of een doofpot? Het zijn voorwerpen die vroeger veel werden gebruikt. In een modern huishouden zijn ze niet meer te vinden. Ze zijn overbodig geworden. Maar juist die eenvoudige gebruiksvoorwerpen vertellen ons veel over het leven van vroeger. Een rondleiding met speurblad voert de leerlingen door het hele huis, van keuken tot speelgoedzolder. Onderweg vergelijken de kinderen het huishouden van toen met dat van thuis, waardoor zij hun eigen culturele omgeving onderzoeken. Op die manier verwerven de leerlingen enige kennis over cultureel erfgoed en leren zij deze te waarderen. Kijk voor actuele informatie en het onderwijsprogramma op www.huisvangijn.nl

Leerdoelen

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats: Huis van Gijn
Groep: 3 – 6
Tijdsduur: 1 uur
Materiaalkosten: Speurbladen € 1,- per leerling
Kosten buiten Dordrecht: € 65,- per groep
Randvoorwaarden: In overleg mogen de leerlingen ook zonder rondleider onder begeleiding van een volwassene met een speurblad op pad. Zorg voor minimaal 1 volwassene op 8 leerlingen. De begeleider is op de hoogte van de huisregels van het museum en is verantwoordelijk voor de orde in de groep tijdens het bezoek. Hij/zij helpt de leerling actief bij het volbrengen van de speurtocht.
Het museum is op maandag gesloten.
code KM003

Wat is een museum en hoe komt het aan zijn verzameling? Is alles te zien of is er nog meer? Waarom moeten die oude spullen eigenlijk bewaard worden? Grote vragen die kleine mensen uitdagen te ontdekken wat er bij verzamelen allemaal komt kijken. Een deel van de groep begint met een interactieve rondleiding door de vaste collectie van het museum. Met een museumdocent dwalen zij van de Gouden Eeuw naar Modern Hedendaagse kunst en weer terug. Door te kijken naar oude en moderne schilderijen leren zij observeren en enkele kunstuitingen te onderscheiden. De leerling komt tot individuele leervragen over proces en product en vormt een mening over diverse cultuuruitingen. De anderen gaan zelf aan de slag in het educatieatelier. Ze kiezen hun favoriete schilderij uit de collectie ‘oude meesters’ en maken er een nieuwe hippe versie van. Hierbij komen verschillende technieken aan bod, zoals houtskool, pastelkrijt, potlood en of verf. Daarna wordt gewisseld. Kijk voor actuele informatie over de onderwijsprogramma’s op www.dordrechtsmuseum.nl.

Leerdoelen

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats: Dordrechts Museum
Groep: 3 – 5
Tijdsduur: 1½ uur incl. workshop, voorbereidende en verwerkingslessen 2 uur
Afname: max 30 leerlingen per groep
Kosten buiten Dordrecht: € 65,- per groep
Randvoorwaarden: Zorg voor minimaal 1 volwassen begeleider op 10 leerlingen. De begeleider is op de hoogte van de huisregels van het museum en is verantwoordelijk voor de orde in de groep tijdens het bezoek. Hij/zij helpt actief mee bij de activiteit.
Het museum is op maandag gesloten.
code KM066

Planeten, astronauten, hemellichamen en andere onaardse zaken… In deze workshop verwerken de leerlingen via dans kennis over het heelal en ons zonnestelsel. Al dansend leren de leerlingen hun lichaam op een andere manier te gebruiken en in te zetten om deze begrippen te verbeelden. Hoe voelt een astronaut zich in de ruimte, hoe straalt een ster, hoe kun je bewegen in verschillende tijdzones en snelheden? De leerlingen onderzoeken verschillende onderwerpen zoals groot/klein, licht/zwaar en vast/zwevend. Zij worden zich bewust van elkaar in de ruimte en ervaren hoe ze de ruimte kunnen innemen. Daarnaast leren ze hun concentratie vast te houden en om samen te werken! Een workshop waarbij eigenlijk alles goed is en het vrij en los bewegen, de expressie en het plezier hebben, de boventoon voeren!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline; Dans
Groep: 3 – 5
Tijdsduur: 2 x 1 uur
Ruimte: Speellokaal of gymzaal

Code KM171

Kruip in de jas van de kunstenaar en ga zelf aan de slag met kwast en schilderdoek, met schaar en papier, of maak een ruimtelijk kunstwerk met rommel. Dit alles naar aanleiding van een kunstwerk dat de leerlingen zelf kiezen en dat als uitgangspunt dient voor hun eigen kunstwerk. Waarneming, verbeelding en authenticiteit staan centraal, want het louter imiteren en herhalen van een werkwijze bezit geen inspirerende kracht. De leerlingen worden aangemoedigd om na te denken over hoe verschillende kunstenaars communiceren en dit te vertalen naar hun eigen werk. Door uitdrukking te geven aan hun verbeelding en creativiteit ontstaat de mogelijkheid om met anderen op een andere manier te communiceren.

Termen als compositie, vlak, ruimtelijk, kleurgebruik en structuur komen aan bod, evenals het onzekere proces van het starten op een leeg doek. Binnen de verbeelding bestaat er geen goed of slecht! In overleg met de school kan er een voorkeur aan gegeven worden voor een bepaalde kunstenaar of kunststroming.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Groep: 3 – 8
Tijdsduur: 3 uur
Materiaalkosten: € 3,00 per leerling
Ruimte: Leslokaal met tafels en stoelen
code KM122

In de workshop zal er aandacht besteed worden aan 2 verschillende dansvormen, te weten; dansexpressie en kinderdans. Bij dansexpressie ligt het accent op het uiten van beweging en gevoelens. Met vrije en geleide improvisaties wordt de creativiteit van de leerlingen ontwikkeld. Door gebruik te maken van danselementen ontdekken de leerlingen wat er allemaal mogelijk is met hun lichaam hetgeen de bewustwording van hun fysiek bevorderd. Kinderdans heeft meer structuur. De dans ligt voor het grootste deel vast, maar er wordt op deze manier een beroep gedaan op de sociale ontwikkeling van de leerlingen. De ruimte wordt op een andere manier benaderd waarbij de richting en vloerpatronen meer een rol spelen. Zo ben je met dans op een speelse manier wiskundig. Daarnaast is dansexpressie is workshop die heel goed kan dienen als aanvulling op thema’s als seizoenen, taal & verkeer.

PRAKTISCHE INFORMATIE
discipline: Dans
groep: 1 – 4
tijdsduur:   3 x 45 minuten
ruimte: schoon speellokaal of gymzaal
code KM020

Over de hele wereld wordt er gedanst, waarbij elk land zijn eigen karakteristieke dansstijl en muziek heeft. Ook is het in veel culturen een sociale aangelegenheid geworden, van bruiloft tot begrafenis wordt er gedanst!
In de workshop Dans de wereld rond maken de leerlingen kennis met dans en muziek uit verschillende landen. Welk instrument speelt in elk land een belangrijke rol? Wat voor taal spreken ze daar? Kunnen we meezingen? Hoe wordt er op deze muziek gedanst? Er kan een koppeling naar de aardrijkskunde- en geschiedenislessen gemaakt worden zodat de workshop een bredere context krijgt.

De lessen zullen naast instructies van authentieke dansen, ook ruimte bieden voor eigen inbreng en creativiteit. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Sommige dansen vragen om samenwerking, met z’n tweeën of met de hele groep, waarbij verantwoordelijkheid voor en acceptatie van elkaar een rol spelen.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Dans
Groep:   3 – 8
Tijdsduur: 3 x 45 minuten
Ruimte: Schoon speellokaal of gymzaal
Code KM023

Alle Hens Aan Dek is een superleuke, originele workshop met als thema muziek en de zee. De workshop wordt gegeven door een troubadour die al met menig schip heeft gevaren en het zeegevoel weet aan te wakkeren. De leerlingen ontdekken middels de liedjes en opdrachten die zij krijgen een aantal dingen die onlosmakelijk met het zeemansleven zijn verbonden zoals het harde leven aan boord, de romantiek van het vrije leven, het typische zeemanseten en het verhaal van Scheve Arie met zijn scheve kanarie. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de geschiedenis van de zeevaartmuziek, waarbij de leerlingen muzikaal worden uitgedaagd om een tweestemmige canon te zingen.

Ik denk steeds aan mijn lieve Sjaan, maar mijn schip is ver van huis
In de wolken zie ik haar gezicht, oh was ik maar weer thuis
Maar eenmaal thuis mis ik mijn schip en denk ik aan de oceaan
En kan ik uren in gedachten zwijgend aan de kade staan

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Muziek / Theater
Groep: 4 – 8
Tijdsduur: 2 x 1 uur
Materiaalkosten: instrumentenhuur € 12,50 per les
Ruimte: Speellokaal of leslokaal
Code KM080

De MiniMegaMuzikaleMeedoeshow is een unieke en interactieve muziekbeleving! Leerlingen verkennen op speelse wijze het verband tussen muziek en gevoel. Zij ontdekken bijvoorbeeld dat verschillende muziekstijlen ook verschillende gevoelens en gedachten oproepen. Het rebelse van de Rock ‘n Roll, de triestheid van de Blues, het luie gevoel van de Reggae etc. De leerlingen worden tijdens de workshop uitgedaagd hun eigen gevoelens en gedachten te vertalen naar beweging en zang en dit met elkaar te delen. Zodoende ervaren ze dat iedereen muziek op zijn eigen wijze beleeft en uit. Daarbij steken ze meteen wat op over elementaire muzikale zaken als ritme, toonhoogte, tempo en hard/zacht. Tekstbeleving is ook een belangrijk element, een tekst is meer dan wat woordjes op een melodie het is een ondersteuning van het door de muziek aangedragen gevoel. De liedjes zijn speciaal voor deze show geschreven zoals een vurig Spaans lied met bodypercussie en een stierengevecht, een vrolijk jodelliedje, een sprookje met ‘foute’ tekst en een zilt zeemanslied. De stopdans wedstrijd is ook een vast onderdeel van de MMMMshow. Alles bij elkaar een onvergetelijke ervaring!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Muziek
Groep: 1 – 6
Tijdsduur: 1 uur
Ruimte: Speellokaal
Code KM014

Alle leerlingen zijn uitgenodigd aan het Hof van Koning Nobel. Gaat het wel goed met de dieren in het rijk? …Nee!…. Er zijn klachten over, natuurlijk: Reintje Vos. De kat, de beer, de haan: iedereen is ontevreden over Reintje. Alleen de das verdedigt hem. Hoe moet dàt aflopen?

Voor deze workshop is de bekende middeleeuwse fabel van Reynaert de Vos als uitgangspunt gebruikt. De leerlingen komen op speelse en actieve manier in aanraking met deze fabel en zijn moraal. Zij worden gestimuleerd om hun fantasie en muzikaliteit in te zetten en ontwikkelen hun taal- en motorische vaardigheden. Gedurende de workshop leren de leerlingen een liedje, waarbij zij met triangels, ratels en kleppers, mee mogen spelen en gaan zij samen een bezem- en bellendans dansen! De muziekdocenten dragen, behalve middeleeuwse kleding, een schat aan informatie en bijzondere – meestal onbekende – oude, handgemaakte voorwerpen en muziekinstrumenten met zich mee. Zo maken de leerlingen kennis met de wereld van kunst (muziek) en cultureel-historisch erfgoed!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Muziek
Groep: 3 – 4
Afname: minimaal twee schoolconcerten
Tijdsduur: 45 minuten
Matriaalkosten: instrumentenhuur €12,50 per workshop
Ruimte: Leslokaal met stoelen
Code KM115

In deze workshop maken de leerlingen een fictieve reis naar het park, de dierentuin en Suriname! Na een warming up, waarin leerlingen allerlei klanken verzinnen die zij met hun eigen lijf kunnen maken, ‘fietsen’ de leerlingen in de maat naar het park. Daar spelen ze een klankspel waarin allerlei geluiden uit het park verklankt worden op vrnl. slaginstrumenten. In de tweede les gaan ze met een buslied en verschillende ritmes naar de dierentuin. Ze luisteren naar fragmenten uit het muziekstuk “Carnaval des Animeaux” van de componist Saints-Saens waarin verschillende dieren uitgebeeld worden. De leerlingen worden zelf componist en gaan deze dieren verklanken op het Orff-instrumentarium, waarbij ze de verschillende klanken en speelmanieren ontdekken. De fantasie van iedere individuele leerling wordt uitgedaagd, maar uiteindelijk wordt het een muziekstuk van de hele groep, waarin ze worden gestimuleerd om te luisteren en rekening te houden met elkaar. In les drie ‘varen’ de leerlingen met en verwonderd door de klank van klankstaven en klokkenspelen, naar Suriname. Ze werken met melodie en ontdekken toonhoogtes. Er wordt afgesloten met een vrolijke samba!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Muziek
Groep: 3 – 4
Tijdsduur: 3 x 45 minuten
Materiaalkosten: instrumentenhuur: €12,50 per les
Ruimte: Speellokaal en cd speler
Code KM073

In deze workshop gaan de leerlingen na een korte introductie meteen Ukulele spelen waarbij de basisakkoorden en technieken worden aangeleerd. Zij ontdekken dat met eenvoudige middelen al muziek gemaakt kan worden. Er wordt klassikaal gewerkt maar ook in groepsverband waarbij de sociale vaardigheden zoals luisteren, samenwerken, samen zingen, elkaar feedback geven en ontvangen centraal staan. Iedere les leren de leerlingen nieuwe akkoorden, liedjes, ritmes. Op internet zijn alle mogelijke liedjes te vinden die de leerlingen zelfstandig kunnen opzoeken en instuderen! De laatste les wordt er opgetreden op het open Ukulelepodium. In overleg kan er rekening gehouden worden met thema’s en aansluiten bij andere vakken.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: muziek
Groep: 3 – 8
Tijdsduur: 2 x 1 uur
Ruimte: Speellokaal met stoelen, digiboard of beamer
Materiaalkosten: instrumentenhuur € 25,00 per workshop
Aantal deelnemers: 15 leerlingen (indien nodig wordt de groep in tweeën gesplitst)
Code KM028

Deze workshop over de geschiedenis van en het gebruik van Glas in Lood komt goed tot zijn recht na een rondleiding in de Grote Kerk van Dordrecht, maar kan ook als beeldende workshop ingezet worden. Aan de hand van voorbeelden komen de leerlingen meer te weten over de glas -in-loodvensters van de kerk en de bijbehorende verhalen. Hierbij wordt er aandacht besteed aan de functie van deze ramen, het tijdsbeeld en de technisch- en kunstzinnig aspecten van deze vorm van verbeelding. De leerlingen kiezen daarna een glas-in-lood voorstelling of detail hiervan. Dit dient als inspiratiebron voor hun eigen glas-in-lood ontwerp waarvan zij verschillende schetsen op papier maken. Zij leren hun eigen ideeën en belevingswereld te verbeelden binnen de (on)mogelijkheden van de glas-in-lood techniek, maar worden ook aangemoedigd om verder te gaan dan de eerste schets! De definitieve schets wordt overgezet op papier of schilderdoek en met een speciale techniek geschilderd waardoor ook het “lood” om de kleurvlakken heen zichtbaar wordt! Hierbij kunnen de leerlingen elk een individueel doek maken of samen een meerluik.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Doelgroepen: Groepen 3 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Materiaalkosten: € 1,00 per leerling
Ruimte: Leslokaal met digiboard of een computer met beamer en met tafels en stoelen waaraan geschilderd kan worden.
Code KM022

Streetdance komt uit New York waarbij er meestal wordt gedanst op hiphop of R&B. De leerlingen leren in 3 lessen hoe een streetdance choreografie wordt opgebouwd en hoe zij deze samen kunnen vormgeven. Zij worden aangespoord om creativiteit in te zetten bij het bedenken van moves, maar ook uitgedaagd in coördinatie, uithoudingsvermogen en durf!

Het presenteren van de choreografie en het samenwerken als team staat in de workshop centraal. Daarbij zijn vaardigheden als ruimtelijk inzicht en oriëntatie van groot belang als er als team wordt gedanst. Net als aan het synchroon bewegen wordt hier dan ook veel aandacht aan besteed. Middels het vertonen van de les op het digibord wordt hierop gezamenlijk gereflecteerd.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Dans
Groep: 4 – 8
Tijdsduur: 3 x 45 minuten
Ruimte: Schoon speellokaal / gymzaal
code KM024

 

In deze workshop gaan de leerlingen, met het thema beestjes als uitgangspunt, werken met klei. Zij ervaren dat klei bijzonder materiaal is, eerst zacht en kneedbaar maar eenmaal gebakken hard als steen. De leerlingen worden geprikkeld om hun eigen fantasie om te zetten naar een concrete vorm en werken zo van een plat vlak naar een 3D voorstelling. Hierbij laten zij zich inspireren door elkaar en kijken hoe iedereen zijn eigen oplossingen vindt. Naast de technische vaardigheden (het aanhechten van klei, rolletjes en bolletjes maken) leren de leerlingen ruimtelijke begrippen als onder, boven, in, op, kleuren benoemen en textuur aanbrengen door te stempelen. De klei beestjes worden op de locatie gebakken en later naar de school gebracht. Als laatste kunnen ze afgewerkt worden met verf.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline:   Beeldend / Keramiek
Groep: 1 – 4
Tijdsduur: 2 x 1,5 uur op een ochtend, splitsing van de groep
Plaats; De Bearne, Barendrecht klik hier voor adresgegevens
Materiaal: € 2,20 per leerling
Code KM154

In deze workshop wordt het werk van de Nederlandse kunstenaar Karel Appel als inspiratiebron gebruikt. Karel Appel was lid van de COBRA groep en zijn ruimtelijke werk en schilderijen behoren bij de stroming moderne kunst. Het werk kenmerkt zich door zijn kleurrijke fantasiewezens en het gebruik van afvalmaterialen. De leerlingen gaan eerst kijken naar werk en omschrijven wat zij zien. Opvallend zijn de vreemde voorwerpen en vormen en de manier waarop zij verwerkt zijn, namelijk alles aan elkaar getimmerd en geplakt. Daarna gaan de leerlingen aan de slag met hun eigen interpretatie en maken, naar keuze op het platte vlak of ruimtelijk een gek beest van grillig gezaagd MDF en afvalmateriaal. Hierbij leren zij om te gaan met verschillende materialen en maken zij gebruik van beeldende aspecten zoals lijn, vlak, vorm en compositie. Zij worden aangemoedigd om een concreet idee abstract te verbeelden en hun eigen kleurrijke fantasie daarvoor in te zetten!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Beeldend
Groep: 4 – 8
Tijdsduur: 2 uur
Materiaalkosten: € 3,00 per leerling
Ruimte: Leslokaal met tafels, afdekmateriaal, water, waterpotten, verfschorten
code KM123