0

Werelddans

Tijdens deze workshop staan dansen vanuit de verschillende continenten centraal. Naast beweging, het aanleren en herkennen van ritmes is er ook culturele achtergrondinformatie in verwerkt. De leerlingen kunnen kennis maken met één of meerdere dansen uit Afrika, Rusland, China, Ierland, Nederland, Indonesië. In overleg met de dansdocent kan deze workshop aansluiten bij een landenthema dat op dat moment binnenschools speelt!
Binnen de discipline dans leren de leerlingen hun lichaam op een andere manier ontdekken. Muziek kan inspireren om emoties te uiten en om te zetten in een beweging. Verder leren de leerlingen zich presenteren als groep en als individu. Er is aandacht voor de bewustwording van elkaar in de ruimte en het innemen van ruimte. Daarnaast leren de leerlingen eenvoudige ritmes te volgen en om te gaan met frasering in muziek en dans.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Dans
Groep: 5 – 8
Tijdsduur: 2 x 1 uur
Ruimte: Speellokaal of gymlokaal.
code KM290