0

Dordrechts Museum: Sprekende portretten

Wat is een (zelf)portret? Welke soorten portretten zijn er? Hoe zag een portret er in de 17de eeuw uit? En in de 21ste eeuw? Een deel van de groep begint met een interactieve rondleiding. Leerlingen vormen een beeld van portretten en hun verhaal. Zij leren goed te kijken naar bijvoorbeeld de symmetrie van een gelaat. Er wordt gelet op de verhoudingen en details die de kunstenaar heeft gebruikt om een gezicht zijn uitdrukking geven. De anderen gaan in het educatieatelier aan de slag met het bewerken van een bestaand portret waarbij de nadruk ligt op de compositie ervan. Ze kiezen daarvoor een materiaalsoort waarvan zij vinden dat dat het best bij hun kunstwerk past. Zo leren de leerlingen keuzes te maken en deze te onderbouwen tijdens het bespreken van de opdracht in groepjes. Daarna wordt gewisseld. Kijk voor actuele informatie over de onderwijsprogramma’s op www.dordrechtsmuseum.nl.

Leerdoelen

  • Leren kijken naar kunst
  • Praten en nadenken over kunst
  • Waardering ontwikkelen voor beeldende kunst
  • Vakspecifieke begrippen kennen die nodig zijn voor het ontwerpen van een eigen product

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats: Dordrechts Museum
Groep: 5 – 6
Tijdsduur: 1½ uur incl. workshop, voorbereidende en verwerkingslessen 2 uur
Kosten buiten Dordrecht: € 65,- per groep
Randvoorwaarden: Zorg voor minimaal 1 volwassen begeleider op 10 leerlingen. De begeleider is op de hoogte van de huisregels van het museum en is verantwoordelijk voor de orde in de groep tijdens het bezoek. Hij/zij helpt actief mee bij de activiteit.
Afname: max 30 leerlingen per groep
Het museum is op maandag gesloten.
code KM065

Code
KM065
Description
Dordrechts Museum: Sprekende portretten
Product Options
#Option
1groep 5
2groep 6
Shipping
Shipping Rate:
Order Dordrechts Museum: Sprekende portretten