0

Het Hof: Het raadsel van Thuredith

De nieuwe interactieve presentatie in het Hof van Nederland biedt veel aanknopingspunten voor het onderwijs. Er is een uitgebreid educatief programma beschikbaar, voor diverse niveaus. De programma’s sluiten onder andere aan bij de Canonvensters Karel de Vijfde, Willem van Oranje, De Republiek, De Statenbijbel en De watersnood.

Maar Het Hof van Nederland vertelt natuurlijk ook het verhaal van Dordrecht als oudste stad van Holland. Een stad die dankzij haar gunstige ligging aan het water al vroeg een Gouden Eeuw beleefde. Een stad ook die door de eeuwen heen een stempel heeft gedrukt op ontwikkelingen in de regio en op de vorming van Nederland zoals we dat nu kennen.

De educatieve programma’s zijn m.i.v. het schooljaar 2015-2016 beschikbaar. Bij alle programma’s wordt een docentenhandleiding aangeboden met inhoudelijke en praktische informatie.

Het raadsel van Thuredrith
In de kelders van het Hof is een oude brief gevonden. Een monnik uit het verleden vraagt de leerlingen om hulp: kunnen zij er voor zorgen dat een groot oud geheim van de stad bewaard blijft? Aan de hand van een kaart, aanwijzingen van de Hofwachters en mysterieuze kistjes komen leerlingen stap voor stap dichterbij de oplossing. Met een speciale zaklamp vinden ze verborgen codes, die van groot belang zijn voor de ontrafeling van het raadsel.
Na afloop testen de leerlingen hun opgedane ervaringen en kennis in de spannende Hofkwis.

Bij dit programma worden bijna alle 21ste century skills getraind. Samenwerken, innovatief denken, dingen uitzoeken, vragen stellen en presenteren om er een paar te noemen. Kinderen worden uitgedaagd om zelf en vooral in teamverband aan de slag te gaan. Spelenderwijs maken ze kennis met de geschiedenis van Dordrecht en Nederland.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Discipline: Cultureel erfgoed, geschiedenis van Dordrecht
Groep(en): 6 – 8
Tijdsduur: 1 uur
Kosten buiten Dordrecht:
locatie: Het Hof van Nederland
Randvoorwaarden: Maximaal 30 leerlingen per groep, onder begeleiding van 1 museumdocent per 15 leerlingen. Ook vragen wij per 5 leerlingen één begeleider.
Code: KM210

Code
KM210
Description
Het Hof: Het raadsel van Thuredith
Product Options
#Option
1groep 6
2groep 7
3groep 8
Shipping
Shipping Rate:
Order Het Hof: Het raadsel van Thuredith