0

Het Kunstmenu voor Zuid Holland Zuid

GEEN ACTIVITEITEN tot de zomervakantie.

Naar aanleiding van de laatste RIVM-maatregelen hebben wij noodgedwongen besloten om alle aanvragen uit het Kunstmenu voor schooljaar 2019-2020 te annuleren.

Heb je vragen hierover? Stuur dan een mail naar info@onderwijs-cultuur.nl. Bedankt voor je begrip.

MAAR WE ZITTEN NIET STIL!
Op dit moment zijn we gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Vanaf 1 juni kunnen er voor het schooljaar 2020-2021 weer activiteiten worden aangevraagd uit het Kunstmenu!

Wij zien jullie graag terug!

Ben je geïnteresseerd in online kunst en cultuurlessen tot de zomervakantie? Wij hebben ze voor jou verzameld. Via deze link: online Kunstcarrousel kun je ze zien!

————————————————————————————————————

Kunstmenu.nu is er voor de regio’s Ridderkerk, Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Hoeksche Waard.

NB: Het vernieuwde Cultuurmenu Dordrecht is HIER te vinden.

In Kunstmenu.nu staat de verkenning van kunst en cultuur middels actief aanbod centraal. Het aanbod voldoet aan de kerndoelen 54, 55 en 56 van Kunstzinnige Oriëntatie en is gericht op de ontwikkeling van het cultureel zelfbewustzijn. Daarnaast is er veel aandacht voor de vakoverstijgende vaardigheden, de 21ste century skills.

Het Kunstmenu kan het hele jaar door worden afgenomen! Maar ook voor losse projecten of invulling van een themaweek kan het Kunstmenu uitkomst bieden!

Keuzeroutes!

Het Kunstmenu is voorzien van een viertal keuzeroutes. Deze keuzeroutes zijn gebaseerd op de verschillende kunstdisciplines of juist op kunst ter ondersteuning van taal of wereldoriëntatie of het ontwikkelen van sociale competenties.
Door te kiezen voor een keuzeroute geeft de school een duidelijke richting aan de kunst- en cultuuractiviteiten. Ondersteuning vanuit het SOC bij het kiezen van een keuzeroute is altijd mogelijk!
Lees hier meer over hoe het Kunstmenu werkt of ga verder via onderstaande mogelijkheden!

 

Simple Slideshow

Ontdekken

Uitvinden

Veroveren

Verbinden

Totale aanbod

Deze route is gericht op het ontdekken van de verschillende disciplines waarbij er gekozen kan worden voor beeldend, muziek, multi media, dans, theater of een combinatie van deze disciplines. De route staat voor verkenning van de mogelijkheden, het ontwikkelen van een brede blik waarbij het ontdekken van een eigen voorkeur van de leerling centraal staat.

Ontdekken

De route heeft als doel om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen middels kunst en cultuureducatie te stimuleren. Het biedt leerlingen de mogelijkheid om uit te vinden wie zij zijn en waar zij staan ten opzichte van elkaar en hun omgeving. Zij leren om eigen ervaringen en gevoelens ter inspiratie te gebruiken, individueel en gezamenlijk keuzes te maken en zichzelf en hun werk te presenteren.

Uitvinden

Bij deze multidisciplinaire route wordt kunst en cultuur ingezet als middel om Taal te versterken.

Veroveren

Binnen deze route zijn een aantal thema’s uitgewerkt waarbij kunst en cultuureducatie als middel wordt ingezet. Het gaat hierbij om de volgende twee routes; Kunst en Wereldoriëntatie en Kunst en Erfgoed

Verbinden

Indien er geen gebruik wordt gemaakt van de keuzeroutes, dan is het nog steeds mogelijk om binnen het Totaal Aanbod op zoek te gaan naar passende kunst- en cultuuractiviteiten.

Totale aanbod